Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.02.foto.034.c.250xPRIORYTET: MODERNIZACJA

Resort rolnictwa chce do 2020 r. skierować na modernizację gospodarstw 2,8 mld euro, głównie na dofinansowanie inwestycji w obiekty inwentarskie do produkcji trzody, bydła mlecznego i mięsnego. W latach 2007-2013 było na ten cel 2,5 mld euro. Nabór wniosków na nowy PROW rozpocznie się w 2014 r., ale na działania inwestycyjne dopiero w 2015 r.

Z KOPERTY DO… KOPERTY

Do 2020 r. na dopłaty bezpośrednie trafi 23,7 mld euro. Jest to kwota po przesunięciu 25 proc. środków PROW (2,3 mld euro). Ustalono, że II filar WPR zostanie dofinansowany z budżetu krajowego w wysokości 35 proc. Dzięki temu polski rolnik otrzyma do hektara ok. 240 euro, więcej niż obecnie, lecz nadal poniżej średniej unijnej. Od 2015 r. nie będzie już dopłat uzupełniających do upraw specjalistycznych. Resort rolnictwa zdecydował się na utrzymanie jeszcze w 2014 r. dopłat do tytoniu, chmielu i skrobi, środki będą pochodziły wyłącznie z budżetu krajowego.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

Polska jest największym beneficjentem unijnych programów rozwoju obszarów wiejskich: W ostatnich 7 latach wraz z krajową pomocą publiczną do PROW trafiło 17,5 mld euro, w tym 13,5 mld euro z budżetu Brukseli. To więcej, niż uzyskały podobne programy w Niemczech, we Włoszech i Francji. W nowej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 środki na dopłaty bezpośrednie to 23,7 mld euro, natomiast na PROW – 13,5 mld euro (4,9 mld euro dofinansowania krajowego). Dodatkowo na rozwój wsi przeznaczono 5,2 mld euro z puli funduszy na wdrażanie polityki spójności, z tego 1,2 mld euro na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, 0,5 mld na gospodarkę wodną, 1,5 mld euro na rozwój przedsiębiorczości, 2 mln euro na rewitalizację społeczną i infrastrukturę wsi. W sumie na rolnictwo i rozwój wsi do 2020 r. może być wydane 43,4 mld euro wobec 39,2 mld euro w latach 2007-2013.

ARIMR: TRANSFERY NA KONTA

ARiMR przekazała już 4,7 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich na konta bankowe 585 tys. rolników, pozostałe środki trafią do gospodarstw 30 czerwca br. Łączna kwota dopłat wynosi 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld zł. Przyznawana za 2013 r. tzw. Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) do hektara była wyższa o blisko 100 zł niż w poprzednim roku. Wynika to z kursu przeliczeniowego, który został przyjęty przez Europejski Bank Centralny i był wyższy o 0,125 zł niż w 2012 r. (4,1038 zł za euro). Kursy przeliczeniowe obowiązują w państwach członkowskich UE, w których oficjalną walutą nie jest euro.

PROW Z PRZESZKODAMI

Według dziennika Puls Biznesu nasze firmy przetwórstwa żywności mogą przestać być konkurencyjne na rynkach zagranicznych, w dużej mierze za sprawą Brukseli, ale też w wyniku decyzji urzędów. Od lipca 2014 r. wchodzą w życie wytyczne unijne dotyczące pomocy regionalnej. Będą z niej mogły korzystać tylko firmy przetwarzające produkty rolne na nierolne. To uderzy w polskie przetwórstwo. Ponadto po zmianach wprowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pomoc w ramach PROW skurczy się dziesięciokrotnie – z 20 do 2 mln zł na firmę.

PREMIA GÓRSKA

ARiMR wypłaciła już ponad 1,1 mld zł dla 651 tys. rolników z tytułu dopłat do gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach (ONW). O wsparcie ubiegało się wiosną ponad 726 tys. rolników, a przeznaczono dla nich ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.01.foto.041.b.150xSPICHLERZ POLSKI

W 2013 r. dodatnie saldo polskiego rolnictwa może wynieść 4,8 do 5 mld euro, a sprzedaż produktów rolnych wzrośnie do rekordowego poziomu 18,5 do 19 mld euro. Najwięcej żywności sprzedajemy do krajów Unii Europejskiej, największym odbiorcą są Niemcy, od których inkasujemy ponad 4 mld euro (nadwyżka 1,2 mld euro). Od kilku lat wysyłamy za granicę 720-830 tys. ton jabłek deserowych, w sezonie 2012/2013 było to aż 1,2 mln ton. Jesteśmy w Europie pierwszym producentem tych owoców, największym producentem jabłek i pieczarek oraz pszenżyta i owsa. Zajmujemy drugie miejsce w produkcji żyta i ziemniaków, a trzecie pod względem produkcji cukru, rzepaku i drobiu oraz czwarte jako producenci pszenicy i mleka.

ARIMR: TRANSFERY NA KONTA

Do 31 grudnia 2013 r. ARiMR przekazała 2,48 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich na konta bankowe 388 tys. rolników, pozostałe środki trafią do gospodarstw 30 czerwca br. Łączna kwota dopłat wynosi 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld zł. Komisja Europejska rekomenduje w nowej perspektywie budżetowej dobrowolny system „uproszczonych płatności bezpośrednich” dla drobnych producentów żywności. Rolnik, wybierając ten system, dostawałby ryczałtowo od 500 do 1250 euro.

 

PROW Z POŚLIZGIEM

Z PROW 2014-2020 gminy nie dostaną już pieniędzy na kanalizację, gospodarkę odpadami oraz na szerokopasmowy internet. Samorządom łatwiej będzie o wsparcie projektów turystycznych i kulturalnych. Odnowa i rozwój wsi ma być wdrażane poprzez program Leader, w rejonach nieobjętych działalnością lokalnych grup działania, gminy będą mogły składać wnioski na dofinansowanie do urzędów marszałkowskich bez pośrednictwa LGD. Nie zmieni się natomiast zakres inwestycji, jakie będą mogły być realizowane. W latach 2007-2013 r. na program odnowy wsi uzyskaliśmy 589,6 mln euro. To pięć razy tyle niż w poprzedniej edycji programu, gdy z unijnych dotacji skorzystało ponad 2 tys. gmin.

RÓWNE PRZYWILEJE

Kraje, które otrzymują dopłaty bezpośrednie na poziomie poniżej 90 proc. średniej UE, będą mogły powiększyć ich pulę, przesuwając do 25 proc. środków z II filaru WPR (PROW). Do 2020 r. rolnicy z wszystkich krajów członkowskich powinni dostawać, co najmniej, 72 proc. średniej unijnej. W reformie WPR przewidziano stopniowe wyrównywanie dopłat do hektara, w krajach, gdzie są one niższe od 90 proc. średniej unijnej (m.in. Polska). Różnica pomiędzy ich wysokością ma być zmniejszona o jedną trzecią w latach 2015-2020. Docelowo dopłaty we wszystkich państwach członkowskich nie mogą być niższe od 196 euro na hektar do 2020 r. Wyrównanie dopłat ma być sfinansowane przez kraje, w których są one powyżej średniej unijnej.

PREMIA GÓRSKA

ARiMR wypłaciła już 1 mld zł dla 623 tys. rolników z tytułu dopłat do gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach (ONW). O wsparcie ubiegało się wiosną tego roku ponad 726 tys. rolników, a przeznaczono dla nich w sumie 1,37 mld zł. W latach 2014-2020 do programu ONW, z którego korzysta około 55 proc. polskich rolników trafi rekordowo duża kwota, około 2,5 mld euro. Od 2014 r. pomoc ta ma wzrosnąć z 7,5 do 10 tys. euro na gospodarstwo na trzy lata.

 

NOŻYCE CEN

Eurostat, europejski urząd statystyczny szacuje, że dochody farmerów w krajach UE w ujęciu realnym spadły średnio o 1,3 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.12.foto.041.a.250xPRZYJEMNIE BYĆ LIDEREM

W latach 2014-2020 pozostaniemy największym beneficjentem drugiego filara WPR, a także polityki spójności. Pod względem wysokości środków na płatności bezpośrednie zajmujemy szóste miejsce w UE (za Francją, Niemcami, Hiszpanią, Włochami oraz Wielką Brytanią). Licząc cały budżet na WPR, plasujemy się na miejscu piątym (za Francją, Niemcami, Hiszpanią i Włochami). W przeliczeniu na hektar UR środki dla Polski na WPR są na poziomie zbliżonym do średniej w UE.

PRIORYTET: MODERNIZACJA

Budżet UE na lata 2014-2020 przewiduje wsparcie ukierunkowane na inwestycje i modernizację w rolnictwie, programy dla młodych rolników i małych gospodarstw, dywersyfikację działalności gospodarczej i tzw. odnowę wsi. Odrębnym programem jest rolnictwo ekologiczne. Ponadto do katalogu PROW wprowadzono zestaw działań związanych z zarządzaniem ryzykiem: ubezpieczenia i fundusze wzajemne oraz instrument stabilizacji dochodów. Na program LEADER państwa członkowskie powinny przeznaczyć 5 proc. swojej koperty II filara.

PROW 2014: BEZ ZMIAN

Z uwagi brak przepisów wykonawczych, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 zostanie uruchomione 1 stycznia 2015 r. Parlament Europejski przyjął również rozporządzenie zawierające przepisy przejściowe na rok 2014, które dają możliwość przyznawania dopłat bezpośrednich na zasadach obowiązujących w 2013 r. W Polsce 50 proc. dotacji trafia do rolników w ramach I filara WPR, a np. we Francji aż 90 proc. Unijne dopłaty odpowiadają już za połowę dochodów naszych rolników.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

Parlament Europejski przyjął budżet UE na lata 2014-2020 w wysokości 908 mld euro. Polska otrzyma 105,8 mld euro (440 mld zł), w tym 72,9 mld euro na politykę spójności i 32,1 mld euro (o 12 proc. więcej niż w latach 2007-2013) na wspólną politykę rolną. Aż 21,1 mld euro uzyskamy na dopłaty bezpośrednie, jednak nadal płatności te będą niższe od średniej unijnej. W poprzedniej perspektywie budżetowej UE uzyskaliśmy łącznie 101,5 mld euro. Kraje członkowskie zostały uprawnione do transferu środków między dwoma filarami Wspólnej Polityki Rolnej (do 25 proc. – PROW i dopłaty bezpośrednie). Ponadto te państwa, które stosują uproszczony system płatności SAPS (Polska) mogą kontynuować do 2020 r. wypłatę z budżetu krajowego tzw. dotacji uzupełniających – wysokość tego wsparcia ma być stopniowo zmniejszana o 5 pkt. proc. w stosunku do 2013 r. (od 75 proc. w 2015 r., do 50 proc. w 2020 r.).

KOPERTA LEKKO POGRUBIONA

ARiMR uruchomiła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2013 r. – jednolita płatność obszarowa (JPO) wynosi 830,30 zł za 1 hektar i jest wyższa o blisko 100 zł niż rok wcześniej. W Polsce JPO jest objętych ponad 14 mln ha. Uzupełniająca dopłata obszarowa dla producentów zbóż ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.11.foto.037.a.250xGÓRSKA PREMIA

ARiMR uruchomiła wypłatę dopłat dla rolników gospodarujących na obszarach górskich i ONW. O wsparcie ubiegało się wiosną tego roku ponad 726 tys. producentów, a przeznaczono dla nich w sumie 1,37 mld zł. Agencja wypłaca także unijną pomoc w ramach "Programu rolnośrodowiskowego", w którym aplikację złożyło ponad 118,5 tys. rolników, na kwotę 1,63 mld zł.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

Parlament Europejski wciąż przygotowuje budżet Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020, z którego ma trafić do nas 32,1 mld euro, tj. o 12 proc. więcej niż w latach 2007-2013. Aż 21,1 mld euro uzyskamy na dopłaty bezpośrednie, nadal jednak płatności te będą niższe od średniej unijnej. Obecnie rolnicy dostają ok. 82-83 proc. przeciętnej płatności unijnej, a w najnowszej perspektywie ich udział zbliży się do 93-94 proc

W 2014 r. dopłaty wyniosą ok. 240 euro na hektar, bowiem rząd zgodził się na uzupełnienie płatności kwotą 2,1 mld euro z budżetu krajowego (z poziomu 216 euro na hektar). W przyszłym roku rząd będzie mógł wypłacić dodatkowe subsydia do poziomu 80 proc. tych z 2013 r., potem co roku o 5 proc. mniej, aż do poziomu 50 proc. w 2020 r. Pula środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 10,9 mld euro.

KURS EURO W KOPERCIE

ARiMR poinformowała, że po przeliczeniu euro na złotówki jednolita płatność obszarowa wyniesie 830,30 zł za 1 hektar. Uzupełniająca płatność obszarowa dla producentów zbóż wyniesie ponad 139 zł. Europejski Bank Centralny podał, że stawki płatności w Polsce będą przeliczane według kursu 4,2288 zł za 1 euro, tj. o 3 proc. wyższego niż w 2012 r. (4,10 zł).

Płatności bezpośrednie są przekazywane na rachunki bankowe rolników w okresie od 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. ARiMR zapowiedziała, że płatności uzupełniające będą wypłacane od 1 stycznia 2014 r.

SIŁA WYŻSZA

ARiMR uruchomiła pomoc rolnikom w likwidacji szkód klęskowych, wnioski będą przyjmowane do 12 grudnia br. Finansowe wsparcie przysługuje rolnikom, którzy ponieśli straty w 2012 lub 2013 r. w wyniku działania m.in. przymrozków wiosennych, suszy i powodzi (szkody w majątku trwałym co najmniej 10 tys. zł i straty wyższe niż 30 proc. wielkości średniej rocznej produkcji). Na jedno gospodarstwo rolne można maksymalnie dostać 300 tys. zł, agencja zwraca do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny. Obecny nabór wniosków jest już z szóstym z kolei, zostanie przeprowadzony dzięki zwiększeniu puli środków na ten cel o 31,5 mln euro (dotychczas było 100 mln euro).

DALEKO ZA LIDERAMI

Projekt WPR na lata 2014-2020 zakłada zwiększenie dopłat bezpośrednich o 1/3 różnicy między 90 proc. średniej płatności w UE a obecnie otrzymywanymi przez dany kraj. Z symulacji KE wynika, że w 2019 r. średnio do hektara polscy rolnicy otrzymają 218 euro. Liderami płatności pozostaną Maltańczycy i Grecy, do których trafi odpowiednio 492 i 494 euro, wyprzedzą nas m.in. Wielka Brytania, Szwecja, Czechy, Węgry czy Irlandia (19 pań...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.10.foto.046.c.250xSAMO NIE UROŚNIE

ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat z tytułu gospodarowania w trudnych warunkach (tzw. ONW). Takie wsparcie w 2012 r. dostało ok. 730 tys. gospodarstw rolnych w łącznej kwocie 1,37 mld zł. W Polsce około połowy gruntów użytkowanych rolniczo jest położonych w tzw. obszarach ONW.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

ARiMR podała, że z 17,4 mld euro budżetu PROW 2007 – 2013 zakontraktowano 87 proc. alokacji a wypłacono 48 mld zł, tj. ok. 65 proc. Najwięcej środków wykorzystano na płatności ONW, renty strukturalne, modernizację gospodarstw i programy rolno – środowiskowe. Do rozdysponowania, w nowych naborach wniosków, jest jeszcze około 10 mld zł. Skala zrealizowanych płatności stawia nas na pozycji lidera UE. W Niemczech, które są na drugim miejscu, wypłacono (w przeliczeniu na złotówki) o 2,8 mld zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o 4 mld zł.

Budżet unijny na Wspólną Politykę Rolną w Polsce na lata 2014-2020 wyniesie 32,1 mld euro, z tego ok. 21 mld euro trafi na dopłaty bezpośrednie, a 11 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. W nowej perspektywie finansowej UE uzyskamy o ok. 12 proc. więcej środków na rolnictwo niż w latach 2007-2013. Jesteśmy obecnie największym w Europie beneficjentem środków na II filar WPR, a także na politykę spójności, natomiast w zakresie środków na płatności bezpośrednie zajmujemy 6. miejsce. Nowa koperta PROW jest już ostatnią tak dużą, m.in. dlatego że 6-7 województw w nowej perspektywie finansowej UE przekroczy próg 75 proc. średniego poziomu PKB na mieszkańca i utraci tym samym status regionu niedorozwoju ekonomicznego.

ZALICZKI NA DOPŁATY

Komisja Europejska uruchomiła wypłatę 50-proc. zaliczek dopłat bezpośrednich (od 16 października br.). Jak podała KE procent przyspieszonych dopłat może wzrosnąć nawet do 80 proc. w przypadku dopłat do wołowiny i cielęciny. KE chce w ten sposób wspomóc gospodarstwa, które poniosły dotkliwe straty klęskowe w uprawach. Na ten rok w kasie unijnej na dopłaty bezpośrednie w całej UE znajduje się 41 mld euro. W Polsce o dopłaty ubiega się 1 mln 350 tys. rolników. W poprzednich latach nasi rolnicy nie korzystali z takich zaliczek, a większość pieniędzy trafiała do nich w pierwszych dwóch miesiącach, tj. w grudniu i w styczniu.MRiRW podkreśla, że po 2013 r. dotacje dla polskich rolników będą rosły, podczas gdy są kraje – jak Holandia, Niemcy, Belgia czy Grecja, w których subwencje ulegną ograniczeniu. W Polsce stawka na hektar wzrośnie o 40 proc., a np. w Niemczech zmaleje o 20 proc. W 2020 r. dopłaty bezpośrednie z budżetu UE (tzw. I filar WPR) dzięki przesunięciu na nie do 25 proc. środków z PROW, mogą wzrosnąć do 240-245 euro, co stanowiłoby około 94 proc. średniej unijnej.

ARiMR: POWODY DO SATYSFAKCJI

ARiMR jest największą unijną agencją płatniczą, od początku realizacji PROW 2007-2013 przyjęła ok. 6 mln wniosków, a od 2004 r. przekazała na rozwój wsi i obszarów wiejskich 188,2 mld zł. W 2013 r. rolnicy, przedsiębiorcy i inni beneficjenci, np. lokalne grupy działania, złożyli 428 tys. aplikacji o udzielenie wsparcia. Ponadto ARiMR przyjęła 700 tys. wniosków ONW i 100 tys. o dopłaty rolno-środowiskowe. Agencja obsługuje w całości 16 tzw. działań PROW 2007-2013 i uzyskała na ten cel 13,7 mld euro, natomiast rozdzieleniem pozostałej części środków (3,5 mld euro), z ośmiu zadań delegowanych, zajmują się samorządy wojewódzkie, Agencja Rynku Rolnego oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Dotychczas ARiMR zrealizowała wsparcie z budżetu krajowego w kwocie 5,35 mld zł. Główną część tej kwoty stanowiły dopłaty do kredytó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.09.foto.039.a.250xZALICZKI NA DOPŁATY

Komisja Europejska zamierza uruchomić wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich od 16 października br. Wszystkie kraje członkowskie UE będą mogły przekazać swoim farmerom 50-proc. zaliczki przed ustalonym terminem wypłat, tj. 1 grudnia 2013 r. KE chce w ten sposób wspomóc gospodarstwa, które poniosły dotkliwe straty klęskowe w uprawach. W poprzednich latach polscy rolnicy nie korzystali z takich zaliczek.

PRIORYTET: MODERNIZACJA

W ramach standardowego działania PROW – modernizacja – przeprowadzono do tej pory pięć konkursów (dotacja do 300 tys. zł), rolnicy złożyli 96 tys. wniosków, zawarto 58 tys. umów na kwotę 8 mld zł. Komisja Europejska zgodziła się obecnie na przesunięcie na to działanie ok. 127 mln euro z innych programów rolnych. We wcześniejszych naborach wniosków rolnicy złożyli 78 tys. wniosków, starając się uzyskać pomoc w wysokości 11 mld zł. Średnio rolnik ubiega się o 130 tys. zł pomocy (na zakup ciągników i maszyn). Dodatkowe pół miliarda zł zostanie rozdzielone na koperty we wszystkich województwach, skorzysta na tym ok. 3 tys. gospodarstw. Maksymalne dofinansowanie to 300 tys. zł na jednego beneficjenta. ARiMR dopłaca od 40 do 60 proc. tzw. kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

Z budżetu 2014-2020 na politykę wsparcia europejskiego rolnictwa Bruksela wyasygnuje 40 proc. środków. Siedmioletnia perspektywa finansowa została wyceniona na 960 mld euro w pozycji zobowiązania oraz 908 mld euro w pozycji płatności, z czego na wspólną politykę rolną (WPR) UE przewidziano 362,79 mld euro, przy cenach z 2011 r. Na I filar WPR, czyli na płatności bezpośrednie i interwencję rynkową przypada 277,85 mld euro, na filar II WPR 84,94 mld euro. Jednakże całkowity budżet będzie o 13 proc. mniejszy niż ten z obecnej perspektywy finansowej. Budżet rolny Polski wzrośnie o 12 proc. do 32 mld euro, z tego 21 mld euro trafi na dopłaty bezpośrednie, a 11 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. Koperta PROW będzie już ostatnią tak dużą m.in. dlatego, że 6-7 województw w nowej perspektywie budżetu UE przekroczy próg 75 proc. średniego poziomu PKB na mieszkańca i utraci tym samym status regionu niedorozwoju ekonomicznego

MAŁE GRANTY

MRiRW zapowiedziało nowy program pomocy dla małych gospodarstw w województwach południowo-wschodnich. Zgodnie z projektem rozporządzenia KE wsparcie może być udzielane w postaci grantu (maksymalnie 15 000 euro). W Polsce ponad 80 proc. gospodarstw nie przekracza 15 ha, wpisanych do rejestrów i podbierających dopłaty bezpośrednie jest około 1,4 mln rolników.

SIŁA WYŻSZA

Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek Polski w sprawie zwiększenia o 31,5 mln euro pomocy dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały z powodu kataklizmów pogodowych – gradu i obfitych opadów. Straty dotyczą ponad 100 tys. gospodarstw. Resort rolnictwa wystąpił do KE o dokonanie przesunięć w ramach PROW 2007-2013. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w wyniku ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.07-08.foto.41.a.250xMODULACJA WEDŁUG UZNANIA

W systemie dopłat bezpośrednich od 2014 r. każdy kraj członkowski będzie mógł samodzielnie ograniczać maksymalne dopłaty dla dużych gospodarstw. Farmy uzyskujące powyżej 150 tys. euro dopłat rocznie oddadzą Brukseli 5 proc. środków. Z krajowej koperty na płatności do gruntów - 5 proc. ma być kierowane na rozwój obszarów wiejskich (PROW).

KE proponuje redukcję puli dopłat wypłacanych farmerom w grudniu 2013 r. o ponad 1,47 mld euro. W sytuacjach nadzwyczajnych Bruksela może ograniczyć płatności dla gospodarstw, które otrzymują powyżej 2 tys. euro rocznie. W Polsce ok. 70 proc. rolników uzyskuje dopłaty poniżej tej granicy i nie będzie ich dotyczyć ewentualna redukcja.

SIŁA WYŻSZA

Komisja Europejska rozpatruje wniosek Polski w sprawie zwiększenia o 31,5 mln euro pomocy dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały z powodu kataklizmów pogodowych – gradu i obfitych opadów. Straty dotyczą ponad 100 tys. gospodarstw. Resort rolnictwa wystąpił do KE o dokonanie przesunięć w ramach PROW 2007-2013. Po uzyskaniu zgody ARiMR ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia poszkodowanym.

PREMIA DLA MŁODYCH

W ramach płatności do gruntów o 25 proc. więcej środków (przez pierwsze 5 lat) dostaną młodzi rolnicy poniżej 40. roku życia z małych gospodarstw. W Polsce jest ich ok. 100 tys., tj. 7 proc. wszystkich otrzymujących dopłaty. Przewiduje się znaczne uproszczenie systemu dotacji dla gospodarstw do 5 ha. Mogą one otrzymywać od 500 do 1250 euro rocznie.

„BIAŁY DYM” W BRUKSELI

Po trzech latach negocjacji Unia Europejska uzgodniła reformę Wspólnej Polityki Rolnej. Na politykę wsparcia europejskiego rolnictwa wyasygnuje 40 proc. środków budżetu 2014-2020. Budżet rolny Polski wzrośnie o 12 proc. do 32 mld euro, z tego 21 mld euro trafi na dopłaty bezpośrednie, a 11 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. Koperta PROW będzie już ostatnią tak dużą m.in. dlatego, że 6-7 województw w nowej perspektywie budżetu UE przekroczy próg 75 proc. średniego poziomu PKB na mieszkańca i utraci tym samym status regionu niedorozwoju ekonomicznego

UPRAWA ŚRODOWISKA

1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie unijna dyrektywa tzw. zazielenienia polityki ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.06.foto.040.a.250xPOCIĄG DO BRUKSELI

Unijny budżet na lata 2014-2020 według ustaleń lutowego szczytu UE (997 mld euro) jest mniejszy niż w obecnej perspektywie. Polska otrzyma z tej puli 106 mld euro, najwięcej ze wszystkich państw członkowskich. Nasz budżet rolny wzrośnie o 12 proc. do 32 mld euro, z tego 21 mld euro ma być na dopłaty bezpośrednie, a 11 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. Koperta PROW na lata 2014-2020 będzie już ostatnią tak dużą dla Polski m.in. dlatego że w nowej perspektywie 6-7 województw przekroczy próg 75 proc. średniego poziomu PKB na mieszkańca i utraci tym samym status regionu niedorozwoju ekonomicznego.

KOLEJKA PO GRANTY

ARiMR otrzymała 500 wniosków o dofinansowanie w kwocie 2,2 mld zł do inwestycji w przetwórstwie rolnym, do wydania jest 570 mln zł. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje suma przyznanych punktów, najwięcej otrzymają ci, którzy inwestują w nowe technologie i ochronę środowiska, priorytet ustalono m.in. dla grup producentów rolnych.

W działaniu „Modernizacja gospodarstw” rolnicy złożyli ponad 10 000 wniosków o dotacje, wnioskując o przyznanie ponad 1,5 mld zł wsparcia. Do wzięcia jest ok. 537 mln zł (w ośmiu województwach). Aplikacja o wsparcie wynosi statystycznie 130 tys. zł, maksymalne dofinansowanie to 300 tys. zł na jednego beneficjenta. Kolejne nabory wniosków zostaną ogłoszone w 2014 r. już w ramach nowego PROW.

MILIARDY NA KONTACH

ARiMR zrealizowała dopłaty bezpośrednie za 2012 r. w kwocie ok. 14 mld zł dla 1,36 mln gospodarstw. Transfery płatności rolno-środowiskowych na konta beneficjentów osiągnęły poziom ok. 1,5 mld zł. Dopłata za 2012 r. dla rolników uprawiających zboża wynosiła ok. 945 zł za hektar. Agencja zakończyła również przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2013 r. – pula środków to ponad 3,5 mld euro.

 

KOSZTOWNA KOREKTA

Komisja Europejska zgłosiła konieczność obniżenia płatności unijnej WPR o kwotę 1,5 mld euro, proponując 5-proc. współczynnik korygujący dla płatności bezpośrednich do wniosków złożonych w 2013 r. dla kwot ponad 5000 euro. Zaproponowana przez KE korekta finansowa może w Polsce dotyczyć około 4 proc. gospodarstw korzystających z dopłat.

Łączna kwota wypłat zrealizowanych w ramach PROW już osiągnęła pułap 45 mld zł, natomiast zakontraktowano ponad 90 proc. budżetu programu na lata 2007-2013, wynoszącego około 70 mld zł. Od początku istnienia ARiMR, beneficjenci pozyskali 174 mld zł wsparcia UE. W ramach PROW ze wsparcia na inwestycje w gospodarstwach skorzystało m.in. ponad 23 tys. młodych rolników. Budżet UE stanowi tylko 1 proc. budżetów krajowych, do tego ma on charakter głównie rozwojowo-inwestycyjny. Ocenia się, że każde euro przeznaczone do wspólnej kasy UE daje efekt w skali 0,8-1,6 euro.

245 EURO NA HEKTAR!

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że stawka dopłat bezpośrednich w latach 2014-2020 nie przekroczy 220 euro/ha. Jednakże w ramach przesunięć środków z II do I filara WPR, płatności będą mogły zostać zwiększone o 25 proc. do 245 euro/ha, tj. 95 proc. średniej unijnej (260 euro/ha). Przypomnijmy, że Komisja Europejska nie zgodziła się na propozycję, aby kraje, w których dopłaty są niższe, dopłacały rolnikom z budżetów krajowych.

MRiRW ocenia, że w celu podwyższenia ich poziomu trzeba przesunąć ok. 2,5 mld euro z II do I filara ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.05.foto.069.b.250xREKORDOWE GRANTY

Łączna kwota wypłat zrealizowanych w ramach PROW osiągnęła pułap 45 mld zł, natomiast zakontraktowano ponad 90 proc. budżetu programu na lata 2007-2013, wynoszącego około 70 mld zł. Zdaniem ekspertów limity dostępnych środków zostaną w pełni wykorzystane, szczególnie że wsparcie ARiMR w ramach rent strukturalnych, programu rolnośrodowiskowego, zalesiania gruntów czy grup producentów będzie wypłacane przez kilka lub nawet kilkanaście kolejnych lat. Od początku istnienia ARiMR, beneficjenci pozyskali 174 mld zł wsparcia UE. W ramach PROW 2007-2013 zostało złożonych 5 478 515 wniosków.

MLECZNA DROGA DO… BANKU

Rolnicy przygotowują się już do zniesienia kwotowania produkcji mleka, co może wymagać modernizacji ich gospodarstw. Liberalizacja unijnego rynku mleka ma nastąpić w 2015 r. Komisja Europejska przyjęła raport, z którego wynika, że perspektywy sektora są korzystne i jest możliwa likwidacja kwot mlecznych. Rolnicy specjalizujący się w produkcji mleka już inwestują – zwiększając stada krów, rozbudowując obory i nabywając nowy sprzęt. W lutym br. średnia cena płacona rolnikom za mleko wynosiła 123,70 zł za 100 litrów i była o 15 proc. niższa od ceny unijnej.

KOPERTA Z BRUKSELI

Polska wynegocjowała na lata 2014-2020 dopłaty bezpośrednie (I filar) w wysokości 18,8 mld euro i na rozwój obszarów wiejskich (II filar) – 9,8 mld euro. Szacuje się, że przez 7 lat nowej perspektywy finansowej rolnictwo uzyska z budżetu UE ok. 21 mld euro. Stawka hektarowa dopłat bez uwzględnienia przesunięcia środków z II do I filaru wyniesie 210 euro w 2014 r. i 217 euro w 2020 r. W tym roku rząd wypłaci jeszcze 100 proc. dopłat uzupełniających, natomiast od 2014 r. będą to środki nie z budżetu krajowego, a tylko z unijnego. W latach 2007-2013 na dwadzieścia trzy działania PROW uzyskaliśmy 17 mld euro. Z całej puli blisko połowa trafiła na renty strukturalne, modernizację gospodarstw rolnych, ONW i programy rolnośrodowiskowe. Z budżetu 2014-2020 na PROW otrzymamy 10 mld euro.

MILIARDOWE TRANSFERY

ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2013 r. – pula środków to ok. 3,5 mld euro. Aktualnie wypłacane są dopłaty za 2012 r. dla 1,36 mln gospodarstw, z których ok. 115 tys. ubiegało się dodatkowo o przyznanie płatności rolno-środowiskowych. Na konta bankowe rolników trafi z tego tytułu 15,5 mld zł (90 proc. z budżetu UE). Dopłaty bezpośrednie są realizowane od 2004 r., dotychczas wypłacono 77 mld zł.

PRIORYTET: MODERNIZACJA

Na działanie „Modernizacja gospodarstw” w PROW 2007-2013 przewidziano 8,5 mld zł. W poprzednich naborach rolnicy złożyli w ARiMR 78 tys. wniosków, a 90 proc. z nich zostało pozytywnie rozpatrzonych. Obecnie agencja ma na ten cel ok. 537 mln zł do rozdysponowania w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Pozostałe wykorzystały już pulę środków. Z szacunków ARiMR wynika, że aplikacja o wsparcie wynosi statystycznie 130 tys. zł, najczęściej zaś rolnicy starają się o pieniądze na zakup ciągników i maszyn rolniczych. Maksymalne dofinansowanie to 300 tys. zł na jedno gospodarstwo i jednego beneficjenta. ARiMR dopłaca od 40 do 60 proc. tzw. kosztów kwalifikowalnych danej inwestycji.

Pomoc jest przyznawana w zależności od liczy punktów, jaką uzyska wniosek. Oceniane są dwa ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.04.foto.018.b.250xNASZ POCIĄG... DO BRUKSELI

ARiMR do 15 marca br. przesłała na konta 1,1 mln rolników 10,3 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2012 r. Do 30 czerwca br. zakończy transfer dotacji dla 1,36 mln rolników, w tym 115 tys. płatności rolnośrodowiskowych. Na wypłatę dopłat agencja przeznaczy 15,5 mld zł (90 proc. z budżetu UE). ARiMR wypłaciła już 1,2 mld zł dla 700 tys. rolników gospodarujących w niekorzystnych warunkach (ONW). Wnioski o przyznanie nowych dopłat za 2013 r. powinny być przekazane do 15 maja br., można je też wysłać przez internet.

PROW: PRZYCZYNA I SKUTEK

Od początku istnienia ARiMR, beneficjenci pozyskali 174 mld zł wsparcia UE. W ramach PROW 2007-2013 zostało złożonych 5 478 515 wniosków, a zrealizowano płatności na kwotę 43,71 mld zł. Z danych GUS wynika, że w latach 2002-2010 aż o 25 proc. spadła liczba małych gospodarstw (do 5 ha), natomiast o 34 proc. wzrosła dużych (powyżej 50 ha). Z pracy na roli utrzymuje się ponad 2,3 mln Polaków.

UPRAWA ŚRODOWISKA

Przyjęty przez PE projekt reformy WPR przewiduje powiązanie wsparcia Brukseli z obowiązkami ekologicznymi farmerów. Ustalono, że 30 proc. dopłat będzie warunkowana utrzymaniem trwałych łąk i pastwisk oraz dywersyfikacją upraw pod kątem tzw. zazieleniania środowiska (3 proc. areału od 2014 r., 5 proc. od 2016 r.). Wymogi te nie obejmą gospodarstw poniżej 10 hektarów. MRiRW pozytywnie oceniło też wyłączenie drobnych producentów z kontroli i sankcji w ramach cross-compliance (norm kultury upraw i tzw. dobrostanu zwierząt hodowlanych).

PREMIE NIE DLA GOLFIARZY

Parlament Europejski zatwierdził nowe regulacje wspólnej polityki rolnej, zgodnie z którymi wysokość dopłat bezpośrednich we wszystkich krajach członkowskich nie będzie niższa niż 65 proc. średniej unijnej. Kraje, w których dotacje w przeliczeniu na hektar są niższe niż 70 proc. średniej, mogą liczyć na zmniejszenie tej różnicy o 30 proc. W państwach, gdzie stanowią one 70-80 proc. średniej UE, w tym w Polsce, różnica ta obniżona zostanie o 25 proc. Maksymalna kwota dopłat na jedno gospodarstwo wyniesie 300 tys. euro. Kraje członkowskie zostały zobowiązane do określenia, kto spośród właścicieli gruntów jest „aktywnym gospodarzem”, nie zaś uzyskuje pozarolnicze zyski np. z utrzymywania kempingów czy pól golfowych.

DLA KOGO FAWORY?

MRiRW poinformowało, że stosownie do rekomendacji Komisji Europejskiej przy rozdziale unijnych dotacji na działanie Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2007-2013 powinny być preferowane średnie gospodarstwa. Nie będzie natomiast preferencji dla osób, które do tej pory nie występowały o wsparcie lub ich wnioski odrzucono przy poprzednim naborze. Środki modernizacyjne można wykorzystać na dofinansowanie zakupu ciągników, kombajnów, opryskiwaczy, siewników, rozrzutników, przyczep, sieczkarni czy innych maszyn albo na budowę czy modernizację budynków gospodarskich.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.03.foto.030.b.250x224KONTA ZASILONE

ARiMR przekazała już 8,5 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich. Do 30 czerwca br. zakończy transfer dopłat dla 1,36 mln rolników, spośród których 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Na rachunki bankowe beneficjentów trafi łącznie 15,846 mld zł (80 proc. z budżetu UE). Agencja wypłaciła też 1,18 mld zł dla 673 tys. rolników gospodarujących w niekorzystnych warunkach (ONW). W Polsce złożono najwięcej wniosków o dotacje obszarowe spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

SUPERATA Z BUDŻETU

Nowelizacja ustawy o dopłatach bezpośrednich uruchamia dodatkowe płatności dla rolników z budżetu krajowego. Wyższe dopłaty otrzymają producenci, którym w 2012 r. przysługiwały tzw. płatności uzupełniające. Wnioski można składać w oddziałach ARiMR do 15 maja br. Środki przeznaczone na ten cel zostaną zapisane w projekcie budżetu na 2014 r. i wyniosą około 2 mln zł.

W 2012 r. łączne płatności unijne (SAPS), jak również wsparcie krajowe wyniosły ok. 3,485 mld euro. MRiRW ocenia, że w 2013 r., przy maksymalnej kwocie środków krajowych na poziomie 480 mln euro – całkowite wsparcie wyniesie 3,5 mld euro. W 2012 r. kwota płatności krajowych nie przekroczyła 689 mln euro

OSTATKI W PROW

ARiMR rozdysponowała już ponad 90 proc. z puli 70 mld zł PROW 2007-2013, przyjęła 421 tys. wniosków o udzielenie wsparcia, a przekazała rolnikom i przedsiębiorcom 42,7 mld zł. Blisko 10 mld zł trafi na aktualną edycję PROW, część funduszy jest zarezerwowana na wypłatę wieloletnich zobowiązań, np. rent strukturalnych. ARiMR obsługuje 16 tzw. działań PROW i ma na ten cel prawie 13,7 mld euro, pozostałymi w ramach tzw. zadań delegowanych zajmują się samorządy wojewódzkie, ARR, FAPA (3,5 mld euro). MRiRW ocenia, że wszystkie środki zostaną wykorzystane do końca 2015 r.

PRIORYTET: MODERNIZACJA

W ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim jest planowany nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Do wzięcia pozostało 500 mln zł, np. w woj. lubelskim około 35 mln zł, co oznacza, że dotację uzyska kilkuset rolników.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.02.foto.033.a.250xUPRAWA ŚRODOWISKA

Nowe zasady płatności WPR przewidują, że aż 30 proc. dopłat bezpośrednich ma być nagrodą za ochronę środowiska, m.in. przeznaczenie 7 proc. upraw pod pastwiska i zadrzewienia. Rolnik, który nie spełni tego warunku, dostanie tylko 70 proc. płatności. KE zaproponowała, aby najmniejsze kilkuhektarowe gospodarstwa zamiast tradycyjnych dopłat mogły uzyskiwać jednorazowo od 500 do 1000 euro rocznie.

SIŁA WYŻSZA

W piątej edycji działania PROW „Przywracanie potencjału produkcji rolnej” wsparcie otrzymało 1946 gospodarstw zniszczonych w wyniku powodzi, suszy, przymrozków i innych klęsk żywiołowych (2592 wnioskodawców). We wszystkich dotychczasowych naborach tego działania zostało złożonych 7 tys. wniosków, zawarto 2,9 tys. umów o przyznaniu pomocy. Wsparcie mogło wynieść nawet 300 tys. zł. Budżet tego działania w latach 2007-2013 wynosi 426,6 mln zł.

MŁODYM BYĆ, WIĘCEJ NIC

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchamia środki na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Pomoc w wysokości 75 tys. zł jest przekazywana na rachunek bankowy wnioskodawcy. Co najmniej 70 proc. tej kwoty beneficjent powinien przeznaczyć na inwestycje zapisane w biznesplanie. Budżet PROW 2007-2013, wynosi w tym działaniu 420 mln euro. Ostatnie zmiany dotyczą zwrotu pomocy, jeśli beneficjent nie spełni warunków lub nie przedłoży dokumentów – w przypadku niespełnienia więcej niż jednego wymaganego warunku ARiMR sumuje sankcje w wysokości 25 proc. premii.

DOPŁATY NA KONTACH

Do końca stycznia br. ARiMR wypłaciła rolnikom 5,8 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2012 r., tj. 42 proc. przeznaczonych na ten cel środków. Do 1 marca br. dotacje trafią do 70 proc. beneficjentów. O dopłaty ubiega się 1,36 mln rolników, kwota należności wynosi 3,48 mld euro, tj.14,3 mld zł (w tym 2,83 mld zł to płatności uzupełniające). Agencja poinformowała, że PROW 2007-2013 jest realizowany w tempie najszybszym spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Przekazane rolnikom ponad 40,2 mld zł wsparcia stawia nas na pozycji lidera UE. W Niemczech, które są na drugim miejscu (w przeliczeniu na złotówki) wypłacono o 2,8 mld zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o 4 mld zł.

RACHUNKI W BRUKSELI

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.01.foto.036.b.250xTRANSFERY NA KONTA

Do końca lutego br. na konta bankowe rolników trafi około 70 proc. dopłat bezpośrednich za 2012 r. O dopłaty ubiega się ok. 1,36 mln rolników, łączna kwota ich należności wyniesie ponad 3,48 mld euro, tj.14,3 mld zł (w tym 2,83 mld zł na płatności uzupełniające). Od rozpoczęcia realizacji transferów, czyli od 1 grudnia ub.r., ARiMR wpłaciła 1,22 mld zł na konta 216 tys. rolników. Agencja jest przygotowana do realizacji nawet 300 tys. wypłat dziennie, jednak tempo ich realizacji zależy od dostępności środków w dyspozycji Ministerstwa Finansów

Dniem doręczenia decyzji o płatności jest dzień wpływu (uznania) środków na rachunek bankowy rolnika. Agencja, przekazując dopłatę na rachunek, w tytule przelewu umieszcza informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona. Odwołanie zgodne z żądaniem rolnika wnosi się w terminie 14 dni od daty uznania środków na rachunku.

UPRAWA… ŚRODOWISKA

Parlament Europejski chce, by małe gospodarstwa zostały zwolnione z wymogów dyrektywy tzw. zazielenienia WPR. Państwa członkowskie miałyby prawo wyboru, czy i kiedy wdrożyć ten system. Projekt PE zakłada, że drobni farmerzy uzyskają roczne wsparcie w kwocie od 500 do 1500 euro. Limit dopłat może wynieść do 25 proc. krajowej średniej płatności. PE proponuje również, aby nowa formuła pomocy dla młodych rolników (2 proc. krajowych płatności) została wdrożona we wszystkich państwach członkowskich UE. Nowe przepisy dotyczące płatności bezpośrednich, w tym tzw. zazielenienia WPR, wejdą w życie dopiero w 2015 r., natomiast program rozwoju obszarów wiejskich (II filar WPR) będzie realizowany od 2014 r.

PROW ZE WSPOMAGANIEM

W 2013 r. nasz deficyt budżetowy wyniesie 35,5 mld zł, dochody szacuje się na 299,3 mld zł, zaś wydatki na 334,9 mld zł. Na koniec 2012 r. deficyt wyniósł 31 mld 82 mln zł. W nowym budżecie zaplanowano m.in. ponad 75 mld zł na finansowanie realizacji programów unijnych m.in. PROW. Samorządy uzyskają 51,5 mld zł w formie subwencji oraz 17,6 mld zł dotacji.

Do tej pory wykorzystano ponad 84 proc. budżetu PROW, pozostałe 16 proc. zostanie wydane w ramach kolejnych naborów m.in. na modernizację gospodarstw, inwestycje w przetwórstwie czy rozwój mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich.

EUROSTAT: ROLNIK BEZ KAPITAŁU

Urząd statystyczny UE poinformował, że realny dochód unijnych farmerów zwiększył się w 2012 r. o 1 proc. (rok wcześniej o 8 proc.). Dochody polskich rolników spadły o 0,3 proc., najwięcej zyskali rolnicy z Belgii (30 proc.), Holandii, Litwy i Niemiec (15-12 proc.). Od 2005 r. realny dochód rolniczy w UE zwiększył się o 29,7 proc., zaś ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.12.foto.030.b.250xTRANSFERY DOPŁAT

ARiMR uruchomiła transfer dopłat bezpośrednich dla 1 mln 360 tys. rolników. Do 30 czerwca 2013 r. trafi na ich konta bankowe ponad 3,48 mld euro, w tym 90 proc. z Brukseli i 10 proc. z budżetu krajowego. Dopłaty bezpośrednie są realizowane od 2004 r., dotychczas wypłacono 77 mld zł.

JEDNA KOPERTA, DWA FILARY

Szczyt UE w sprawie budżetu UE na lata 2014-20 zakończył się bez kompromisu, jednak ustalono, że fundusze na Wspólną Politykę Rolną nie będą podlegały głębszej redukcji. Kraje członkowskie uzyskają więcej swobody w decydowaniu, na co wydać fundusze rolne. Każdy kraj miałby prawo przesuwać aż 15 proc. środków z II filaru (rozwój obszarów wiejskich) do I filaru (dopłaty bezpośrednie) lub odwrotnie. Ponadto będzie miał dowolność w ustaleniu górnego pułapu dopłat dla największych gospodarstw, przy założeniu, że koperta narodowa się nie zmieni.

KURS EURO: WIĘCEJ, CZYLI MNIEJ

Stawki dopłat za 2012 r. są nieco niższe niż rok wcześniej w związku z mniej korzystnym kursem przeliczenia euro na złoty. Europejski Bank Centralny ustalił kurs na poziomie 4,1038 (niższym o 6,84 proc.). W wyniku umocnienia się złotego rolnicy dostaną więc o blisko 1 mld zł mniej, np. producenci zbóż 945 zł do hektara wobec 985 zł w ubiegłym roku. Aby dokonać płatności, ARiMR zaciąga w Ministerstwie Finansów pożyczkę w złotych na prefinansowanie, z której realizowane są przelewy na konta rolników. W sprawozdaniach miesięcznych do Komisji Europejskiej przekazywana jest informacja o dokonanych płatnościach w poprzednim miesiącu wyrażonych w euro, przy zastosowaniu do przeliczania kursu wymiany z ostatniego dnia września, dzięki czemu niebezpieczeństwo wahań kursowych jest mniejsze. Na tej podstawie KE zwraca zrealizowane wydatki. W tym samym czasie z budżetu MRiRW spłacana jest zaciągnięta przez ARiMR pożyczka w kwotach zgodnych ze zwrotami z budżetu wspólnotowego. Powstałe przy tym ewentualne ryzyko kursowe ponoszone jest przez budżet państwa.

SPS: PŁATNOŚCI DO UPRAWNIEŃ

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało, że jeżeli w Brukseli zostanie uzgodnione wdrożenie we wszystkich krajach członkowskich systemu dopłat bezpośrednich według płatności jednolitej – SPS, potrzebny będzie 2-3-letni okres przejściowy. Obowiązujący w Polsce od 2004 r. system płatności obszarowych SAPS jest systemem uproszczonym, oddziela dopłaty od struktury i wielkości produkcji. Zapewnia rolnikowi wolny wybór w produkowaniu tego, czego potrzebuje rynek, jednocześnie gwarantując niezbędny poziom dochodów.

SPS to system oparty na dopłatach do tzw. uprawnień (produkcji). Płatności są przyznawane wówczas, gdy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI