Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Unijne płatności.pl – luty 2015

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | Unijne płatności.pl – luty 2015
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
AGENCJA SPŁACI KAPITAŁ: W 2014 r. ARiMR przekazał bankom 40 mln zł na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK). O kredyty CSK rolnicy mogą ubiegać się m.in. w zrzeszeniach Banku BPS i SGB-Banku. Środki są udostępniane bankom na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line", co pozwala szybciej uruchomić akcję kredytową. Kredyty CSK zostały po raz pierwszy uruchomione pod koniec 2010 r. jako alternatywa dla kredytów inwestycyjnych, w przypadku których ARiMR płaci za kredytobiorców część należnego bankom oprocentowania. W linii CSK agencja spłaca za rolnika część kapitału - do 75 tys. zł (nie więcej niż 35 proc. kwoty kredytu). Tak obliczone wsparcie odbywa się w dwóch etapach, w pierwszym rolnik otrzymuje 75 proc. kwoty po zrealizowaniu inwestycji, zaś pozostałe 25 proc. na koniec okresu kredytowego w celu ostatecznej spłaty kredytu. Kredyty CSK można zaciągać na okres od 5 do 10 lat.

JOHN DEERE ODJEŻDŻA Z… BANKU

W 2014 r. sprzedano 14 172 nowych ciągników rolniczych, o ponad 5 proc. mniej w relacji do poprzedniego roku. Niższy obrót zaobserwowano również na rynku ciągników używanych (spadek o 10 proc.). Sprzedaż kurczy się od 2012 r. wraz z wyczerpywaniem się dopłat z programów unijnych. W 2014 r. najlepiej wypadła oferta firmy New Holland, która sprzedała 2879 maszyn, drugi był John Deere z rejestracją 1848 ciągników. W Polsce funkcjonuje już wiele programów finansowania fabrycznego ciągników i innych maszyn rolniczych. W programach Zetor Finance i Kubota Finance, co drugi traktor jest sprzedawany dzięki finansowaniu bez udziału banku, dotyczy to w szczególności większych, droższych maszyn.

BUDŻET 2015: ILE I KOMU?

Ustawa budżetowa na 2015 r. zakłada wydatki środków europejskich w kwocie 81 mld 278 mln zł i dochody na poziomie 77 mld 842 mln zł. Dla części budżetowych, których dysponentem jest minister rolnictwa określono wydatkowanie 4 663 491 tys. zł, środki te zostaną powiększone o rezerwy celowe (220 672 tys. zł), dopłaty z puli wojewodów (1 406 831 tys. zł) oraz fundusze z Brukseli (28 568 360 tys. zł). W ramach budżetu środków europejskich będą finansowane płatności obszarowe (17 232 948 tys. zł), PROW 2007-2013 (8 005 617 tys. zł), PROW 2014-2020 (2153152 tys. zł), wsparcie dla producentów owoców i warzyw (486 036 tys. zł), interwencje na rynku rolnym (360 636 tys. zł), programy regionalne i operacyjne (90 333 tys. zł). Ponadto BGK udzieli pożyczek na realizację PROW w wysokości 194 697 tys. zł. W ustawie budżetowej na 2015 r. zaplanowano wydatki ogółem na rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, rybołówstwo i KRUS (z budżetu krajowego i wspólnotowego) w kwocie 55 624 800 tys. zł, tj. o 2,56 proc. wyższej niż rok wcześniej.

UROSŁA NAM BRUKSELKA

15 marca br. wchodzi w życie ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. W latach 2014- 2020 z nowej koperty dla rolnictwa (42,4 mld euro) w ramach PROW możemy wykorzystać 13,5 mld euro (środki unijne i własne), w tym 8,598 mld euro z EFR oraz 4,915 mld euro z budżetu krajowego. Naszym autorskim rozwiązaniem jest wprowadzenie tzw. płatności redystrybucyjnej, dzięki przesunięciu 25 proc. środków (2,34 mld euro) z II filara Wspólnej Polityki Rolnej (PROW) na dopłaty bezpośrednie, tj. do I filara WPR dodatkowe środki trafią do małych i średnich gospodarstw. Od 2015 r. maksymalna wysokość płatności bezpośrednich, które może otrzymać w ciągu roku jeden rolnik wynosi 150 tys. euro.

ARiMR w ciągu 20 lat przekazała beneficjentom ramach wsparcia krajowego i unijnego 215 mld zł. Od 2004 r. dochód rolniczych rodzin zwiększył się dwukrotnie, na wsi powstało 53 tys. miejsc pracy poza rolnictwem.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI