Wyniki Grupy PZU po III kw. 2019 roku: historycznie najlepszy wynik sprzedażowy

Wyniki Grupy PZU po III kw. 2019 roku: historycznie najlepszy wynik sprzedażowy
Logo PZU (źródło: Materiały prasowe)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 879 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1 017 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku @GrupaPZU osiągnęło rekordowe 17,5 mld zł sprzedaży #PZU #zysk

Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł 1 486 mln zł w III kw. br. wobec 1 592 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1 955 mln zł wobec 2 066 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki przypisane brutto sięgnęły 5 662 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 5 377 mln zł rok wcześniej.

Czytaj także: Agencja S&P potwierdziła długoterminowe ratingi Grupy PZU >>>

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2 360 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 427 mln zł zysku rok wcześniej, przy składkach przypisanych brutto w wysokości 17 501 mln zł w porównaniu z 17 258 mln zł rok wcześniej.

PZU osiągnęło rekordowe 17,5 mld zł sprzedaży

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku PZU osiągnęło rekordowe 17,5 mld zł sprzedaży. Równocześnie wynik netto z działalności ubezpieczeniowej po trzech kwartałach na poziomie 1,99 mld zł jest najlepszy od pięciu lat. Z rentownością na kapitale na poziomie 23,7% spółka osiągnęła jeden z najlepszych kwartalnych wyników w swojej historii. Taki zwrot na kapitale jest niemal dwukrotnie wyższy niż średnia dla europejskich spółek ubezpieczeniowych, poinformował ubezpieczyciel.

„Wyniki za trzeci kwartał 2019 roku są dowodem znakomitej kondycji finansowej Grupy PZU i dynamicznego rozwoju w najważniejszych strategicznie obszarach. Osiągamy to, co założyliśmy i to mimo trudnego rynku, presji cenowej czy obciążeń regulacyjnych. Wysokość składki, którą zebraliśmy w ciągu trzech kwartałów tego roku, a która jest najwyższa w naszej historii, dowodzi zaufania ze strony klientów. Z kolei potwierdzeniem efektywności naszego działania jest poziom zwrotu na kapitale, który wyniósł 23,7%. W dalszym ciągu chcemy się rozwijać. Nasze ambicje by otaczać opieką zdrowotną coraz więcej Polaków zaowocowały przejęciem ogólnopolskiej sieci placówek diagnostycznych Tomma. Zwiększamy w ten sposób dostęp pacjentów do badań profilaktycznych, co wpisuje się w naszą społeczną strategię #10latdluzej” – powiedział prezes PZU Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

Czytaj także: PZU wypracowało prawie 3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w I połowie 2019 r. >>>

„Grupa osiągnęła wysoką rentowność dzięki utrzymaniu bardzo dobrej kondycji głównych linii biznesowych oraz wysokiej dyscypliny kosztowej. Wynik netto grupy dla jednostki dominującej po 9 miesiącach 2019 roku wyniósł 2,36 mld zł. Było to możliwe dzięki osiągnięciu dodatniej dynamiki zysku netto na działalności ubezpieczeniowej, pomimo utrzymującej się presji cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych” – dodał członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

W porównaniu do pierwszej połowy bieżącego roku w trzecim kwartale przyspieszyła dynamika wzrostu składki przypisanej i zarobionej mimo niekorzystnych warunków rynkowych. Składki z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych przyniosły wzrost o 21% r/r, a składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie – o 32%, podano również.

Trzeci kwartał był bardzo dobry dla biznesu życiowego PZU

„Trzeci kwartał był bardzo dobry dla biznesu życiowego PZU. Poprawiliśmy nasz udział w rynku o ponad 2 pkt proc. przy zachowaniu rentowności na poziomie powyżej ambicji strategicznych. Szczególnie cieszy dynamiczny rozwój indywidualnych ubezpieczeń ochronnych, gdzie rok do roku osiągamy niemal 40% wzrostu. Cieszymy się także z kolejnego dobrego wyniku naszego biznesu zdrowotnego, z którego korzysta już ponad dwa i pół miliona klientów. Dzięki transakcji przejęcia spółki Tomma liczba placówek PZU Zdrowie zwiększyła się do ponad 130, a więc o jedną trzecią. Daje to naszym klientom dostęp do nowoczesnych badań diagnostycznych, co doskonale wpisuje się w strategię #10latdluzej. Po przejęciu Falck to kolejny sukces zespołu PZU Zdrowia” – powiedział z kolei prezes PZU Życie Roman Pałac.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 2 459 mln zł wobec 2 427 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Źródło: ISBnews