Prezydent powołał Ireneusza Dąbrowskiego i Henryka Wnorowskiego do Rady Polityki Pieniężnej

Prezydent powołał Ireneusza Dąbrowskiego i Henryka Wnorowskiego do Rady Polityki Pieniężnej
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezydent Andrzej Duda powołał Ireneusza Dąbrowskiego i Henryka Wnorowskiego do Rady Polityki Pieniężnej (RPP), podała Kancelaria Prezydenta.

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 18 lutego 2022 r. powołał z dniem 21 lutego br. Ireneusza Dąbrowskiego oraz Henryka Wnorowskiego w skład Rady Polityki Pieniężnej” – czytamy w komunikacie.

Dr hab. Ireneusz Dąbrowski to profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Jego zainteresowania badawcze to: teoria równowagi ogólnej; ekonomia ewolucyjna, modelowanie ekonometryczne i szkoły matematyczne w ekonomii oraz historia myśli ekonomicznej, politycznej i prawnej.

Profesor zwyczajny dr hab. Henryk Wnorowski jest związany z Uniwersytetem w Białymstoku (wcześniej Filią Uniwersytetu Warszawskiego) od początku swojej kariery naukowej. Jego problematyka obejmuje zagadnienia instytucjonalnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, wpływu podatków na prowadzenie biznesu na poziomie mikroekonomicznym, handel zagraniczny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw, politykę gospodarczą, a zwłaszcza politykę podatkową i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, znaczenie własności intelektualnej we współczesnych przedsiębiorstwach, a także szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwem.

Zmiany w składzie RPP

20 lutego upływa kadencja dwóch członków RPP powołanych przez prezydenta: Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza. 

Czytaj także: Łukasz Hardt: przesłanie dla kolejnych członków RPP >>>

Mandat trzeciego prezydenckiego członka RPP Cezarego Kochalskiego upływa w grudniu 2025 r.

W skład RPP wchodzi jej Przewodniczący – prezes NBP – oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm oraz Senat spośród specjalistów z zakresu finansów. Kadencja członka RPP trwa 6 lat, bez możliwości powtórnego sprawowania urzędu.

9 lutego Sejm powołał do RPP Wiesława Janczyka. Tego samego dnia wygasła kadencja powołanych do Rady przez izbę niższą parlamentu Grażyny Ancyparowicz oraz Eryka Łona. Według ustawy o NBP powołanie nowych członków RPP powinno nastąpić najpóźniej do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich.

Czytaj także: Sejm powołał Wiesława Janczyka na członka RPP, odrzucił kandydaturę Jakuba Borowskiego >>>

Wcześniej z kandydowania do RPP z ramienia Sejmu zrezygnowały Elżbieta Ostrowska (nie podała przyczyn) i Gabriela Masłowska (powody osobiste). 30 marca wygasa mandat ostatniego sejmowego członka RPP czwartej kadencji Jerzego Żyżyńskiego.

Czytaj także: Gabriela Masłowska zrezygnowała z kandydowania do Rady Polityki Pieniężnej >>>

Senat do RPP piątej kadencji powołał w styczniu Ludwika Koteckiego oraz Przemysława Litwiniuka, którzy zajęli miejsce Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. Nowi członkowie po raz pierwszy wzięli udział w posiedzeniu RPP w lutym.

Kadencja trzeciego powołanego przez Senat członka Rady Rafała Sury upływa w listopadzie 2022 r. Sura otrzymał w ub. roku rekomendację KRS na nominację na sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Procedura nominacyjna do tej pory nie zakończyła się. W miejsce Sury senacka większość zapowiedziała powołanie Joanny Tyrowicz. 

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews