Przedsiębiorcy za zniesieniem barier przy inwestycjach w OZE

Przedsiębiorcy za zniesieniem barier przy inwestycjach w OZE
Fot. stock.adobe.com/imacoconut
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Trwają prace nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dwie istotne bariery, z którymi borykają się firmy inwestujące w OZE, to brak uregulowań prawnych umożliwiających sprawne przyłączanie instalacji do sieci oraz przewlekłość postępowań w sprawie wydawania koncesji na wytwarzanie energii. Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. skrócenie procedury wyłaniania wykonawców oraz uproszczenie i przyspieszenie postępowania w sprawie wydania koncesji.

#KonfederacjaLewiatan proponuje uproszczenie i przyspieszenie postępowania w sprawie wydania koncesji na wytwarzanie energii #OZE @LewiatanTweets

– Obecnie realizacja umów przyłączeniowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych trwa ok. 14 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy. Zdecydowana większość projektów fotowoltaicznych jest przyłączana do sieci w ostatnim kwartale dopuszczalnego terminu na wejście do aukcyjnego systemu wsparcia, tj. 18 miesięcy. Wydłużone terminy realizacji umów przyłączeniowych przez operatorów stwarzają realne ryzyko, po ostatniej zmianie przepisów, nie wywiązania się przez wytwórców z obowiązku aukcyjnego – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Przewlekłość postępowań w sprawie wydania koncesji

Rozpoczęcie sprzedaży w ramach aukcyjnego systemu wsparcia powinno być poprzedzone uzyskaniem koncesji. Teraz średni czas postępowania w sprawie wydania koncesji na wytwarzanie energii wynosi ok. 4-5 miesięcy. Branża energetyki odnawialnej ma pełną świadomość, iż wiele czynników wpływa na wydłużenie tych postępowań, niemniej konsekwencje z tym związane dla zwycięzców aukcji są  dotkliwe. Przewlekłość postępowań w sprawie wydania koncesji w połączeniu z praktyką operatorów w zasadzie uniemożliwia wywiązanie się przez zwycięzców aukcji z obowiązku sprzedaży energii w ustawowym terminie, w szczególności w 18 – miesięcznym terminie przeznaczonym dla instalacji fotowoltaicznych.

Trudności  przy uzyskaniu finansowania na realizację inwestycji OZE

– To przekłada się na trudności  przy uzyskaniu finansowania na realizację inwestycji OZE z aukcji z 2018 r.  Instytucje finansujące przedsięwzięcia w branży OZE niechętnie rozpatrują, a w zasadzie wykluczają możliwość przejęcia ryzyka administracyjnego w zakresie terminowego uzyskania koncesji, umożliwiającego wytwórcom wejście do aukcyjnego systemu wsparcia w ustawowym terminie. Skutkuje to tym, iż inwestycje fotowoltaiczne borykają się z trudnościami przy uzyskaniu finansowania budowy projektów – dodaje Daria Kulczycka.

Konfederacja Lewiatan proponuje rozwiązania systemowe, które umożliwią  usprawnienie procesu przyłączania instalacji OZE do sieci oraz wydawania koncesji przez Urząd Regulacji Energetyki:

  • skrócenie procedury wyłonienia wykonawców zakresu prac przyłączeniowych po stronie operatorów systemów dystrybucyjnych poprzez zastosowanie formuły „zaprojektuj i wybuduj”.
  • wprowadzenie regulacji zobowiązujących operatorów systemów dystrybucyjnych do dostosowania terminów na przyłączenie instalacji do sieci uwzględniających konieczność uzyskania koncesji na wytwarzanie energii po przyłączeniu instalacji, a zdecydowanie przed upływem terminu 18 miesięcy ustanowionego dla instalacji fotowoltaicznych.
  • zastosowanie mechanizmu umożliwiającego wydłużenie ustawowego terminu na sprzedaż energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o kolejne 6 miesięcy.
  • wprowadzenie przepisów przejściowych umożliwiających objęcie mechanizmem wytwórców, którzy wygrali aukcje z listopada 2018 roku.
  • uproszczenie i przyspieszenie postępowania w sprawie wydania koncesji na wytwarzanie energii w przypadku, gdy wytwórca posiada ważną promesę koncesji, a wskazane w niej warunki nie uległy zmianie, poprzez wprowadzenie maksymalnego 30 -dniowego okresu trwania postępowania administracyjnego.
Źródło: Konfederacja Lewiatan