Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl maj 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.05.foto.064.a.250xUROSŁA NAM BRUKSELKA

MRiRW podało, że Polska wykorzystała 200 mld zł, tj. ponad 80 proc. środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nadal jednak opóźnione są płatności w tzw. w zadaniach delegowanych (ok. 52 proc.), za które odpowiadają marszałkowie województw. Ocenia się, że od 2004 r., tj. od akcesji do struktur unijnych, Polska uzyskała netto ponad 52 mld euro. Dla porównania: Niemcy, które są największym płatnikiem netto, w tym samym okresie odprowadziły do kasy UE netto 90,6 mld euro. Do 2020 r. tylko z tytułu dopłat bezpośrednich do polskich rolników trafi 23,7 mld euro.

ARIMR: TRANSFERY NA KONTA

Do 30 czerwca br. na kontach bankowych rolników znajdzie się 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2013 r. ARiMR zakończyła już przyjmowanie nowych wniosków o przyznanie tych dopłat w 2014 r. Rolnicy, którzy złożą swoje aplikacje po terminie, ale nie później niż do 9 czerwca br., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Tegoroczny nabór wniosków jest 11. z kolei, pierwszy został przeprowadzony w 2004 r. Na realizację nowych płatności ARiMR ma ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymalna stawka to ok. 219,87 euro na 1 hektar.

WISIENKI DLA MŁODYCH

ARiMR uruchomiła nabór wniosków o dotacje ułatwiające start młodym rolnikom. Do wzięcia jest 189 mln euro, tj. ok 800 mln zł, z PROW 2007-2013. Premię podwyższoną obecnie z 75 do 100 tys. zł uzyska 7 800 osób z całego kraju. W nowej edycji konkursu wydłużono do 15 miesięcy okres od momentu rozpoczęcia działalności rolniczej do złożenia wniosku, ponadto ustanowiono minimalną liczbę punktów warunkującą przyznanie pomocy. ARiMR przeprowadziła do tej pory cztery nabory wniosków na premie dla młodych rolników (w latach 2008-2011). Dotacje w łącznej wysokości 1,6 mld zł uzyskało ponad 23 tys. młodych rolników, najwięcej beneficjentów było w województwach mazowieckim i wielkopolskim.

Dotację można wydać np. na budowę obiektów inwentarskich, zakup maszyn czy też na założenie sadu. Jeżeli rolnik sporządzi biznesplan i wywiąże się ze zobowiązań, nie będzie musiał zwracać ani złotówki. Za wydatki kwalifikowane nie są jednak uznawane wydatki na inwestycje poniesione przed dniem złożenia wniosku oraz na gruntach stanowiących przedmiot dzierżawy. Polska ma najwyższy w Unii Europejskiej odsetek młodych rolników (osób do 40 lat) – ok. 13 proc. Średnia w UE to 7,5 proc.

BIZNESY SPOD KWOKI

PROW 2014-2020 wprowadza premie w wysokości do 100 000 zł dla rezygnujących z rolnictwa i stwarzających nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Premia ma być wypłacana w ratach: pierwsza to 80 proc. kwoty wsparcia, druga – pozostałe 20 proc. Przedstawiony biznesplan ma zakładać, że nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie). Beneficjent ma zarejestrować działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie nie później niż do dnia wypłaty drugiej raty premii i nie podlegać ubezpieczeniu w KRUS.

Na polskiej wsi już tylko co dziesiąta osoba żyje wyłącznie z rolnictwa, 60 proc. mieszkańców nie ma żadnego związku z produkcją rolniczą ani nawet posiadaniem roli. Wciąż jednak setki tysięcy mieszkańców wsi, głównie tych starszych „trzyma się ziemi”, traktując to jako zabezpieczenie socjalne

PROW ODNOWIONY

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt PROW na lata 2014-2020, został przekazany do Komisji Europejskiej. MRiRW zapowiada, że o ile uda się skrócić czas negocjacji w Brukseli do czterech miesięcy, odnowiony program ruszy już pod koniec 2014 r., a w pełnym zakresie od 2015 r. Budżet PROW to 13,513 mld euro, w tym środki krajowe 4,915 mld euro (36,37 proc). Dodatkowe 5,2 mld euro na rozwój infrastruktury, reorientację zawodową rolników i rozwój ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI