Produkcja przemysłowa w Polsce rosła w styczniu szybciej niż w całej Unii Europejskiej

Produkcja przemysłowa w Polsce rosła w styczniu szybciej niż w całej Unii Europejskiej
Fot. stock.adobe.com/Kzenon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak wynika z szacunków Eurostatu w styczniu 2021 r. sezonowo wyrównana produkcja przemysłowa wzrosła w Unii Europejskiej o 0,7% w porównaniu z grudniem 2020, a w strefie euro wzrost ten wyniósł o 0,8%.

W porównaniu ze styczniem 2020 roku wzrost produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej wyniósł 0,3%, zaś w strefie euro 0,1 %.

Produkcja dóbr pośrednich (dobra częściowo przetworzone) wzrosła w Unii Europejskiej w ujęciu rok do roku w styczniu o 2,2%, dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku (czas zużycia ponad 3 lata) wzrosła o 3,0%,  dóbr kapitałowych o 0,9%, spadła natomiast produkcja energii o 0,5% i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych o 3,2 %.

W strefie euro w produkcja dóbr pośrednich wzrosła w styczniu 2021 w porównaniu ze styczniem 2020  o 1,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku o 1,6%, dóbr kapitałowych o 0,9%, energii o 0,4%, spadła natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych o 3,9%.

W trzynastu krajach Unii Europejskiej odnotowano w styczniu 2021 roku wzrost produkcji przemysłowej w porównaniu z rokiem poprzednim, w jedenastu spadek, zaś trzy kraje nie opublikowały jeszcze danych za styczeń.

Polska wśród liderów

Spośród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największy wzrost odnotowano w Irlandii (+ 27,5%), Litwie (+ 11,8%) i Polsce (+ 5,6%).

Największe spadki odnotowano w Portugalii (-6,5%), Malcie (-6,2%) i Słowacji (-4,0%).

Wzrost produkcji przemysłowej nie oznacza wzrostu PKB, gdyż usługi, których wkład w tworzenie PKB wynosi ponad 50 %, bardziej ucierpiały w czasie pandemii niż zakłady przemysłowe.  

Najlepszy wynik w produkcji urządzeń elektrycznych w Polsce

W Polsce, według wstępnych danych GUS, w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 15 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 31,3%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 12,5%, w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,6%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,9%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 4,9%, w produkcji metali – o 4,6%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 4,3%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 19 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 20,4%, napojów – o 11,3%, wyrobów farmaceutycznych – o 6,1%, pozostałego sprzętu transportowego – o 5,7%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 3,5%.

Dynamika produkcji przemysłowej w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego

w %

PrzemysłVIII 2020IX 2020X 2020XI 2020XII 2020I 2021
Unia Europejska-6,0-5,7-3,1-0,50,10,3
Strefa euro-6,9-6,7-3,7-0,7-0,20,1
Belgia-6,4-4,25,20,4-3,93,8
Bułgaria-5,8-2,6-2,7-4,8-3,0-3,4
Czechy-4,8-1,91,30,40,5:
Dania-5,6-4,5-8,41,8-4,31,7
Niemcy-10,5-8,7-4,3-3,7-1,1-3,1
Estonia-5,5-2,11,6-1,30,81,0
Irlandia-6,0-13,7-15,540,729,227,5
Grecja-4,0-2,2-3,49,03,63,5
Hiszpania-6,2-3,0-1,4-3,8-0,7-2,1
Francja-8,3-6,9-4,6-5,3-3,30,1
Chorwacja-1,2-1,12,2-1,70,31,8
Włochy-0,3-4,9-1,9-4,1-1,6-2,4
Cypr-6,9-3,6-3,4-2,9-4,2:
Łotwa-3,0-2,8-0,93,04,72,9
Litwa1,9-0,61,1-0,71,411,8
Luksemburg-11,1-5,4-2,5-1,3-2,0-1,6
Węgry0,0-0,92,31,71,0-2,8
Malta-3,3-2,52,5-2,0-5,0-6,2
Holandia-4,4-6,2-3,2-2,9-1,1-1,8
Austria-3,2-1,91,70,8-2,5:
Polska1,43,23,32,96,15,6
Portugalia2,52,30,6-3,2-4,5-6,5
Rumunia-2,9-2,80,8-0,50,2-3,0
Słowenia-1,9-3,1-0,9-0,7-0,81,3
Słowacja-0,9-0,2-2,52,36,7-4,0
Finlandia-2,8-5,9-2,6-1,0-2,21,0
Szwecja-1,0-1,8-0,3-1,21,70,5

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl