PZU: 759 mln zł zysku netto w III kw. 2021 roku; najwyższy wynik zanotowany po trzech kwartałach w ciągu ostatnich sześciu lat

PZU: 759 mln zł zysku netto w III kw. 2021 roku; najwyższy wynik zanotowany po trzech kwartałach w ciągu ostatnich sześciu lat
Fot. Stock.adobe.com/OlekAdobe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w trzecim kwartale 2021 roku spadł do 759 mln zł z 890 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 748 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich co do wyniku netto za trzeci kwartał wahały się od 711 mln zł do 783 mln zł.

Zysk netto w III kwartale 2021 roku spadł 15 proc. rdr i był 2 proc. niższy niż w II kwartale 2021 roku. Działalność bankowa (Bank Pekao i Alior Bank) wniosła do wyniku netto grupy PZU w III kwartale 177 mln zł.

Czytaj także: PZU liczy na dalszy wzrost składki, wzrost stóp procentowych będzie wspierał strategię >>>

Po trzech kwartałach 2021 roku zysk netto grupy PZU wyniósł 2,43 mld zł. Oznacza to wzrost o 104 proc. w ujęciu rok do roku i jednocześnie najwyższy wynik zanotowany za ten okres w ciągu ostatnich sześciu lat.

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE wyniósł 17,9 proc., co oznacza poprawę rok do roku o 8,6 punktu procentowego i przekroczenie poziomu założonego w strategii.

Składka przypisana brutto po trzech kwartałach 2021 r. wzrosła o 5,5 proc. rok do roku do 18,3 mld zł.

Pierwszy raz w historii PZU po trzecim kwartale roku przekroczyliśmy próg 18 mld zł przypisu składki.

„Jej nominalny wzrost brutto po trzech kwartałach to blisko miliard złotych w porównywaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku” – powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

„To rezultaty osiągnięte przede wszystkim dzięki rosnącej sprzedaży i dobrej rentowości produktów ubezpieczeniowych. Szczególnie mocne wzrosty obserwowaliśmy w ubezpieczeniach majątkowych pozakomunikacyjnych, zarówno w ofercie dla klienta indywidualnego, jak korporacyjnego” – dodała.

Składka przypisana brutto grupy wzrosła 6 proc. rdr

Składka przypisana brutto grupy w trzecim kwartale 2021 roku wzrosła 6 proc. rdr do 5.908 mln zł. Składka okazała się zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie ona 5.872 mln zł (w przedziale oczekiwań 5.695 – 6.225 mln zł). W porównaniu do II kwartału składka spadła o 5 proc.

Składka w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosła o 10 proc. rdr (do 3,16 mld zł), przy czym w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych ich sprzedaż wzrosła o 4 proc. rdr, a w przypadku ubezpieczeń innych niż komunikacyjne – o 20 proc. rdr (do 1,14 mld zł).

PZU podało, że utrzymało wysoką rentowność w ubezpieczeniach majątkowych i pozostałych osobowych – wskaźnik mieszany w samym III kwartale był na poziomie 92,6 proc.

W ubezpieczeniach na życie składka po trzech kwartałach 2021 r. wzrosła o 2,1 proc. rok do roku.

Spółka podała, że w pierwszej połowie roku ubezpieczenia na życie znajdowały się pod negatywnym wpływem skutków pandemii, zwłaszcza zwiększonej śmiertelności. W trzecim kwartale sytuacja się poprawiła, co pozwoliło PZU zwiększyć marżę uzyskiwaną w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych do poziomu blisko 22 proc., a w ubezpieczeniach indywidualnych do 17,5 proc.

Głównym motorem wzrostu w segmencie ubezpieczeń na życie były indywidualne ubezpieczenia ochronne (wzrost o 23,4 proc. rdr po trzech kwartałach br. i o 9,6 proc. w samym III kwartale).

Działalność zagraniczna

W przypadku działalności zagranicznej PZU, składka w ubezpieczeniach majątkowych zebrana łącznie na Litwie, Łotwie, w Estonii i na Ukrainie wzrosła w III kwartale rok do roku o 11,6 proc. (do 508 mln zł), a w ubezpieczeniach na życie wzrosła o 15 proc. (do 46 mln zł).

Po trzech kwartałach 2021 r. składka ubezpieczeniowa uzyskana przez PZU we współpracy ze wszystkimi bankami wyniosła 1,5 mld zł, rosnąc rok do roku o 33,4 proc. Składka pozyskana poprzez Bank Pekao i Alior Bank wzrosła rok do roku ponad dwukrotnie – do 1,04 mld zł.

Odszkodowania netto

Odszkodowania netto wyniosły w III kwartale 3.894 mln zł, czyli były 4 proc. niższe niż rok wcześniej i 4 proc. niższe niż szacunki analityków. Rynek spodziewał się odszkodowań na poziomie 4.045 mln zł, w przedziale oczekiwań 3.899 – 4.311 mln zł. W porównaniu do II kwartału odszkodowania spadły o 6 proc.

Dochody z działalności inwestycyjnej

Dochody z działalności inwestycyjnej (bez uwzględnienia kosztów odsetkowych) w trzecim kwartale 2021 roku wyniosły 2.035 mln zł, czyli były 3 proc. niższe niż zakładał konsensus na poziomie 2.089 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.998 – 2.175 mln zł). Wynik ten wzrósł 6 proc. rdr i był 13 proc. niższy niż w II kwartale.

Zwrot na portfelu przekroczył stopę wolną od ryzyka o 3 p.p. w samym III kw. i o 5 p.p. po trzech kwartałach 2021 r.

Aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem (TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI) po trzech kwartałach tego roku wzrosły o 23 proc. rok do roku do 37,5 mld zł. W tym aktywa TFI PZU zwiększyły się o 26 proc. do 14,2 mld zł.

Aktywa netto zgromadzone w PPK wynoszą ponad 1,1 mld zł, czyli cztery razy więcej niż rok wcześniej i o 35 proc. więcej niż w II kwartale.

Koszty operacyjne PZU w III kwartale wyniosły 2.560 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (2.592 mln zł). Koszty wzrosły 6 proc. rdr i spadły 1 proc. kdk.

Przychody PZU Zdrowie po trzech kwartałach 2021 r. wyniosły prawie 865 mln zł, rosnąc rok do roku o 26,3 proc. PZU podało, że szczególnie istotny był wzrost przychodów generowanych przez placówki – o 32,4 proc. rdr, a także wzrost sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych o ponad 21 proc. rdr. Liczba umów posiadanych przez PZU Zdrowie wzrosła do 2,9 mln.

„Wyniki PZU w III kw. wsparte wyższą kontrybucją banków, ryzykiem rozwój pandemii”

Analitycy zwracają uwagę na lepszą kontrybucję banków, a ryzykiem na kolejny kwartał jest rozwój pandemii oraz dalsza presja na rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych.

Po otwarciu czwartkowej sesji akcje PZU tracą 1,6 proc.

MACIEJ MARCINOWSKI, TRIGON DM

Zysk netto lekko powyżej naszych oczekiwań, głównie dzięki lepszej kontrybucji banków.

„Co prawda działalność ubezpieczeniowa również wygenerowała zysk brutto powyżej naszej prognozy, ale wyższy od zakładanego podatek dochodowy zniwelował tę różnicę.

Marża w grupowych ubezpieczeniach życiowych odbiła się z pandemicznych dołków z ostatnich trzech kwartałów do 21,8 proc. (wobec 10 proc. w poprzednim kwartale), ale powrót szkodowości do normalności spowodował również wzrost CoR w ubezpieczeniach majątkowych do 92,6 proc. (wobec 87,1 proc.).

Do spadku przychodów kdk najbardziej przyczynił się niższy wynik inwestycyjny w PZU o ok. 150 mln zł kdk. Ogólnie rzecz biorąc spadku zysku netto kdk, pomimo wyjścia z pandemii i lepszej kontrybucji banków, nie można uznać za wielki sukces. Ryzykiem na kolejny kwartał jest rozwój czwartej fali pandemii oraz dalsza presja na rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych przy braku podwyżek cen polis”.

PZU: wzrost cen aut przy spadku ceny ubezpieczeń staje się ryzykiem dla marż

Wzrost cen nowych, jak i używanych samochodów w Polsce, w połączeniu z trwającym od ponad dwóch lat stałym spadkiem cen ubezpieczeń komunikacyjnych sprawia, że jest to coraz trudniejszy rynek z punktu widzenia możliwości generowania na nim w długim terminie powtarzalnie wysokich marż, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

„Jeżeli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, to, z czym się mierzymy my czy nasi konkurenci to sytuacja stałego spadku ceny, utrzymującego się konsekwentnie od przeszło dwóch lat. Jednocześnie do głosu dochodzą te elementy kosztowe. Obserwujemy wzrosty częstości szkód komunikacyjnych” – powiedział Kulik podczas konferencji prasowej online.

„Ze względu na presję wywołaną przez rosnącą inflację, oczekiwania płacowe oraz wzrosty cen części zamiennych wartość średniej szkody rośnie – tym bardziej, że na przestrzeni ostatnich lat dość mocno wzrosła średnia wartość parku samochodowego w Polsce. Nie tylko mówimy o wzroście wartości nowych samochodów, ale w ślad za tym rosną ceny samochodów używanych, co powoduje, że przy spadku średniej ceny za ubezpieczenie jest to coraz trudniejszy rynek z punktu widzenia możliwości generowania na nim w długim terminie powtarzalnie wysokich marż” – dodał.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews