Produkcja budowlana we wrześniu mocno poniżej oczekiwań; czarne chmury nad branżą

Produkcja budowlana we wrześniu mocno poniżej oczekiwań; czarne chmury nad branżą
Grand Warszawski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła we wrześniu br. o 0,3% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny.

„Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób we wrześniu br. była wyższa o 0,3% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,2%) oraz wyższa o 3,5% w stosunku do sierpnia br. roku (przed rokiem wzrost o 9,3%)” – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 3% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 5,9% niższym w porównaniu z sierpniem 2022 roku, podał także GUS.

Konsensus rynkowy to 6,5% wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Czytaj także: Za dwa lata głęboka zapaść w liczbie mieszkań oddawanych do użytkowania>>>

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 19,4% r/r we wrześniu

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, spadła we wrześniu br. o 19,4% r/r do 22 089, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,6%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 14 892 pozwolenia (spadek o 4,3% r/r i wzrost o 5,3% m/m), podał również GUS.

„W okresie trzech kwartałów 2022 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 236,9 tys. mieszkań, tj. o 7,2% mniej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (161,1 tys., wzrost o 1,7% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (72,3 tys., spadek o 23,1%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,6% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 3 408 mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (2 813 w roku ubiegłym)” – czytamy w komunikacie.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła o 27,8% r/r we wrześniu

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu br. spadła o 27,8% r/r i wyniosła 15 861, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 22,8%, podał GUS.

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – o 22,7% r/r do 8 707 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 67,5%, podał także Urząd.

„Od stycznia do września 2022 r. rozpoczęto budowę 164,8 tys. mieszkań, tj. o 23,8% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 93,8 tys. mieszkań (o 26,7% mniej), a inwestorzy indywidualni 68,6 tys. (o 19% mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,6% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 2 380 mieszkań (wobec 3 795 w roku poprzednim)” – czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec września 2022 roku w budowie pozostawało 869,1 tys. mieszkań, tj. o 1,3% mniej niż w analogicznym miesiącu 2021 r., podał także GUS.

Czytaj także: Opodatkowanie funduszy PRS to strzał we własną stopę?>>>

Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 1,6% r/r we wrześniu

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania we wrześniu br. wzrosła o 1,6% r/r do 21 460, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 16,5%, podał GUS.

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 13 752 mieszkania, co oznacza spadek o 2,6% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 18,4%, podał również GUS.

„Według wstępnych danych, w okresie styczeń- wrzesień 2022 roku oddano do użytkowania 167,0 tys. mieszkań, tj. 1,8% więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 99,4 tys. mieszkań – o 2,3% więcej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 65,4 tys. mieszkań, tj. o 2,9% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,7% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 2 200 mieszkań (wobec 3 321 przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 15,6 mln m2, czyli o 1,6% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 93,7 m2, podał także GUS.

Dane o produkcji budowlanej znacznie poniżej oczekiwań rynku

Dane o produkcji budowlano-montażowej były znacząco niższe od oczekiwań rynku – roczna dynamika wyniosła 0,3 proc. vs oczekiwane 6,5 proc. Jak wskazują ekonomiści, duża zmienność danych wynika głównie z wyników w zakresie budowy budynków. Perspektywy dla sektora pozostają negatywne.

GRZEGORZ OGONEK, SANTANDER BANK POLSKA:

„Czarne chmury wiszące nad sektorem budowlano-montażowym widzieliśmy od dawna. Z jednej strony mieliśmy problemy podażowe – czy z siłą roboczą ze względu na wojnę, czy z surowcami. Do tej pory zdarzało nam się formułować raczej niskie prognozy i produkcja budowlana nas zaskakiwała w górę, najwyraźniej solidny odczyt z poprzedniego miesiąca zmylił i nas i konsensus rynkowy.

To, co widać w danych, to cały czas mamy dużą zmienność wyników w zakresie budowy budynków – tam skoki są naprawdę ogromne. Zmienność wyników pochodzi zatem głównie z tego co dzieje się w mieszkaniówce.

Dokładne przewidywanie wyników jest ciężkie, natomiast kierunkowo wydaje się, że sprawa jest przesądzona – ta branża będzie miała ciężko.

Mamy widoczne załamanie na rynku kredytu hipotecznego, idącą recesję i narastające obawy o sytuację na rynku pracy.

Coraz bardziej pod znakiem zapytania mamy też inwestycje publiczne, w związku z ostatnimi doniesieniami o ewentualnym mrożeniu środków unijnych. Na podejmujących te inwestycje działa to raczej zniechęcająco”.

JAKUB RYBACKI, POLSKI INSTYTUT EKONOMICZNY:

„Produkcja budowlana wzrosła o 0,3 proc., zdecydowanie poniżej rynkowych prognoz. Słabe wyniki widoczne były w przypadku inwestycji infrastrukturalnych. Wciąż wysoko rosła liczba wznoszonych budynków – o 8,7 proc. w skali roku. Spodziewamy się jednak spowolnienia także w tej grupie w kolejnych kwartałach. Liczba nowych projektów na rynku mieszkaniowym jest wysoka, jednak będzie systematycznie spadać z uwagi na podwyżki stóp procentowych”.

ING BANK ŚLĄSKI:

„We wrześniu produkcja budowlana zwiększyła się zaledwie o 0,3 proc. rdr wobec 6,1 proc. w sierpniu. To głównie efekt osłabienia budowy budynków (do 8,7 proc. rdr z 25,7 proc. przed miesiącem), choć słabiej wypadły również budowy inżynierii lądowej i wodnej oraz roboty budowlane specjalistyczne.

Liczba mieszkań w budowie pozostaje blisko rekordowych poziomów, ale po bardzo mocnej pierwszej połowie 2022 r., już w sierpniu znalazła się poniżej zeszłorocznej.

Słabnący popyt na hipoteki prawdopodobnie oznacza zejście rocznej dynamiki produkcji budowlanej na ujemne poziomu w drugiej połowie 2022 r.”

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews, PAP BIZNES