Produkcja przemysłowa hamuje, ale powoli

Produkcja przemysłowa hamuje, ale powoli
Źródło: Konfederacja Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W najbliższych miesiącach przedsiębiorstwa mogą się spodziewać spowolnienia dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej, co jest konsekwencją osłabienia wzrostu gospodarczego w krajach UE, zwłaszcza w Niemczech.

#KonfederacjaLewiatan: w najbliższych miesiącach #przedsiębiorstwa mogą się spodziewać spowolnienia dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej #produkcja #GUS @LewiatanTweets

W świetle piątkowej publikacji GUS, w grudniu 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) wzrosła o 2,8% r/r, a po korekcie o wpływ czynników sezonowych i kalendarzowych – o 3,1%. W horyzoncie miesięcznym odnotowano spadek surowego wskaźnika o 11,5%, a odsezonowanego – o 0,4%. Skorygowaną dynamikę roczną na poziomie grudniowej widzieliśmy ostatnio w listopadzie 2016, natomiast dynamiki miesięczne coraz stabilniej oscylują wokół zera.

Czytaj także: Produkcja przemysłowa w górę, ale poniżej oczekiwań. Dane GUS >>>

Największa sekcja – przetwórstwo – odnotowała na przestrzeni roku relatywnie niższą dynamikę sprzedaży niż przemysł ogółem (2,1% vs. 2,8%). Także i tutaj oddalamy się od poziomów typowych dla okresu wysokiej koniunktury. Inaczej niż w poprzednich miesiącach, dodatnie dynamiki dotyczyły już tylko połowy działów (ale o 71,9% udziale wartości). Największe wzrosty w przetwórstwie stały się udziałem produkcji pozostałego sprzętu transportowego (33,6% r/r) oraz naprawy, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (16,1%), największe spadki zaś – istotnej wolumenowo kategorii produkcji maszyn i urządzeń (-4,3%), oraz produkcji wyrobów farmaceutycznych, której silny spadek (-29,5% r/r) może wynikać w większym stopniu ze zmian księgowych aniżeli realnych zmian w produkcji.

Na tym tle realna dynamika produkcji budowlano-montażowej wyniosła 12,2% w porównaniu do grudnia 2017 i 21,8% w porównaniu do listopada 2018. Korekta sezonowa weryfikuje te dane do poziomów 11,4% r/r oraz spadku rzędu -0,2% m/m. Także i tutaj statystyki wskazują, że powoli opuszczamy strefę dynamik systematycznie przekraczających 15% r/r, jakie były udziałem polskiej gospodarki od połowy 2017 roku. Największe wzrosty produkcji odnotowano w jednostkach, w których dominująca działalność polega na budowie budynków, zarówno w horyzoncie miesięcznym, jak i rocznym, co sugeruje jednak, że osiąganie maksymalnych zdolności produkcyjnych skłania do dalszej rozbudowy, nawet wbrew perspektywom spowolnienia.