Prognozy średniorocznej inflacji CPI na lata 2022-2024 wyraźnie w górę; ankieta NBP

Prognozy średniorocznej inflacji CPI na lata 2022-2024 wyraźnie w górę; ankieta NBP
Fot. stock.adobe.com/Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Średnioroczna inflacja CPI w Polsce w 2023 r. wyniesie 7,2-11,6 proc., prognozują ankietowane przez Narodowy Bank Polski ośrodki analityczne

„W najnowszej rundzie ankiety eksperci AM NBP wyraźnie podnieśli prognozy średniorocznej inflacji CPI na lata 2022-2024 względem prognoz z marca br. Eksperci są pewni, że w latach 2022 inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.). Nie wykluczają oni natomiast możliwość spadku inflacji średniorocznej poniżej tej wartości w 2024 r. Prawdopodobieństwo inflacji poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP w 2024 r. wynosi 24 proc., podczas gdy dla dwóch wcześniejszych lat jest zaniedbywalne” – napisano w raporcie z badania.

Czytaj także: Inflacja wzrosła do rekordowego poziomu 15,6 proc. rdr w czerwcu, a szczyt jeszcze przed nami >>>

„Typowe scenariusze inflacji CPI na 2022 r. (tj. wartości z 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa rozkładu zagregowanego) zawierają się między 11,2 proc. a 14,1 proc., przy prognozie centralnej równej 12,9 proc. Analogiczne przedziały typowych scenariuszy dla kolejnych lat wynoszą: 7,2-11,6 proc. dla 2023 r. oraz 3,6-8,1 proc. dla 2024 r., przy centralnych prognozach równych odpowiednio 9,5 proc. oraz 5,6 proc.” – dodano.

Ekonomiści oczekują w 2023 r. wzrostu PKB Polski o 1,4-3,7 proc.

Z ankiety przeprowadzonej przez NBP wynika, że ekonomiści oczekują w 2023 r. wzrostu PKB Polski o 1,4-3,7 proc.

„Zagregowane prognozy tempa wzrostu PKB wskazują, że w bieżącym roku wyniesie ono prawdopodobnie między 3,4 proc. a 5,0 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej równej 4,3 proc. W opinii uczestników AM NBP w kolejnych dwóch latach koniunktura osłabnie, a typowe scenariusze tempa wzrostu PKB zawrą się w przedziałach 1,4-3,7 proc. dla 2023 r. oraz 2,0-4,4 proc. dla 2024 r. Wartości centralne prognoz dla tych lat wynoszą odpowiednio 2,7 proc. oraz 3,5 proc.” – napisano.

„Zagregowane rozkłady prognoz tempa wzrostu PKB wskazują na wyższe prawdopodobieństwo dużych odchyleń tempa wzrostu PKB od scenariusza centralnego w kierunku niższych wartości aniżeli w kierunku wyższych wartości. W szczególności, zarówno w przypadku 2023 r., jak i 2024 r. eksperci nie wykluczają recesji, choć jej prawdopodobieństwo jest bardzo niskie (odpowiednio: 10 proc. i 8 proc.)” – dodano.

Oczekiwania dalszego zaostrzania polityki pieniężnej

Prognozy stopy referencyjnej NBP odzwierciedlają oczekiwania dalszego zaostrzania polityki pieniężnej.

„Przedziały typowych scenariuszy uwzględnianych przez ekspertów są jednak bardzo szerokie na tle danych historycznych, co wskazuje na wysoką niepewność co do dalszych decyzji polityki pieniężnej. Przedziały te wynoszą: 5,27-6,16 proc. dla 2022 r., 5,63-7,72 proc. dla 2023 r. oraz 3,69-6,17 proc. dla 2024 r. Prognozy centralne na te lata wynoszą odpowiednio 5,66 proc., 6,75 proc. oraz 5,01 proc.” – wynika z ankiety NBP.

Jak wskazał NBP, bieżące prognozy ekspertów AM NBP wskazują na silnie podwyższoną niepewność w ocenie przebiegu procesów makroekonomicznych.

„Jest ona szczególnie wysoka i rosnąca w przypadku prognoz inflacji CPI i stopy referencyjnej NBP. W związku z tym w opisie wyników zagregowanych prognoz probabilistycznych większy nacisk jest kładziony na przedziały typowych scenariuszy dopuszczanych przez ekspertów aniżeli na prognozy punktowe” – zaznaczono.

Czerwcowa runda AM NBP w 2022 r. trwała od 9 do 23 czerwca. W badaniu uczestniczyło 22 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, związek zawodowy i organizacje przedsiębiorców.

Źródło: PAP BIZNES