Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Spotkanie koordynatorów i wykładowców programu

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nzb.2016..p1.foto.009.a.400xCo wydarzyło się w programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem przez ostatnie miesiące? W jakim kierunku rozwijać się będzie wspólne edukacyjne przedsięwzięcie biznesu i szkolnictwa wyższego, jakie role przypadną poszczególnym jego uczestnikom? Perspektywy na kolejne miesiące omawiano podczas spotkania Koordynatorów i Wykładowców programu NZB, które odbyło się pod koniec ub.r.

Karol Materna

– Niełatwo prognozować i wyznaczać trendy – tymi słowami, wpisującymi się w przekraczający najbardziej optymistyczne prognozy rozwój polskiej bankowości na przestrzeni ostatnich 25 lat, rozpoczął swe wystąpienie prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. To właśnie bankowość zapoczątkowała przemiany gospodarcze nad Wisłą. Już w 1983 r., a więc na sześć lat przed oficjalnym odejściem od gospodarki centralnie planowanej, pojawiły się założenia reformy polskiego sektora finansowego. Dziś polska bankowość to 27 mln rachunków dostępnych przez internet i 15 mln klientów korzystających na co dzień z elektronicznych serwisów transakcyjnych. To ubankowienie na poziomie 80 proc. i jeden z najnowocześniejszych systemów płatniczo-rozliczeniowych w skali globalnej. To wreszcie bardzo niski poziom kredytów zagrożonych – na poziomie 7-8 proc. całego portfela, podczas gdy jeszcze 23 lata temu niemal co trzeci kredyt nie był regulowany w terminie. Ten optymistyczny obraz polskiej bankowości ma jednak również swoje słabsze strony. – Polska jest krajem bardzo niskiej stopy oszczędności – podkreślił prezes ZBP.

Ów niedobór, osiągający obecnie wartość na poziomie 80-90 mld zł, sprawia, iż polskie banki należące do zagranicznych grup kapitałowych muszą uciekać się do pożyczania środków od instytucji macierzystych. Ubocznym efektem upowszechnienia bankowości elektronicznej jest również, obserwowany przez ostatnie kilka lat, spadek zatrudnienia – każdego roku kadry polskich banków zmniejszają się o około 1000 osób. Z drugiej strony, adepci uczelni ekonomicznych często nie mają odpowiedniego przygotowania do pracy na określonych stanowiskach, na przykład w obsłudze klienta, stąd apel prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza o zapewnianie odpowiednich praktyk w tym zakresie już w toku studiów.

Małgorzata Bielińska dyrektor ds. edukacji BIK

Jak może pani podsumować zaangażowanie się BIK w program NZB?

– Z każdym rokiem angażujemy się w program coraz bardziej intensywnie. Od jakiegoś czasu próbujemy wspólnie z Centrum Prawa Bankowego i Informacji trochę przeorganizować program, tak by ta wiedza, którą dostarczamy studentom, była dla nich jak najbardziej użyteczna – nie tylko z punktu widzenia przyszłych pracowników sektora bankowego, ale przede wszystkim konsumentów korzystających z usług instytucji finansowych.

Czy jest szansa na to, że dzięki temu programowi przełamie się szkodliwy pogląd utożsamiający BIK jedynie z rejestrem dłużników?

– Myślę, że akurat studenci to grupa najmniej skażona, oni jeszcze nie zdołali sobie utrwalić w głowie, że biuro to tak zwana czarna lista. Gorzej jest z tymi konsumentami, którzy już mają doświadczenia, funkcjonują na rynku kredytowym i mogli się przy wnioskowaniu o kredyt spotkać z odmowną decyzją banku.

Jakie są plany BIK na przyszłość w zaangażowaniu w program NZB?

– Będziemy tak samo zaangażowani, jak byliśmy do tej pory. Tak jak wspominałam, myślimy o tym, by ten program nieco przeorganizowywać. Na niektórych uczelniach może będziemy działać trochę bardziej intensywnie – chociażby współpracując z klubami studenckimi, kołami naukowymi. Myślimy o praktykach studenckich, jak również o wprowadzeniu gry symulacyjnej dla studentów, którą będzie można wykorzystywać podczas ćwiczeń.

Przekazywanie wiedzy

Dr Urszula Wiśniewska, dyrektor programu NZB, zadeklarowała, że zasadniczy jego cel – przekazywanie wiedzy o współczesnej gospodarce, rynku finansowym i przedsiębiorczości – nie ulegnie zmianie. Chodzi o to, by dotrzeć z wiedzą do coraz większej rzeszy młodych ludzi. – Chcemy bardziej efektywnie łączyć naukę z biznesem, nie tylko przez wykłady. Chcemy też rozwijać pracowników naukowych, wspierać wykładowców w rozwoju – wskazała. Rozwój programu przebiega dwutorowo – z jednej strony cały czas zwiększa się liczba szkół – uczestników Nowoczesnego Zarządzania Biznesem, z drugiej – sukcesywnie poszerza się zakres kształcenia. Jeszcze w marcu 2015 r. w ramach programu realizowano trzy bloki tematyczne, dziś ich liczba wzrosła do czterech. Znajdują się wśród nich następujące moduły:

 • Zarządzanie ryzykiem finansowym w życiu osobistym i biznesie
 • Popularyzacja elektronicznego obrotu gospodarczego
 • Ubezpieczenia społeczne niezbędne w życiu każdego człowieka
 • Nowy wymiar – bankowość spółdzielcza.

Zwiększa się takż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI