Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.10.2012.foto.028.a.250xMODERNIZACYJNE OSTATKI

ARiMR uruchomi nowy nabór wniosków do PROW "Modernizacja gospodarstw", program obejmie m.in. woj. podkarpackie, które nie wykorzystało jeszcze dostępnych środków. Pomoc będzie przyznawana w zależności od liczy punktów, jaką uzyska wniosek. Oceniane będą dwa aspekty - wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU (jedno ESU=1200 euro) oraz czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto. Dodatkowe punkty zdobędą aplikacje osób wspólnie wnioskujących o zakup nowych maszyn i urządzeń w celu ich zespołowego używania (tzw. WUM - wspólne użytkowanie maszyn). Na "Modernizację gospodarstw" w PROW 2007-2013 przewidziano 8,5 mld zł. W poprzednich naborach rolnicy złożyli do ARiMR 78 tys. wniosków, a 90 proc. z nich zostało pozytywnie rozpatrzone

NIŻSZY KURS, CIEŃSZA KOPERTA

Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym zostaną przeliczone i wypłacone dopłaty bezpośrednie za 2011 r. Kurs jest o 6,84 proc. niższy od wyznaczonego przed rokiem i wynosi 4,1038 zł za euro (4,4050 zł za euro w 2011 r.), co oznacza niższe płatności dla rolników. W 2011 r. łączna kwota dopłat przekroczyła 3,3 mld euro, tj. 14,5 mld zł (80 proc. z Brukseli, 20 proc. z budżetu krajowego). ARiMR rozpocznie transfer nowych płatności bezpośrednich 1 grudnia 2012 r.

 

DALEKO ZA LIDERAMI

Resort rolnictwa odrzucił propozycje Komisji Europejskiej w sprawie wysokości dopłat bezpośrednich dla polskich rolników w projekcie WPR na lata 2014-2020. KE chce zwiększyć dopłaty o 1/3 różnicy między 90 proc. średniej płatności w UE a obecnie otrzymywanymi przez dany kraj. Polska wnosi o subwencje co najmniej na poziomie średniej europejskiej, czyli 250 euro na hektar. Obecnie dotacje wynoszą w Polsce 190 euro, we Francji 250 euro, w Niemczech 300 euro. Z symulacji KE wynika, że w 2019 r. średnio do hektara polscy rolnicy otrzymają 218 euro. Liderami płatności pozostaną Maltańczycy i Grecy, do których trafi odpowiednio 492 i 494 euro, wyprzedzą nas m.in. Wielka Brytania, Szwecja, Czechy, Węgry czy Irlandia (19 państw). Najbardziej skorzystają na zmianach rolnicy z krajów bałtyckich, którzy posiadają obecnie niskie dopłaty (niecałe 100 euro). Ocenia się, że największe cięcia czekają farmerów z Belgii, Holandii czy Włoch. Niemieccy farmerzy w 2019 r. wezmą na hektar 100 euro więcej niż nasi.

SIŁA WYŻSZA

Do 26 listopada br. można składać wnioski o przyznanie unijnej pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych…”. Aktualnie w piątym już naborze wniosków do wzięcia jest 200 mln zł. W PROW 2007-2013 przeznaczono na ten cel 100 mln euro (416 mln zł), dotychczas zakończono weryfikację ponad 99 proc. przyjętych dokumentów, o dotację starało się ponad 4300 rolników.

Pomoc może być przyznana wyłącznie na inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, wysokość szkód musi przekraczać 30 proc. średniej rocznej produkcji, a w środkach trwałych – wartość 10 tys. zł (oba te warunki muszą być spełnione łącznie). Maksymalne wsparcie wynosi 300 tys. zł, ale nie więcej niż 90 proc. kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na inwestycje odtworzeniowe. Dzięki unijnemu wsparciu poszkodowani rolnicy nabyli 10 tys. maszyn i urządzeń, wybudowali lub zmodernizowali obiekty produkcyjne o pow. 90 tys. mkw., odtworzyli 780 ha sadów i plantacji.

GRUPA W NIEŁASCE

Resort rolnictwa poinformował, że Komisja ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI