Prezydent nagrodzi samorządy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

uscisk.dloni.01.250x167Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje obywatelskie mogą walczyć o nagrodę prezydenta RP, która jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  1. Wspólnota Obywatelska,
  2. Partnerstwo Samorządów,
  3. Obywatelska Inicjatywa Lokalna.

Nagroda w kategorii „Wspólnota Obywatelska” jest przyznawana za wybitne inicjatywy dotyczące zwiększenia udziału obywateli w realizacji zadań publicznych i działalności samorządu oraz rozwijania współpracy władz, obywateli i ich organizacji w gminach i powiatach na rzecz dobra wspólnego oraz budowania kapitału społecznego.
Nagrodę w tej kategorii może otrzymać gmina lub powiat.

Nagroda w kategorii „Partnerstwo Samorządów” jest przyznawana za nowatorskie i skuteczne inicjatywy oraz działania na rzecz koordynacji, harmonizacji lub wspólnej realizacji zadań publicznych przez dwie lub więcej jednostek samorządowych.

Nagrodę w tej kategorii może otrzymać:

  • jednostka wiodąca: gmina, powiat lub województwo,
  • kilka współpracujących jednostek samorządu terytorialnego,
  • związek komunalny lub inne formy instytucjonalne współpracy terytorialnej,
  • w wyjątkowych przypadkach osoba lub grupa osób, zasłużonych dla współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego.

Nagroda w kategorii „Obywatelska Inicjatywa Lokalna” jest przyznawana za wybitne, nowatorskie i efektywne działania obywatelskie na rzecz realizacji zadań publicznych lub dla dobra wspólnego.

Nagrodę w tej kategorii może otrzymać:

  • jednostka pomocnicza lub inna forma zorganizowanej działalności obywatelskiej,
  • organizacja pozarządowa,
  • grupa obywateli lub pojedyncza osoba zasłużona dla realizacji zadań na rzecz dobra publicznego.

Szczegóły oraz regulaminy konkursów znajdują się tutaj.

Źródło: www.prezydent.pl