Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl – marzec 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.03.foto.034.b.150xUROSŁA NAM BRUKSELKA

Rada Ministrów zdecydowała o skierowaniu 5,2 mld euro z funduszy spójności na inwestycje PROW. W latach 2014-2020 na tereny wiejskie trafi 177 mld zł, tj. o 20 mld zł więcej niż w obecnej perspektywie budżetu UE. I to pomimo redukcji środków na unijnej WPR o 12 proc., tj. o 44 mld euro. Polscy rolnicy uzyskają płatności bezpośrednie w wysokości ok. 240 euro/ ha, wyższe o 20-25 euro w stosunku do pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej. W 2013 r. inwestycje w rolnictwie, uwzględniając środki krajowe i unijne, osiągnęły wartość 52,5 mld zł, w ciągu ostatnich dziewięciu lat wsparcie dla sektora wzrosło o 22 mld zł

PRIORYTET: MODERNIZACJA

Kwota wsparcia bezpośredniego rolnictwie wrosła z 7 mld zł w 2005 r. do 14 mld zł w 2013 r. MRiRW podało, że bardzo dobrze wydawane są pieniądze w ramach PROW na lata 2007-2013, którego budżet wynosi 17,4 mld euro. Podpisane już umowy dotyczą 87 proc. środków, a wypłaty – 65 proc. tej puli. Nabór wniosków na nowe działania inwestycyjne PROW rozpocznie się w 2015 r. Resort rolnictwa chce do 2020 r. skierować około 3,5 mld euro na 14 działań, w tym na modernizację gospodarstw – 2,8 mld euro, przetwórstwo i marketing – 620 mln euro oraz scalanie gruntów – 130 mln euro. Dotacje na modernizację gospodarstw będą przeznaczone dla osób, których gospodarstwa osiągają wartość ekonomiczną (produkcji towarowej) co najmniej 15 tys. euro.

ARiMR: TRANSFERY NA KONTA

ARiMR przekazała 6,5 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich na konta 802 tys. rolników, pozostałe środki trafią do gospodarstw do 30 czerwca br. Łączna kwota dopłat wynosi 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld zł. Resort rolnictwa zdecydował się na utrzymanie w 2014 r. subwencji do tytoniu, chmielu i skrobi, środki będą pochodziły wyłącznie z budżetu krajowego. Od 2015 r. nie będzie już wsparcia do upraw specjalistycznych. Do 2020 r. z tytułu dopłat bezpośrednich trafi do rolników 23,7 mld euro

 

NOŻYCE CEN

Jak podaje IERiGŻ, po akcesji do UE wzrost cen skupu jest znacznie szybszy niż środków do produkcji, co oznacza proces zwierania się nożyc cen i poprawę sytuacji ekonomicznej rolników. W relacji do średniej z lat 2008-2010 dochód rolnictwa w 2012 r. był wyższy o ponad 35 proc. Poprawiają się relacje dochodów rolników w stosunku do innych grup konsumentów, aktualnie różnica ta wynosi zaledwie 15 proc., podczas gdy w 2005 r. było to ok. 37 proc. Od wejścia do UE przeciętny miesięczny rozporządzalny dochód polskiego rolnika zwiększył się o ponad 80 proc., a roczne wydatki na inwestycje – dwukrotnie. Udział dopłat bezpośrednich w dochodach rolniczych spadł z 60 proc. w 2011 r. do ok. 45 proc. obecnie

PROW: MAPA DROGOWA

MRiRW prowadzi konsultacje nad drugim projektem PROW na lata 2014-2020 z budżetem 13,5 mld euro. Resort chce skierować na inwestycje w przetwórstwie 620 mln euro, na wsparcie młodych rolników – 700 mln euro, na restrukturyzację małych gospodarstw – 450 mln euro, na działalność pozarolniczą na wsi – 450 mln euro, na rozwój przedsiębiorczości – 100 mln euro, na budowę targowisk – 100 mln euro. Zwiększone zostały z 580 do 700 mln euro środki na wsparcie rolnictwa ekologicznego, natomiast do producentów żywności na obszarach ONW trafi 2,3 mld euro. Na inwestycje w produkcję prosiąt rolnik może uzyskać do 1,5 mln zł, na rozwój produkcji mleka do 500 tys. zł, na rozwój produkcji bydła mięsnego do 500 tys. zł, na pozostałe projekty zwiększające konkurencyjność do 200 tys. zł.

UPRAWA ŚRODOWISKA

Od 1 stycznia 2015 r. każde gospodarstwo powyżej 15 ha, będzie zobowiązane do utrzymania obszaru proekologicznego, którym będą mogły być np. strefy buforowe, ugory, tarasy, międzyplony, uprawy wiążące azot, oraz elementy krajobrazu – żywopłoty i strefy zadrzewione, a nawet pojedyncze drzewa – o ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI