Przymusowa restrukturyzacja i umorzenie akcji Idea Banku obciążą wynik Getin Holding kwotą 151,17 mln zł w 2020 r.

Przymusowa restrukturyzacja i umorzenie akcji Idea Banku obciążą wynik Getin Holding kwotą 151,17 mln zł w 2020 r.
Źródło: Getin Holding
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W wyniku przymusowej restrukturyzacji i umorzenia akcji Idea Banku, wynik jednostkowy Getin Holding za 2020 rok zostanie obciążony kwotą 151 172 tys. zł, a zmniejszenie kapitałów własnych Getin Holding z tego tytułu wyniesie również 151 172 tys. zł.

Getin Holding poinformował, że na koniec III kw. 2020 r. jednostkowe kapitały własne wynosiły 906 071 tys. zł, zaś po uwzględnieniu efektu przymusowej restrukturyzacji, kapitały te wyniosłyby 754 899 tys. zł.

„Emitent szacuje, że w wyniku przymusowej restrukturyzacji rozmiar grupy kapitałowej emitenta mierzony wielkością skonsolidowanych aktywów zmniejszy się na dzień 31.12.2020 r. o około 80% tj. o 15 013 141 tys. zł (zgodnie z Decyzją BFG z dnia 30 grudnia 2019 r.)” – czytamy w komunikacie. 

Czytaj także: Dużo pytań i wątpliwości wokół przymusowej restrukturyzacji Idea Banku >>>

Holding podał, że przymusowa restrukturyzacja Idea Banku na podstawie decyzji BFG nie wpływa bezpośrednio na możliwość kontynuowania jego działalności na pozostałych rynkach.

Emitent posiada wystarczające środki finansowe pozwalające na regulowanie swoich bieżących zobowiązań.

Getin Holding zastrzegł, że wszystkie kwoty są wartościami brutto, a powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie.

Czytaj także: Prezes ZBP o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku i przejęciu go przez Pekao SA >>>

Pekao przejmuje Idea Bank

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował 31 grudnia 2020 r., że ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął jego przymusową restrukturyzację i zostanie on przejęty przez Bank Pekao 3 stycznia 2021 r.

Czytaj także: Pekao przejmuje Idea Bank: BFG tłumaczy swoją decyzję o przymusowej restrukturyzacji >>>

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec 2019 r.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews