Prezes ZBP: reforma wskaźników referencyjnych może potrwać do 2024‒2025 roku

Prezes ZBP: reforma wskaźników referencyjnych może potrwać do 2024‒2025 roku
Krzysztof Pietraszkiewicz. Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cała reforma wskaźników referencyjnych potrwa kilka lat, nawet do 2024‒2025 roku, ocenił w rozmowie z ISBnews prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz.

„Premier [zapowiadając, że WIBOR zostanie zastąpiony nowym wskaźnikiem od początku 2023 roku] wypowiadał się w sprawie jednostkowej. Koncentrował się na WIBOR-ze, robiąc pewne zastrzeżenia, że dla tego typu produktów powinno się pojawić coś innego.

Myślę, że jest niewykluczone, iż pewne rozwiązania wycinkowe pojawią się już na początku przyszłego roku, ale zakończenie tych prac nad wskaźnikami w Polsce to kwestia kilku lat ‒ myślę, że 2024‒2025 roku” ‒ powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz w rozmowie z ISBnews.

„Wdrażanie nowych wskaźników, które są opracowywane, musi być rozłożone w czasie. Proces musi uwzględniać zrozumienie tego nowego systemu zarówno przez agentów, jak i uczestników rynku, ale też naszych partnerów zagranicznych, bo jesteśmy częścią międzynarodowego systemu finansowego” ‒ podkreślił prezes ZBP.

Czytaj także: KNF: wkrótce wybór nowego wskaźnika referencyjnego i przyjęcie harmonogramu zastąpienia WIBORu

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych

Zastąpienie WIBOR-u innym wskaźnikiem zapowiedział w kwietniu 2022 roku premier Mateusz Morawiecki. Miałby być to jeden ze sposobów ‒ oprócz między innymi tzw. wakacji kredytowych ‒ na zmniejszenie obciążeń kredytobiorców i obniżenie (lub przynajmniej spowolnienie wzrostu) rat kredytów hipotecznych, które mocno w ostatnich miesiącach wzrosły. Według tych zapowiedzi, nowy wskaźnik miałby obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

W połowie lipca 2022 roku rozpoczęła prace Narodowa Grupa Robocza (NGR) ds. reformy wskaźników referencyjnych.

Jak informowała wówczas Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), celem prac NGR jest przygotowanie „mapy drogowej” oraz harmonogramu działań służących sprawnemu i bezpiecznemu wdrożeniu poszczególnych elementów procesu prowadzącego do zastąpienia wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR nowym wskaźnikiem referencyjnym.

W pracach NGR biorą udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, GPW Benchmark, a także wiodących banków komercyjnych, banków zrzeszających banki spółdzielcze, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, jak również organizacje branżowe zrzeszające podmioty rynku finansowego.

Czytaj także: Agencja S&P zaniepokojona planami zastąpienia WIBORu innym wskaźnikiem

Mapa drogowa dla wprowadzenia nowego RFR

22 sierpnia 2022 roku Komitet Sterujący NGR poinformował, że zamierza na jednym z najbliższych posiedzeń dokonać wyboru nowego wskaźnika referencyjnego RFR (risk free rates) dla PLN oraz przyjąć „mapę drogową”.

Kolejnym krokiem KS NGR będzie rekomendacja standardów stosowania nowego wskaźnika RFR w produktach bankowych, leasingowych i faktoringowych.

WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) to stopa procentowa po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, inaczej to stopa referencyjna rynku międzybankowego dla kontraktów kilkumiesięcznych. Na jej podstawie ustalane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Czytaj także: Zamiana WIBOR-u na inny wskaźnik: będzie okres przejściowy?

Źródło: aleBank.pl