Program „Kreatywna Europa” oficjalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

unia.bruksela.250x167W dniu 19 listopada 2013 r. Parlament Europejski oficjalnie zatwierdził nowy program Komisji Europejskiej "Kreatywna Europa" na lata 2014-2020. Uchwalony budżet w wysokości 1,46 mld EUR (wyższy od obecnego o 9%) przez kolejne 7 lat będzie wspierał rozwój sektorów kreatywnych oraz kulturalnych, które obecnie stanowią 4,5 % PKB UE i zatrudniają  ponad 8 mln osób w Europie.

Pierwsze nabory w programie zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu tego roku. Termin składania wniosków upływa w marcu 2014 roku.

„Kreatywna Europa” zaplanowana na lata 2014-2020 jest w dużym stopniu kontynuacją programów Kultura i MEDIA, które do tej pory wspierały międzynarodowe działania kulturalne i filmowe. Obecnie, zgodnie z zatwierdzonym przez Parlament Europejski projektem, program „Kreatywna Europa” będzie składał się z trzech komponentów: Kultura – na nią zostanie przeznaczone 31% zaplanowanego budżetu, Media z 56% ustalonej kwoty oraz komponentu międzysektorowego z udziałem 13% budżetu. Około 60 mln EUR zostanie przekazane na współpracę w zakresie polityki oraz wsparcia innowacyjnych metod zdobywania publiczności i nowych modelów działalności.

Program umożliwi dofinansowanie działalności ponad 250 000 artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą. Wsparciem zostanie objętych 2 000 kin, 800 filmów oraz 4 500 tłumaczeń literackich.

Z informacji przekazanych podczas European Culture Forum w dniach 4-6 listopada w Brukseli wiemy, że podprogram Kultura będzie oferował granty w czterech obszarach: projekty współpracy międzynarodowej, europejskie platformy oraz sieci organizacji kulturalnych, a także tłumaczenia. Przestaną natomiast istnieć tzw. granty operacyjne przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania danej instytucji. Komisja Europejska zapowiada również wprowadzenie od 2016 roku nowego instrumentu gwarancji finansowych. Dzięki nim jednostki kulturalne i prowadzące działalność w sektorze kreatywnym będą mogły łatwiej pozyskiwać kredyty bankowe na swoje projekty. Instrument ten ma być działaniem dodatkowym uzupełniającym ofertę grantową – informuje Anna Hieropolitańska z Punktu Kontaktowego ds. Kultury.

Instytucje kulturalne w zależności od obszaru działalności, będą mogły ubiegać się o 4 rodzaje dofinansowań:

  1. Projekty współpracy trwające maksymalnie 4 lata dla organizacji istniejących minimum 2 lata z grantami: małymi do 20 tys. EUR, dużymi do 2 mln. EUR. Ogłoszenie naboru wniosków – grudzień 2013.
  2. Sieci współpracy kulturalnej zrzeszającej przynajmniej 15 członków z 10 krajów lub więcej. Granty do 250 tys. EUR. Ogłoszenie naboru wniosków – grudzień 2013.
  3. Platformy (koordynator + organizacje z minimum 10 krajów). Granty do 500 tys. EUR. Ogłoszenie naboru wniosków – grudzień 2013.
  4. Tłumaczenia literackie dla wydawnictw istniejących minimum 2 lata. Granty małe – do 100 tys. EUR, granty duże – do 100 tys. EUR rocznie. Ogłoszenie naboru wniosków – grudzień 2013.

Więcej informacji na temat programu Kreatywna Europa dostępnych jest pod adresem http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm oraz w Punkcie Kontaktowym ds. Kultury.

Źródło: Parlament Europejski