Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl: październik 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.10.foto.048.400xHODOWLA ZE WSPOMAGANIEM

MRiRW zapowiedziało, że na płatności związane z produkcją przeznaczy co roku ok. 500 mln euro. Dopłaty uzyskają rolnicy, którzy hodują młode bydło, krowy, owce i kozy, prowadzą uprawę chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu, konopi włóknistych czy owoców miękkich (truskawek i malin). Uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej (JPO), otrzymają dodatkową płatność (tzw. płatność redystrybucyjną) do każdego uprawianego przez nich hektara ziemi w przedziale od 3,01 do 30 ha. Oznacza to, że na przykład gospodarstwo o areale 35 ha kwalifikujących się do JPO otrzyma dodatkową płatność do 27 hektarów, a gospodarstwo 20-hektarowe dodatkową dotację do 17 ha. Rocznie przewidziano na to ok. 280 mln euro, szacowana stawka tej dopłaty wyniesie ok. 41 euro/ha. Przejściowym wsparciem krajowym mają być też objęci rolnicy, którzy w 2013 r. otrzymali z ARiMR płatność niezwiązaną z produkcją w sektorze tytoniu. W latach 2015-2020 trafi do nich 180 mln euro. Szacowana wysokość udzielanego wsparcia wyniesie w 2015 r. ok. 4,31 zł za 1kg tytoniu odmiany Virginia i ok. 3,01 zł za1kg pozostałych odmian. Wysokość wsparcia w kolejnych latach będzie malała o 5 proc.

KOPERTA PŁATNOŚCI

ARiMR ogłosiła, że w 2014 r. po raz ostatni obowiązują stare zasady przyznawania płatności bezpośrednich. Od 2015 r. ich maksymalna wysokość wyniesie do 150 tys. euro. Będą składały się z większej liczby elementów i rolnicy mogą ubiegać się o następujące dopłaty: • jednolitą płatność obszarową (JPO) – 44,7 proc. całej koperty finansowej • z tytułu zazieleniania (tzw. płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska) – 30 proc. • dla młodych rolników – 2 proc. • związane z produkcją (tzw. dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją) – 15 proc., w tym 2 proc. do uprawy roślin wysokobiałkowych • płatność dodatkową (tzw. płatność redystrybucyjna) – 8,3 proc. całej koperty finansowej.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

W nowej perspektywie budżetowej 2014-2020 z Brukseli na realizację Wspólnej Polityki Rolnej otrzymamy 32,1 mld euro w cenach bieżących – o ok. 12 proc. więcej niż w latach 2007-2013. Na duże beneficja mogą liczyć m.in. grupy producenckie, które dostaną spore dofinansowania na łączenie się w spółdzielnie i działania innowacyjne. Fundusze europejskie pozwalały na zakładanie takich grup w całym sektorze rolniczym, ale dotychczas niemal perfekcyjnie wykorzystali je tylko sadownicy. Najwięcej zespołów producenckich powstało w sektorze owoców i warzyw. Nic dziwnego, że trafiło tam około 5,7 mld zł w formie dotacji – przy czym do największego sadu w Europie, czyli na Grójecczyznę aż 3,5 mld zł.

W PROW 2007-2013 ARiMR podpisała z rolnikami 63,7 tys. umów o przyznanie na ten cel dofinansowania w łącznej wysokości 7,77 mld zł. Nowy budżet na rozwój obszarów wiejskich to 13,513 mld euro, w tym środki krajowe 4,915 mld euro (36,37 proc). Na przedsięwzięcia modernizacyjne przeznaczono 7 mld euro, w tym dla gospodarstw 2,8 mld euro.

ARIMR: TRANSFERY NA KONTA

Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2014 r. W Polsce wynosi on 4,1776 zł za euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie w Polsce za 2014 r. to ok. 14,2 mld zł (3,4 mld euro). Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) wyniesie 910,87 zł/ha, natomiast płatności uzupełniające ustalono m.in. do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 351,69 zł/tonę, do owoców miękkich – 1 569,76 zł/ha, do cukru – 53,61 zł/tonę, do krów – 595,30 zł/szt., do owiec – 125,32 zł/szt., do uprawy roślin strączkowych i motylkowatych – 556,37 zł/ha.

W 2014 r. do programu dopłat bezpośrednich 1,36 mln rolników zgłosiło ponad 14 mln hektarów. O dofinansowanie gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) wnioskowało 717 tys. rolników. W latach 2014-2020 do programu ONW trafi 2,5 mld euro, od tego roku pomoc ta wzrosła z 7,5 do 10 tys. euro na gospodarstwo na trzy lata. Zasady przyznawania wsparcia w ramach Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO) nie zmieniły się w stosunku do obowiązujących wcześniej, czyli płatność ta przysługuje tym rolnikom, którzy prowadzą działalność rolniczą na co najmniej 1 ha gruntów. Wyjątek stanowią ci, którzy mają mniej niż 1 ha, lecz posiadają bydło, krowy, owce czy kozy, a więc przysługuje im płatność związaną z produkcją – warunkiem jej otrzymania będzie to, że w danym roku należna im łączna kwota płatności wyniesie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI