Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl: grudzień 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.12.foto.038.b.250xUROSŁA NAM BRUKSELKA

Do 2020 r. polskie rolnictwo otrzyma z UE 40 mld euro, średnia dopłata bezpośrednia do hektara ziemi wyniesie 246 euro. Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to ponad 13,5 mld euro, natomiast na płatności bezpośrednie trafi 23 mld euro. Dodatkowo rolnicy mogą korzystać ze środków polityki spójności i RPO (ok. 5,2 mld euro). ARiMR wdraża PROW w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Do 21 listopada br. agencja przekazała na konta bankowe polskich rolników 59,8 mld zł, co stawia nas na pozycji lidera UE. Do 30 czerwca 2013 r. Niemcy, które są na drugim miejscu, wypłaciły swoim farmerom i przetwórcom żywności o ok. 2,3 mld euro mniej niż Polska, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 3,5 mld euro. Beneficjenci PROW uzyskali 8,2 mld zł w 2010 r., 10 mld zł w 2011 r. i 11 mld zł w 2012 r.

SILNA GRUPA PRODUCENCKA

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce powstało 312 grup producentów owoców i warzyw, które otrzymały łącznie 6,35 mld zł wsparcia. Z tej kwoty blisko 300 mln zł podmioty te przeznaczyły na działalność administracyjną, a ponad 6 mld zł na rozwój. W perspektywie budżetowej UE 2015-2020 grupa producencka może otrzymać do 3 mln zł (z własnym dofinansowaniem w wysokości 50-proc.). Jeśli grup utworzy się kilka, będą miały jeden cel i określony rodzaj wspólnie wytwarzanych produktów, zainkasują nawet 15 mln zł na inwestycje związane z magazynowaniem i sprzedażą żywności.

TRANSFERY NA KONTA

Od 1 grudnia br. ARiMR przekazuje dopłaty bezpośrednie za 2014 r. Ponad 1 mln 350 tys. rolników do 30 czerwca 2015 r. otrzyma 14,2 mld zł. W pierwszej kolejności wypłaty trafią do rolników, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiego embarga oraz afrykańskiego pomoru świń, a także do gospodarstw dotkniętych klęskami pogodowymi. Pozostałe dopłaty, tzw. uzupełniające, będą przysługiwały producentom niektórych upraw, jednak nie dostaną ich w tym roku producenci zbóż. Od połowy października ARiMR wypłaca dopłaty ONW (z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania) za 2014 r. Na konta rolników trafi z tego tytułu 1,37 mld zł, ponadto agencja wypłaci 1,54 mld zł w ramach ochrony środowiska. O przyznanie dopłat ONW ubiegało się 736 tys., a o płatności rolnośrodowiskowe 114 tys. gospodarstw.

Stawki dopłat bezpośrednich zostały określone na podstawie kursu euro z ostatniego dnia września. Poziom waluty europejskiej był w tym roku niższy od zeszłorocznego i wyniósł 4,1776 zł (w 2013 r. za euro płacono 4,2288 zł). Oznacza to, że w ramach jednolitej płatność obszarowej rolnicy otrzymają 910,87 zł/ha.

OSTATKI PROW

Z koperty PROW 2007-2013 do wykorzystania było ponad 72 mld zł, rozliczenie programu nastąpi w 2015 r. MRiRW zapowiedziało, że dodatkowe ok. 90 mln zł – zostanie przesunięte na udzielenie wsparcia młodym rolnikom, którzy złożyli aplikacje w ostatnim naborze przeprowadzonym w 2014 r. Ponadto 800 mln zł trafi do gospodarstw, z których wnioski zostały odrzucone w latach 2011-2013.

Agencja obsługiwała w całości 16 tzw. działań PROW 2007-2013 i miała na ten cel 13,7 mld euro. Natomiast rozdzieleniem pozostałej części środków (3,5 mld euro), w ramach zadań delegowanych (8 działań) zajmowały się samorządy wojewódzkie, Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa. Do 21 listopada br. rolnicy, przedsiębiorcy i inni beneficjenci, np. lokalne grupy działania, złożyli w ARiMR ponad 485 tys. wniosków

MLEKO SIĘ ROZLAŁO

Agencja Rynku Rolnego ocenia, że cena mleka pod koniec roku spadnie do 118-124 zł za 100 litrów. Po wprowadzeniu przez Rosję embarga ceny skupu większości towarów rolnych utrzymują się na dramatycznie niskim poziomie. Ogromne kłopoty mają hodowcy trzody chlewnej. Polska straciła ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI