Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.10.2012.foto.028.a.250xMODERNIZACYJNE OSTATKI

ARiMR uruchomi nowy nabór wniosków do PROW "Modernizacja gospodarstw", program obejmie m.in. woj. podkarpackie, które nie wykorzystało jeszcze dostępnych środków. Pomoc będzie przyznawana w zależności od liczy punktów, jaką uzyska wniosek. Oceniane będą dwa aspekty - wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU (jedno ESU=1200 euro) oraz czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto. Dodatkowe punkty zdobędą aplikacje osób wspólnie wnioskujących o zakup nowych maszyn i urządzeń w celu ich zespołowego używania (tzw. WUM - wspólne użytkowanie maszyn). Na "Modernizację gospodarstw" w PROW 2007-2013 przewidziano 8,5 mld zł. W poprzednich naborach rolnicy złożyli do ARiMR 78 tys. wniosków, a 90 proc. z nich zostało pozytywnie rozpatrzone

NIŻSZY KURS, CIEŃSZA KOPERTA

Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym zostaną przeliczone i wypłacone dopłaty bezpośrednie za 2011 r. Kurs jest o 6,84 proc. niższy od wyznaczonego przed rokiem i wynosi 4,1038 zł za euro (4,4050 zł za euro w 2011 r.), co oznacza niższe płatności dla rolników. W 2011 r. łączna kwota dopłat przekroczyła 3,3 mld euro, tj. 14,5 mld zł (80 proc. z Brukseli, 20 proc. z budżetu krajowego). ARiMR rozpocznie transfer nowych płatności bezpośrednich 1 grudnia 2012 r.

 

DALEKO ZA LIDERAMI

Resort rolnictwa odrzucił propozycje Komisji Europejskiej w sprawie wysokości dopłat bezpośrednich dla polskich rolników w projekcie WPR na lata 2014-2020. KE chce zwiększyć dopłaty o 1/3 różnicy między 90 proc. średniej płatności w UE a obecnie otrzymywanymi przez dany kraj. Polska wnosi o subwencje co najmniej na poziomie średniej europejskiej, czyli 250 euro na hektar. Obecnie dotacje wynoszą w Polsce 190 euro, we Francji 250 euro, w Niemczech 300 euro. Z symulacji KE wynika, że w 2019 r. średnio do hektara polscy rolnicy otrzymają 218 euro. Liderami płatności pozostaną Maltańczycy i Grecy, do których trafi odpowiednio 492 i 494 euro, wyprzedzą nas m.in. Wielka Brytania, Szwecja, Czechy, Węgry czy Irlandia (19 państw). Najbardziej skorzystają na zmianach rolnicy z krajów bałtyckich, którzy posiadają obecnie niskie dopłaty (niecałe 100 euro). Ocenia się, że największe cięcia czekają farmerów z Belgii, Holandii czy Włoch. Niemieccy farmerzy w 2019 r. wezmą na hektar 100 euro więcej niż nasi.

SIŁA WYŻSZA

Do 26 listopada br. można składać wnioski o przyznanie unijnej pomocy w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych…”. Aktualnie w piątym już naborze wniosków do wzięcia jest 200 mln zł. W PROW 2007-2013 przeznaczono na ten cel 100 mln euro (416 mln zł), dotychczas zakończono weryfikację ponad 99 proc. przyjętych dokumentów, o dotację starało się ponad 4300 rolników.

Pomoc może być przyznana wyłącznie na inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, wysokość szkód musi przekraczać 30 proc. średniej rocznej produkcji, a w środkach trwałych – wartość 10 tys. zł (oba te warunki muszą być spełnione łącznie). Maksymalne wsparcie wynosi 300 tys. zł, ale nie więcej niż 90 proc. kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na inwestycje odtworzeniowe. Dzięki unijnemu wsparciu poszkodowani rolnicy nabyli 10 tys. maszyn i urządzeń, wybudowali lub zmodernizowali obiekty produkcyjne o pow. 90 tys. mkw., odtworzyli 780 ha sadów i plantacji.

GRUPA W NIEŁASCE

Resort rolnictwa poinformował, że Komisja Europejska utrzymał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program rozwoju obszarów wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.09.foto.032.a.200xZALICZKI NA INWESTYCJE

Beneficjent PROW (działania: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"), któremu przyznano pomoc w wysokości 300 tys. zł może uzyskać zaliczkę w wysokości do 150 tys. zł. W ubiegłym roku wypłacono zaliczki w łącznej wysokości 5 mln zł. Warunkiem wypłaty jest przedłożenie przez beneficjenta najpóźniej w dniu podpisania umowy z ARiMR dokumentu prawnego jej zabezpieczenia, tj. gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej odpowiadającej 110 proc. kwoty.

SIŁA WYŻSZA

ARiMR przeprowadzi w październiku br. dwa dodatkowe nabory wniosków o unijne dotacje na przywracanie produkcji rolnej, która została zniszczona w wyniku klęski żywiołowej. Agencja ma na ten cel 200 mln zł z budżetu PROW na lata 2007-2013 (100 mln euro). Do tej pory z podobnego wsparcia skorzystało 4300 rolników. Wnioski o przyznanie pomocy mogą dotyczyć takich zdarzeń losowych, jak wymarznięcia, przymrozki wiosenne, susze, powodzie, deszcz nawalny, obsunięcia się ziemi, lawiny, grad, huragan. Wysokość szkód musi przekraczać 30 proc. wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, a w środkach trwałych (np. budynkach i maszynach, sadach) – 10 tys. zł. Maksymalna pomoc dla poszkodowanego gospodarstwa wynosi 300 tys. zł, nie więcej niż 90 proc. kosztów kwalifikowanych, poniesionych na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.

BRUKSELA… JAK CYTRYNA

Komisja Europejska przygotowała projekty rozporządzeń do budżetu Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020. W czasie konsultacji zgłoszono ok. 4 tys. poprawek, adwokaci rolnictwa potraktowali KE jak cytrynę do (finansowego) wyciśnięcia. WPR stanowi blisko 43 proc. budżetu UE, z dotacji korzysta 13,7 mln gospodarstw rolnych oraz obszary wiejskie (47 proc. obszaru Unii). Obecnie dopłaty dla farmerów wynoszą od 500 euro w Grecji i na Malcie do 100 euro na Łotwie (średnio 250 euro), w Polsce jest to ok. 200 euro. Z propozycji KE wynika, że w 2019 r. średnio do hektara gruntów polscy rolnicy otrzymają 218 euro. Liderami płatności pozostaną Maltańczycy i Grecy (492 i 494 euro). Większe płatności od naszych rolników otrzymają m.in. ci z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czech, Węgier, Francji, Niemiec czy Irlandii. Zgodnie z aktualnymi założeniami WPR możemy otrzymać o 6,5 mld euro więcej na płatności bezpośrednich oraz ok. 1,5 mld euro więcej na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

TRANSFERY DOPŁAT

1 grudnia br. rozpocznie się wypłata pieniędzy dla 1,36 mln rolników starających się o dopłaty obszarowe za 2012 r. ARiMR zakończyła transfer ponad 14 mld zł na konta rolników z tytułu dopłat należnych za 2011 r. W niektórych krajach UE farmerzy otrzymają pierwszą część dopłat (50 proc.) za zgodą Brukseli nieco wcześniej. Polska nie wnioskowała o przyspieszenie płatności. ARiMR przeznaczyła 1,35 mld zł na dopłaty dla rolników gospodarujących na terenach niekorzystnych rolniczo (tzw. ONW). Pieniądze te trafiły na konta bankowe ponad 751 tys. rolników, realizacja wypłat zgodnie z unijnymi przepisami zakończyła się 30 czerwca 2012 r.

UPRAWA ŚRODOWISKA

Bruksela zaproponowała system ryczałtowych płatności bezpośrednich dla małych gospodarstw. Skutkowałoby to ich wyłączeniem z tzw. kontroli wzajemnej zgodności, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.07-08.foto.030.a.250xZ DORADCĄ CZY SAMODZIELNIE?

W sondażu ARiMR przedsiębiorcy wskazali biurokratyczne procedury (44,4 proc.) jako główną barierę w uzyskaniu środków PROW. Około 54 proc. beneficjentów korzystało z pomocy firm doradczych już na etapie przygotowania wniosku. W przypadku wniosku o płatność odsetek ten wyniósł 50 proc., tylko 11 proc. beneficjentów poprosiło o wsparcie ośrodek doradztwa rolniczego, zaś 60 proc. zleciło przygotowanie kosztorysu inwestorskiego firmie doradczej. Osoby, które nie korzystały z pomocy doradców, wskazały, że nie mają pewności co do ich profesjonalizmu (60,4 proc.), ponadto oczekiwałyby, aby usługa była nieodpłatna lub częściowo odpłatna (32,6 proc.). Blisko 61 proc. respondentów nie wiedziało o możliwości ubiegania się o unijne wsparcie za pośrednictwem lokalnych grup działania.

BECZKA MIODU I ODROBINA DZIEGCIU

ARiMR przyjęła wnioski 1,36 mln rolników o dopłaty bezpośrednie za 2012 r., wypłata pieniędzy rozpocznie się 1 grudnia br. W ubiegłym roku Agencja otrzymała ok. 1 mln 360 tys. aplikacji, a w 2010 r. – 1 mln 375 tys. Około 726 tys. gospodarstw ubiega się również o wsparcie z tytułu ONW. ARiMR zakończyła wypłacanie dopłat do gruntów za ubiegły rok. Na konta rolników przekazano ponad 14 mld zł, tj. kwotę najwyższą w państwach członkowskich UE. Policzono, że w latach 2004-2013 polskie rolnictwo utraci około 120 mld zł z powodu dwu-, trzykrotnie niższych dopłat jednostkowych niż w krajach bogatych.

 

PRAWIE JAK JANOSIK

Luis Capoulas Santos sprawozdawca Parlamentu Europejskiego przedstawił raport z propozycją, by w krajach, w których dopłaty bezpośrednie są niższe niż 75 proc. unijnej średniej, podnieść je o 30 proc. różnicy. W rezultacie najniższe dotacje w UE nie byłyby niższe niż 65 proc. średniej unijnej. Projekt budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 sporządzony wcześniej przez Komisję Europejską zakładał stopniowe zwiększanie dopłat w państwach, w których są one niższe niż 90 proc. średniej UE – o jedną trzecią różnicy. W scenariuszu KE stawka dla Polski wzrosłaby w 2013 r. z 215 euro do ok. 230 euro na hektar, możemy uzyskać o 6,5 mld euro więcej na płatności bezpośrednie oraz 1,5 mld euro więcej na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

MIKROFIRMA Z GRANTEM

ARiMR poinformowała, że w wyniku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw powstało dotychczas tylko 15 tys. nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. W ramach trzech naborów złożono 31 252 wnioski ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.06.foto.034.a.250xGMINO, ZBUDUJ RYNEK...

W programie modernizacji i budowy targowisk "Mój rynek" jest do wzięcia ponad 13 mln zł. Samorządy gmin liczących do 50 tys. mieszkańców mogą uzyskać nawet 1 mln zł (maksymalnie 75 proc. kosztów inwestycji). Ocenia się, że dotację otrzyma 300 gmin, powstanie 100 nowych targowisk, a 200 zostanie zmodernizowanych. Inwestycje muszą zostać zakończone do końca 2013 r. i spełniać unijne standardy: być utwardzone, oświetlone, podłączone do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także wyposażone w zadaszone stoiska oraz miejsca parkingowe.

MILIARDOWE TRANSFERY

Do 30 czerwca br. na konta rolników trafi 14,6 mld zł (3,4 mld euro) tytułem dopłat bezpośrednich (80 proc. z Brukseli, 20 proc. z budżetu krajowego). ARiMR zakończy też transfer dopłat unijnych do gospodarstw na terenach niekorzystnych rolniczo (tzw. ONW) w wysokości 1,3 mld zł.

MODULACJA: WIĘCEJ, CZYLI MNIEJ

Mechanizm modulacji unijnych płatności bezpośrednich polega na ich pomniejszaniu o określone wielkości procentowe w przypadku, gdy wielkość dotacji przekracza normatywne pułapy kwotowe. W krajach UE-15 tzw. modulacja podstawowa wynosi 10 proc. dla płatności ponad 5000 euro. Dla kwot wyższych niż 300 000 euro są one zmniejszane o dodatkowe 4 punkty procentowe. Redukcja dopłat o 10 proc. nadwyżki może u nas dotyczyć 117 tys. rolników, zaś tzw. modulacja dodatkowa ok. 240 gospodarstw wielkoobszarowych.

 

REKORDOWE GRANTY

W ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” złożono 80 tys. wniosków, na kwotę stanowiącą 130 proc. alokacji (ponad 11 mld zł). W ubiegłym roku 23,5 tys. młodych rolników otrzymało wsparcie (jednorazową premię 75 tys. zł) w kwocie 1,6 mld zł. Od uruchomienia funduszy PROW na zakup maszyn rolniczych wypłacono 2879 beneficjentom 89,3 mln zł, tj. około 22 mln euro. Na jedno gospodarstwo z tytułu refundacji części wydatków przypada maksymalnie 300 tys. zł. Największe środki otrzymali beneficjenci w woj. wielkopolskim (965 mln zł) i mazowieckim (940 mln zł). Do końca 2011 r. podpisano 43 675 umów na ponad 6 mld zł z rolnikami z 2152 gmin.

 

PO DOPŁATY DO… LASU

Do 31 lipca br. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie od rolników, którzy chcą posadzić las. Rezygnując z uprawy słabych gruntów i sadząc na nich drzewka, mogą oni liczyć na dotację od 1700 zł/ha do 6260 zł/ha, premię pielęgnacyjną, która będzie wypłacana corocznie przez pięć lat (970 zł/ha lub 1360 zł/ha) oraz premię zalesieniową (1580 zł/ha przez 15 lat).

POLSKA WIEPRZOWINA Z TRADYCJĄ DYNASTII XIA

Polska wieprzowina spożywana zgodnie z tradycją sięgającą dynastii Xia (2100-1600 lat p.n.e), czyli pałeczkami, trafia przez żołądek wprost do serc Azjatów. Jak ustaliła TVP-Info polski boczek i żeberka stały się rarytasem w Korei Południowej. W ubiegłym roku nasze obroty handlowe artykułami ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.05.2012.foto.107.b.150xCZY EURO ODMŁODZI WIEŚ?

Komisja Europejska zapowiada że, młodzi farmerzy rozpoczynający pracę na roli będą mogli liczyć na dopłaty bezpośrednie wyższe o 25 proc. przez okres pierwszych 5 lat ich gospodarowania. Bruksela chce, aby każdy kraj członkowski mógł przeznaczyć na ten cel co roku do 2 proc. swoich dopłat. Pomysł jest jeszcze dyskutowany. Z ostatnich danych KE wynika, że przez ostatnie 10 lat z unijnego rolnictwa odeszło około 3 mln farmerów. Tylko 6 proc. farmerów to osoby poniżej 35. roku życia, a 1/3 z gospodarzy skończyła już 65 lat

Z danych MRR wynika, że do końca marca br. do beneficjentów trafiło 202,7 mld zł (74 proc.) unijnych pieniędzy przeznaczonych na lata 2007-2013. Złożono 216,3 tys. poprawnych wniosków na całkowitą kwotę dofinansowania 461,7 mld zł (o środki krajowe i unijne), podpisano 68 tys. 462 umowy z beneficjentami. Ministerstwo ocenia, że w 2012 r. certyfikuje do Komisji Europejskiej projekty o wartości 50,4 mld zł.

PRIORYTET: MODERNIZACJA

Rząd zwiększy o 100 mln euro środki wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych w ramach PROW 2007-2013. Pieniądze będą pochodziły z przesunięcia środków m.in. z programu „renty strukturalne”. W latach 2007-2011 odbyły się już trzy nabory wniosków na te dotacje. Pomoc została przyznana ok. 40 tys. rolnikom, a wypłacono ponad 4,7 mld zł. Cała pula środków na to działanie to ponad 2 mld euro. Maksymalnie rolnik mógł otrzymać pomoc w wysokości 300 tys. zł, a ARiMR finansowała 40-70 proc. kosztów inwestycji np. zakupu ciągnika i innych maszyn rolniczych.

NASZ POCIĄG DO PROW

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ocenia, że w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2014-2020 możemy otrzymać 68-80 mld euro. Budżet ten będzie ostatnim tak dużym budżetem dla Polski m.in. dlatego, że w nowej perspektywie 6-7 polskich województw przekroczy próg 75 proc. średniego poziomu PKB na mieszkańca i utraci tym samym status regionu niedorozwoju ekonomicznego. Komisja Europejska proponuje, by nowy 7-letni budżet UE wyniósł 972,2 mld euro wobec 925 mld euro w latach 2007-2013. Bruksela chce przeznaczyć 371,7 mld euro na wsparcie rolnictwa, w tym 281 mld euro na dopłaty bezpośrednie, a także 376 mld euro na fundusze spójności.

KONTA ZASILONE

Do 30 czerwca br. ARiMR zakończy transfer dopłat bezpośrednich dla 1,36 mln rolników. Na konta bankowe beneficjentów trafi 14,346 mld zł (80 proc. z budżetu UE). Agencja przekazała już 1,3 mld zł z tytułu dopłat ONW (z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania) za 2011 r. W Polsce złożono najwięcej wniosków o dopłaty spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

 

 

 

NIERÓWNA BITWA O DOPŁATY

Według propozycji KE w nowej perspektywie finansowej (2014-2020) nie będzie wyrównania dopłat obszarowych w krajach członkowskich. Z ostatnich symulacji wynika, że w 2019 r. średnio do hektara gruntów nasi rolnicy otrzymają 218 euro. Liderami płatności pozostaną Maltańczycy i Grecy, którzy otrzymają na ha odpowiednio 492 i 494 euro. Na dotacje większe od naszych mogą liczyć m.in. farmerzy z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czech, Węgier, Francji, Niemiec czy Irlandii. Tylko rolnicy z 8 państw (Łotwa, Estonia, Litwa, Portugalia, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Hiszpania) będą otrzymywali niższe stawki. Niemieccy farmerzy w 2019 r. wezmą na hektar blisko 100 euro więcej niż nasi. W 2017 r. rozpiętość płatności wyniesie od 148 euro/ha na Łotwie do 492 euro/ha na Malcie.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.04.2012.foto.048.a.200xDOPŁATY PRZEZ INTERNET

Do 15 maja br. ARiMR przyjmuje wnioski od rolników o unijne dopłaty bezpośrednie, dopłaty z tytułu gospodarowania na terenach górskich (ONW) oraz o tzw. płatności rolnośrodowiskowe za 2012 r. O wszystkie te trzy dopłaty można ubiegać się na formularzu wysłanym przez internet. Elektroniczny wniosek identyfikuje błędy powstałe podczas jego wypełniania, aby skorzystać z aplikacji, należy mieć swój login i kod dostępu do systemu. Osoby, które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca otrzymają płatności pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

DE MINIMIS NA OZIMINY

Szkody w uprawach zbóż w wyniku przemarznięcia zostały objęte ubezpieczeniem w ramach unijnej pomocy de minimis, która przysługuje przy na zakupie nasion kwalifikowanych na odnowę plantacji. W ciągu trzech lat kwota de minimis dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7500 euro.

 

PROW: POLSKA SPECIALITE

Polska jest liderem w wykorzystaniu dotacji z programów rozwoju obszarów wiejskich. Na konta rolników i przedsiębiorców w ramach PROW trafiło 32 mld zł. Drugie są Niemcy – w przeliczeniu na złotówki wypłacono tam 2,8 mld zł mniej, we Francji wypłaty były niższe o 4 mld zł. Z budżetu programu na lata 2007-2013, który wynosi 70 mld zł, już ponad 90 proc. środków zostało zagospodarowanych. W 2011 r. ARiMR przyjęła dwa razy więcej wniosków o dotacje, niż złożono ich we wszystkich naborach w poprzednich latach. Do rozdysponowania pozostało blisko 10 mld zł.

 

KASA DLA MŁODYCH

Są pieniądze dla wszystkich młodych rolników, którzy w 2011 r. złożyli w ARiMR wnioski o przyznanie im premii na start. Minister rolnictwa znowelizował rozporządzenie o podziale funduszy PROW 2007-2013, zastępując wojewódzkie limity środków limitem krajowym. Dzięki temu dotacje w działaniu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” zostały przesunięte z województw, w których nie zostały wykorzystane, do regionów, gdzie ich zabrakło. Pula dostępnych środków wynosi około 500 mln zł. Młody rolnik może otrzymać bezzwrotną premię 75 tys. zł. Z pomocy mogło skorzystać ponad 6,5 tys. osób.

JANOSIK W BRUKSELI

MRiRW poinformowało, że od 2012 r. polscy rolnicy podlegają unijnemu mechanizmowi modulacji płatności, czyli ich… pomniejszenia. Na płatności bezpoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.03.2012.foto.49.b.250xDOPŁATY NA KONTACH

ARiMR wypłaciła już 11 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich za 2011 r. Pieniądze zostały przekazane do 1 mln 130 tys. rolników, tj. 80 proc. uprawnionych. Wnioski o dopłaty za ubiegły rok złożyło 1 mln 360 tys. właścicieli gospodarstw, pozostałe 3,3 mld zł trafi na konta rolników do końca czerwca br. W stosunku do 2010 r. kwota płatności jest wyższa o 1,5 mld zł.

DO WZIĘCIA 3,4 MLD EURO!

Od 15 marca do 15 maja br. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach dopłat bezpośrednich za 2012 r., płatności ONW oraz „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013. Od połowy stycznia br. ARiMR wysyła rolnikom tzw. spersonalizowane wnioski o wsparcie bezpośrednie wraz z materiałami graficznymi i instrukcją aplikacji. W 2012 r. przewidziano więcej rodzajów płatności, m.in. rolnicy będą mogli po raz pierwszy ubiegać się o dopłatę do uprawy tytoniu, skrobi i owoców miękkich. Ocenia się, że łącznie z tytułu dotacji bezpośrednich w 2012 r. polscy rolnicy uzyskają 3,4 mld euro. ARiMR poinformowała, że osoby, które dostarczą wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca otrzymają płatności pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień zwłoki

SUBSYDIA Z CERTYFIKATEM

Komisja Europejska zaproponowała zmianę systemu subsydiów bezpośrednich związanych z produkcją rolną na tzw. uprawnienia SPS. System płatności jednolitej (Single Payment Scheme – SPS) stosowany jest w krajach UE-15, wariantowo w trzech modelach: historycznym, regionalnym i mieszanym (hybrydowym). Dopłaty są przyznawane rolnikowi na podstawie posiadanych przez niego uprawnień, które muszą być aktywowane poprzez przypisanie ich do użytków rolnych.

Eksperci szacują, że wydatki ponoszone w różnych krajach unijnych na obsługę jednego wniosek o dopłatę bezpośrednią wynoszą teraz od 100 do 700 euro w zależności od metody liczenia. W nowej propozycji Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 założono, że wszystkie kraje unijne wdrożą system SPS

SADOWNICY PRZY ŹRÓDEŁKU

W Polsce powstało 236 wstępnie uznanych grup i 56 organizacji producentów owoców i warzyw. Dotychczas ARiMR wypłaciła im ponad 2,27 mld zł, korzystając z budżetu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.02.foto.043.a.150xSZUKAJ WIATRU W POLU

NFOŚiGW zorganizuje w II kwartale br. duży konkurs dla inwestorów z branży energetyki wiatrowej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Minimalny koszt przedsięwzięcia to 8 mln zł (50 mln zł w poprzedniej edycji programu), maksymalny poziom dofinansowania - 40 proc. kosztów kwalifikowanych. Aktualnie funkcjonuje w kraju 500 elektrowni wiatrowych, w ciągu dwóch ostatnich lat ich liczba wzrosła dwukrotnie. Średnia wartość inwestycji wiatrowej to ok. 5 mln zł. Najwięcej wiatraków pojawiło się w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim i wielkopolskim.

BRUKSELA DAJE DUŻO… ZA MAŁO

Z tytułu dopłat bezpośrednich za 2011 r. ARiMR wypłaciła dotychczas ponad 7,9 mld zł dla 916 tys. rolników (o 1,5 mld zł więcej niż rok wcześniej). W całym kraju złożono wnioski na 14,346 mld zł, tj. kwotę najwyższą w państwach członkowskich UE. Eksperci policzyli jednak, że w latach 2004-2013 z powodu dwu-, trzykrotnie niższych dopłat jednostkowych niż w krajach bogatych stracimy ok. 120 mld zł.

LOKOMOTYWA PROW

ARiMR w 2011 r. przekazała rolnikom kwotę 25,5 mld zł, najwięcej – 13 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich. Około 10 mld zł otrzymali przedsiębiorcy z sektora rolno-przetwórczego. Całkowita suma wypłat w ramach PROW 2007-2013 sięga 30 mld zł, a ponad 90 proc. budżetu jest już zakontraktowane. Na starcie programu agencja dysponowała portfelem 75 mld zł.

 

GMINO, ZAINWESTUJ W OZE!

Trwa nabór wniosków gmin miejsko-wiejskich o dofinansowanie inwestycji w energię odnawialną i gospodarkę wodno- ściekową. Samorządy mogą zdobyć do 4 mln zł na projekty związane z kanalizacją i wodociągami, oraz do 3 mln zł na inwestycje OZE (wykorzystanie energii wiatru, źródeł geotermalnych, wody, słońca, biogazu i biomasy). Projekt uzyska dofinansowanie w 75 proc., pozostałe pieniądze gmina musi znaleźć sama. Eksperci wskazują, że przy większych inwestycjach, np. przy budowie biogazowi, konieczne jest pozyskanie zewnętrznego inwestora i skorzystanie z partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestycje powinny być rozliczone do końca 2015 r.

KAPITAŁ ZE WSPOMAGANIEM

W ramach linii kredytowej CSK, część kapitału pożyczonego na inwestycje w gospodarstwach rolnych jest spłacana przez ARiMR.

Od niedawna zasady korzystania z takiego kredytu są dla rolników jeszcze bardziej atrakcyjne. Kwotę kapitału spłacanego przez agencję zwiększono dwukrotnie – do 75 tys. zł, wyższy będzie też poziom dofinansowania – do 35 proc. wartości zaciągniętego w banku kredytu.

Maksymalna kwota pomocy (75 000 zł) wypłacana jest w dwóch ratach:

 • I rata – 75 proc. (maksymalnie 56 250 zł),
 • II rata -25 proc (18 750 zł).

Kredytem CSK inwestor sfinansuje m.in. zakup maszyn i użytków rolnych, budowę i modernizację budynków, montaż instalacji. Kwota pożyczki nie może przekroczyć 80 proc. kosztu inwestycji (do 4 mln zł). Różnica pomiędzy wartością nakładów a kwotą kredytu stanowi wkład własny kredytobiorcy (co najmniej 20 proc. wartości inwestycji). Okres kredytowania nie powinien być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 10 lat. Pozostałe warunki, tj. ewentualną karencję w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI