Provident dołączył do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

gielda.03.250Właściciel Provident Polska, który w marcu tego roku zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie podwójnego notowania, postanowił umocnić swoją pozycję spółki giełdowej, dołączając do elitarnego grona Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG).

Członkostwo w SEG było naturalną konsekwencją naszej obecności na Giełdzie. 300 spośród 440 obecnie notowanych spółek należy do tej eksperckiej organizacji i my też postanowiliśmy skorzystać z dobrych doświadczeń wypracowanych przez inne spółki giełdowe. Jednocześnie wnieść własną wiedzę i know-how, ponieważ mimo relatywnie krótkiej historii giełdowej, zostaliśmy już zauważeni, a nasz debiut został uznany za jeden z czterech najważniejszych w tym roku. – mówi Piotr Cybulski, Kierownik ds. Skarbowych International Personal Finance.

Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Mirosław Kachniewski, z uznaniem odnosi się do dynamicznego rozwoju spółki. Bardzo mnie cieszy, że spółka, dla której GPW w Warszawie nie jest jedynym rynkiem notowań, decyduje się na członkostwo w SEG. Świadczy to o bardzo poważnym traktowaniu obecności firmy na polskim rynku, nie tylko kapitałowym. Widzimy wiele możliwości wspólnych działań w dziedzinach, które dla Provident Polska są szczególnie ważne, tj. społecznej odpowiedzialności biznesu, tworzenia norm i standardów rynkowych. Mam nadzieję, że współpraca ze Stowarzyszeniem przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju spółki. – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Jako organizacja ekspercka zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Pracami SEG kieruje prezes Mirosław Kachniewski. Stowarzyszenie podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, głównie za pomocą działań regulacyjnych i edukacyjnych.

International Personal Finance, właściciel Provident Polska, to pierwsza spółka spoza Polski, która zadebiutowała na GPW w tym roku.

Źródło: Provident Polska S.A.