Przepisy o porozumiewaniu się na odległość w spółdzielniach takie jak w bankach spółdzielczych?

Przepisy o porozumiewaniu się na odległość w spółdzielniach takie jak w bankach spółdzielczych?
Adrian Zwoliński, fot. Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Doprecyzowanie i poszerzenie okoliczności stosowania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w prawie spółdzielczym– proponuje Konfederacja Lewiatan w stanowisku dotyczącym zmian w obszarze rynku finansowego i prawa handlowego w związku z pandemią koronawirusa. O komentarz poprosiliśmy Adriana Zwolińskiego eksperta Konfederacji Lewiatan ds. rynków finansowych.

#AdrianZwoliński: Należy umożliwić stosowanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w pewnym okresie po ustaniu określonych stanów #BPS #SGB @LewiatanTweets

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza możliwość w obszarze prawa spółdzielczego stosowania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zarówno w działalności zarządu i rady nadzorczej, jak i walnego zgromadzenia.

Uważamy za dobre i potrzebne rozwiązanie wprowadzające w obszarze prawa spółdzielczego możliwość stosowania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zarówno w działalności zarządu i rady nadzorczej, jak i walnego zgromadzenia. Zdecydowanie usprawni ono funkcjonowanie podmiotów działających w oparciu o prawo spółdzielcze.

To pozytywna i istotna zmiana, jednak wymaga doprecyzowania w jakim okresie się ją stosuje.

A jeśli będzie stan wyjątkowy?

Jednakże w przepisie przewidziano, że jest ono tymczasowe tj. stosuje się je w czasie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Tymczasem sytuacja jest bardzo dynamiczna i nie można wykluczyć innych scenariuszy np.: stanu wyjątkowego.

Ponadto aby zabezpieczyć procesy i działania od strony pewności prawa, należy także umożliwić stosowanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w pewnym okresie po ustaniu określonych stanów.

Zmiany w spółdzielczym prawie bankowym wzorem dla prawa spółdzielczego

Stąd proponujemy aby w prawie spółdzielczym poczynić analogiczne zmiany jakich dokonano w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających tj. aby rozwiązanie dotyczące środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość było stosowane w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego, albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu.

Źródło: aleBank.pl