Projekt ustawy – prawo restrukturyzacyjne: Restrukturyzacja w nowej konstrukcji

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.12.foto.035.250xDo Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Liczący ponad 450 artykułów projekt wpisuje się w prowadzone od pewnego czasu w Ministerstwie Sprawiedliwości prace nad reformą przepisów z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.

Jolanta Kędzierska

Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku jego uchwalenia w obecnym kształcie, wprowadzi nową konstrukcję postępowań. Stanowić ma to wyraz rozdziału stygmatyzujących postępowań likwidacyjnych od postępowań nakierowanych na restrukturyzację kondycji przedsiębiorstw. W Prawie restrukturyzacyjnym zostaną wprowadzone cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych (art. 3 projektu):

 • postępowanie o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne.

Zdolność restrukturyzacyjną, którą określa art. 5 Prawa restrukturyzacyjnego, będą posiadali przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zdolności tej nie będzie posiadał Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, banki państwowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, a także fundusze inwestycyjne. Wszystkie postępowania restrukturyzacyjne będą skierowane zarówno do dłużników niewypłacalnych w rozumieniu ustawy Prawo upadłościowe, jak i tych, którzy są zagrożeni niewypłacalnością. W projekcie dokonywana jest zmiana definicji niewypłacalności zawartej w art. 11 Prawa upadłościowego. Objęcie postępowaniami restrukturyzacyjnymi również dłużników niewypłacalnych uzasadniane jest przez projektodawców interesem wierzycieli, dla których korzystniejsze może być uzyskanie zaspokojenia w wyniku realizacji układu niż w drodze likwidacji majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

Wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych ma odbywać się na wniosek, który będzie mógł złożyć co do zasady wyłącznie dłużnik. W przypadku zgłoszenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości sąd w pierwszej kolejności rozpozna wniosek restrukturyzacyjny. Postanowienia i informacje, dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych, a także upadłościowych mają być zamieszczane w nowo tworzonym Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. CRRiU ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI