prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz–Drozdowska

prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz–Drozdowska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Od ponad 25 lat działa w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego. Od lutego do grudnia 2019 r. pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zdobywała kolejne stopnie naukowe, zaś w grudniu 2009 r. otrzymała tytuł naukowy profesora. Kieruje Katedrą Systemu Finansowego w Instytucie Finansów SGH. Stypendystka Georgetown University, Washington, D.C. (1999) i Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit EV (1998). Visiting Researcher/Fellow na New York University – Stern School of Business (marzec 2013 r.) i Columbia University (marzec 2017 r.) oraz visiting professor w ramach programu Erasmus.

Autorka ponad 170 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych związanych z tematyką bezpieczeństwa finansowego, stabilności finansowej, zarządzania instytucjami finansowymi, w tym zarządzania ryzykiem, oraz edukacji finansowej.

Źródło: PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / PFR TFI