Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl: kwiecień 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.04.foto.035.a.250xEURO NA HEKTAR

Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar. Dopłaty obszarowe w poszczególnych krajach UE wahają się od 500 euro od hektara w Grecji i na Malcie do 100 euro na Łotwie, we Francji jest to 250 euro, w Niemczech ok. 300 euro przy średniej unijnej 250 euro. W krajach UE funkcjonują różne modele subwencji rolnych. Instrument płatności bezpośrednich w ramach WPR jest stosowany od czasów tzw. reformy Macsharry’ego w 1992 r. Przykładowo: we Francji ustala się płatności na bazie historycznej, w powiązaniu procentowym z produkcją towarową (w uprawie zbóż w 25 proc., w opasie bydła w 40 proc. itd.). Farmerzy w Wielkiej Brytanii otrzymują dotacje składające się z części obliczanej na podstawie danych historycznych oraz obszarowej płatności

GOSPODARZ MA LOGIN

ARiMR zachęca rolników do składania wniosków o płatności za pośrednictwem formularza na stronie internetowej agencji. Umożliwia on wprowadzenie danych do systemu oraz ich zatwierdzenie. Aby złożyć wniosek o przyznanie płatności, rolnik musi posiadać login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego (można go pobrać ze strony internetowej ARiMR). Uprawnienia do systemu nadawane są bezterminowo.

 

UROSŁA NAM BRUKSELKA

Środki unijne mogą stać się podobnym impulsem do rozwoju Europy Środkowej i Wschodniej, jak plan Marshalla dla Europy w latach powojennych – wynika z raportu Erste Group, na który powołuje się agencja Newseria. Budżet całej polityki spójności, przeznaczony przede wszystkim dla najbiedniejszych obszarów w UE, przekroczy 350 mld euro. Najwięcej – 77,6 mld euro – dostanie Polska. To 288 euro rocznie na każdego Polaka i niemal 3 proc. wielkości PKB, a także ponad dwukrotnie więcej niż drugi, największy beneficjent, Włochy, które otrzymają 32,8 mld euro. W latach 2014-2020 na tereny wiejskie trafi 177 mld zł, tj. o 20 mld zł więcej niż w obecnej perspektywie budżetu. Do 2020 r. z tytułu dopłat bezpośrednich dotrze do rolników 23,7 mld euro.

Od akcesji w 2004 r. do Unii Europejskiej Polska otrzymała netto ponad 52 mld euro. Dla porównania Niemcy, które są największym płatnikiem netto, w tym samym okresie wpłaciły do kasy UE netto 90,6 mld euro.

OSTATKI W PROW

Środki na projekty inwestycyjne PROW 2014-2020 to 13,5 mld euro, w tym 8,6 mld euro trafi do rolników i przedsiębiorców z Brukseli, a 4,9 mld euro z budżetu krajowego. ARiMR zakontraktowała już ponad 90 proc. z portfela 75 mld zł PROW 2007-2013, przyjęła 421 tys. wniosków o udzielenie wsparcia, a przekazała rolnikom i przedsiębiorcom 42,7 mld zł. Blisko 10 mld zł przeznaczono na bieżącą edycję PROW, a część funduszy jest zarezerwowana na wypłatę wieloletnich zobowiązań, np. rent strukturalnych.

ARiMR obsługuje 16 tzw. działań PROW i ma na ten cel prawie 13,7 mld euro, pozostałymi w ramach tzw. zadań delegowanych zajmują się samorządy wojewódzkie, ARR, FAPA (3,5 mld euro). MRiRW ocenia, że wszystkie środki zostaną wykorzystane do końca 2015 r.

 

ARIMR: TRANSFERY NA KONTA

Do 15 maja br. oddziały ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów w 2014 r. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po terminie, ale nie później niż do 9 czerwca br., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. ARiMR przekazała już na konta bankowe 802 tys. rolników 6,5 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2013 r., pozostałe środki trafią do gospodarstw do 30 czerwca br. Łączna kwota dopłat wynosi 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld zł.

 

 

PRIORYTET: MODERNIZACJA

MRiRW chce, aby mał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI