Przesunięcie daty wprowadzenia MSSF 9

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dokument.02.250xW dniu 21 października CEA i CFO Forum przesłały do Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) pismo, w którym wyraziły zadowolenie w związku z proponowanym przez nią przesunięciem daty wejścia w życie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej w sprawie Instrumentów Finansowych (MSSF 9).

Oba stowarzyszenia uważają, że przesunięcie tej daty było konieczne z powodu opóźnień w finalizacji standardu dotyczącego instrumentów finansowych i projektu umów ubezpieczenia (MSSF 4 Faza II). Jednak nie zgadzają się one z RMSR w sprawie ustalenia nowej daty, gdyż z finalizacją obu projektów, które powinny zacząć obowiązywać jednocześnie, wciąż związana jest zbyt duża niepewność.

Źródło: PIU