Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.02.foto.034.c.250xPRIORYTET: MODERNIZACJA

Resort rolnictwa chce do 2020 r. skierować na modernizację gospodarstw 2,8 mld euro, głównie na dofinansowanie inwestycji w obiekty inwentarskie do produkcji trzody, bydła mlecznego i mięsnego. W latach 2007-2013 było na ten cel 2,5 mld euro. Nabór wniosków na nowy PROW rozpocznie się w 2014 r., ale na działania inwestycyjne dopiero w 2015 r.

Z KOPERTY DO… KOPERTY

Do 2020 r. na dopłaty bezpośrednie trafi 23,7 mld euro. Jest to kwota po przesunięciu 25 proc. środków PROW (2,3 mld euro). Ustalono, że II filar WPR zostanie dofinansowany z budżetu krajowego w wysokości 35 proc. Dzięki temu polski rolnik otrzyma do hektara ok. 240 euro, więcej niż obecnie, lecz nadal poniżej średniej unijnej. Od 2015 r. nie będzie już dopłat uzupełniających do upraw specjalistycznych. Resort rolnictwa zdecydował się na utrzymanie jeszcze w 2014 r. dopłat do tytoniu, chmielu i skrobi, środki będą pochodziły wyłącznie z budżetu krajowego.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

Polska jest największym beneficjentem unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich: W ostatnich 7 latach wraz z krajową pomocą publiczną do PROW trafiło 17,5 mld euro, w tym 13,5 mld euro z budżetu Brukseli. To więcej, niż uzyskały podobne programy w Niemczech, we Włoszech i Francji. W nowej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 środki na dopłaty bezpośrednie to 23,7 mld euro, natomiast na PROW – 13,5 mld euro (4,9 mld euro dofinansowania krajowego). Dodatkowo na rozwój wsi przeznaczono 5,2 mld euro z puli funduszy na wdrażanie polityki spójności, z tego 1,2 mld euro na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 0,5 mld na gospodarkę wodną, 1,5 mld euro na rozwój przedsiębiorczości, 2 mln euro na rewitalizację społeczną i infrastrukturę wsi. W sumie na rolnictwo i rozwój wsi do 2020 r. może być wydane 43,4 mld euro wobec 39,2 mld euro w latach 2007-2013.

ARIMR: TRANSFERY NA KONTA

ARiMR przekazała już 4,7 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich na konta bankowe 585 tys. rolników, pozostałe środki trafią do gospodarstw 30 czerwca br. Łączna kwota dopłat wynosi 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld zł. Przyznawana za 2013 r. tzw. Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) do hektara była wyższa o blisko 100 zł niż w poprzednim roku. Wynika to z kursu przeliczeniowego, który został przyjęty przez Europejski Bank Centralny i był wyższy o 0,125 zł niż w 2012 r. (4,1038 zł za euro). Kursy przeliczeniowe obowiązują w państwach członkowskich UE, w których oficjalną walutą nie jest euro.

PROW Z PRZESZKODAMI

Według dziennika Puls Biznesu nasze firmy przetwórstwa żywności mogą przestać być konkurencyjne na rynkach zagranicznych, w dużej mierze za sprawą Brukseli, ale też w wyniku decyzji urzędów. Od lipca 2014 r. wchodzą w życie wytyczne unijne dotyczące pomocy regionalnej. Będą z niej mogły korzystać tylko firmy przetwarzające produkty rolne na nierolne. To uderzy w polskie przetwórstwo. Ponadto po zmianach wprowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomoc w ramach PROW skurczy się dziesięciokrotnie – z 20 do 2 mln zł na firmę.

PREMIA GÓRSKA

ARiMR wypłaciła już ponad 1,1 mld zł dla 651 tys. rolników z tytułu dopłat do gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach (ONW). O wsparcie ubiegało się wiosną ponad 726 tys. rolników, a przeznaczono ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI