Przyspieszenie tworzenia aplikacji w ubezpieczeniach online dzięki współpracy Sollers Consulting i ConTe.it

Przyspieszenie tworzenia aplikacji w ubezpieczeniach online dzięki współpracy Sollers Consulting i ConTe.it
Fot. stock.adobe.com / WrightStudio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sollers Consulting wsparł włoską markę ubezpieczeń online ConTe.it w zdefiniowaniu i wdrożeniu kompleksowego procesu automatyzacji testów. Efektem projektu jest przyspieszenie wdrożenia pakietu Guidewire oraz poprawa ogólnej jakości kodu. Projekt obejmował również zastosowanie autorskiego narzędzia BATS, w celu zapewnienia stabilnych i niezawodnych testów w całym procesie powstawania oprogramowania.

Dzięki #BATS proces testowania może stać się wygodniejszy i lżejszy przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości oraz przyspieszeniu tworzenia oprogramowania #Aplikacje #UbezpieczeniaOnline #ConTe.it @Sollers_

Sollers Consulting wspierał włoską markę ubezpieczeniową ConTe.it we wdrażaniu procesu zapewnienia jakości dla automatyzacji testów.

Włoska firma jest częścią światowej grupy ubezpieczeniowej Admiral Group i specjalizuje się w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Skrócenie cyklu tworzenia aplikacji

Projekt miał na celu skrócenie czasu potrzebnego w cyklu tworzenia aplikacji, dzięki jego uproszczeniu oraz podniesieniu pewności i przejrzystości.

Przedsięwzięcie składało się z dwóch głównych faz: pierwsza polegała na wdrożeniu procesu i wprowadzeniu autorskiego narzędzia BATS (Business Automation Testing Suite) stworzonego przez Sollers Consulting, które zostało zastosowane dla Guidewire PolicyCenter™, zaś w drugiej fazie – dla Guidewire ClaimCenter™.

Wdrożenie procesu automatyzacji testów trwało zaledwie 3,5 miesiąca w każdym z etapów.

Rafał Durasiewicz, Manager w Sollers Consulting.

‒ Wraz z ustanowieniem procesu zapewniania jakości, któremu towarzyszyło wdrożenie BATS, ConTe.it zyskało narzędzia i umiejętności, które gwarantują mu niezależność podczas dalszych projektów wdrożeniowych systemów Guidewire, aby zapewnić pomyślną realizację i utrzymanie projektu.

Gratulujemy tego wielkiego osiągnięcia – mówi Rafał Durasiewicz, Manager w Sollers Consulting.

Czytaj także: Pandemia COVID-19 wykreuje nowe polisy na rynku ubezpieczeń?

‒ Naszym celem było zapewnienie szybszego tworzenia oprogramowania i podniesienie jego jakości. Teraz mamy działający proces automatyzacji testów, który jest dopasowany do naszych potrzeb.

Współpraca z Sollers Consulting przebiegała bardzo sprawnie. Ich zespół skupiał się na osiągnięciu zakładanych wyników oraz zapewnił płynne przekazanie szerokiej wiedzy technicznej naszym mieszanym zespołom, z którymi również bardzo dobrze się integrował.

Takie podejście zagwarantowało lepszą ogólną obsługę naszego biznesu, a w konsekwencji klientów naszej firmy – podsumowuje Paolo De Totero, Chief Information Technology w ConTe.it.

W trakcie realizacji projektu zdefiniowano podejście do automatyzacji testów funkcjonalnych i wdrożono kompleksowy proces. Towarzyszące wdrożenie BATS dało ConTe.it rozwiązanie, które jest nie tylko elastyczne, ale i przyjazne dla biznesu.

Dzięki BATS proces testowania może stać się wygodniejszy i lżejszy przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości oraz przyspieszeniu tworzenia oprogramowania. Stosując to narzędzie także w przyszłości, firma osiągnie jednolite standardy powstających programów i zwiększoną stabilność.

BATS daje też możliwość przeprowadzania zautomatyzowanych testów bazujących na gotowych komponentach, które mogą być tworzone i wykonywane szybko, sprawnie i regularnie.

Czytaj także: Uproszczona procedura zdalnego zawierania Autocasco w Generali

Automatyzacji testów pozwala na oszczędności

Od samego początku projekt miał na celu ułatwienie przekazania wiedzy ekspertom ConTe.it. Dzięki odpowiedniemu programowi szkoleń ubezpieczyciel po raz pierwszy stworzył własny autonomiczny zespół ds. zapewnienia jakości.

Wprowadzony proces automatyzacji testów pozwala na bezpośrednie oszczędności w testowaniu manualnym, stanowiąc jednocześnie inwestycję na przyszłość.

Projekt został zrealizowany w mieszanym zespole z Rzymu, Sewilli i Warszawy i przyniósł imponujące rezultaty w zakresie wydajności i jakości.

W drugiej fazie projektu, ze względu na sytuację epidemiologiczną, projekt był realizowany w systemie pracy zdalnej. Pomimo tych trudnych okoliczności utrzymano najwyższe standardy jakości.

Więcej informacji na temat automatyzacji testów i BATS dostępnych jest na stronie https://sollers.eu/services-products/bats.

Źródło: Sollers Consulting