Przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku: NSA oddalił skargi kasacyjne

Przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku: NSA oddalił skargi kasacyjne
Fot. Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najwyższy Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne od wyroku WSA w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec PBS w Sanoku - poinformował Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Oddalenie skarg prawomocnie kończy zainicjowane przez skarżących postępowanie sądowo-administracyjne, a w konsekwencji oznacza, że decyzja administracyjna  Funduszu w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku została wydana zgodnie z prawem.

Dlaczego wszczęto przymusową restrukturyzację PBS w Sanoku?

Przymusowa restrukturyzacja PBS w Sanoku została wszczęta w dniu 17 stycznia 2020 r. w związku ze złą sytuacją kapitałową banku i spełnieniem trzech warunków, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy o BFG:

– PBS był zagrożony upadłością.

– nie było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania PBS pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością,

– podjęcie przymusowej restrukturyzacji PBS było konieczne w interesie publicznym.

Czytaj także: Skarga PBS na decyzję BFG o przymusowej restrukturyzacji oddalona >>>

Przymusowa restrukturyzacja PBS odbyła się przy zastosowaniu instrumentu, jakim był bank pomostowy, tj. Bank Nowy BFG S.A.

Źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny / BFG