Prezes UOKiK wydał zgodę na zakup Polkomtela Infrastruktura przez Cellnex

Prezes UOKiK wydał zgodę na zakup Polkomtela Infrastruktura przez Cellnex
Tomasz Chróstny Fot. UOKiK
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wydał zgodę na przejęcie przez Cellnex Poland kontroli nad Polkomtelem Infrastruktura - podał urząd w komunikacie.

Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, że pomimo znaczących udziałów rynkowych uczestników koncentracji, nie dojdzie do ograniczenia konkurencji, zaś transakcja może wzmocnić konkurencyjność sektora.

Koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji

Analiza UOKiK pokazała, że chociaż Cellnex Poland po przejęciu Polkomtela Infrastruktura będzie posiadał ponad 50 proc. masztów telekomunikacyjnych wykorzystywanych przez sieci komórkowe w Polsce, to koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Podobną opinię przedstawił Prezes UKE Jacek Oko.

Czytaj także: UOKiK: Polkomtel ma wypłacić klientom rekompensaty za nieprawidłowości związane z SMS-ami premium >>>

„W prawie antymonopolowym domniemywa się, że przedsiębiorca posiada pozycję dominującą, jeśli jego udział w danym rynku przekracza 40 proc. Każdy przypadek należy jednak analizować indywidualnie. W sprawie Cellnex Polska – Polkomtel Infrastruktura, pomimo znacznego przekroczenia progu 40 proc. przez przedsiębiorców, koncentracja nie ograniczy konkurencji. Co więcej, wejście na rynek podmiotu nie związanego z żadną siecią komórkową, udostępniającego infrastrukturę na rynkowych zasadach, powinno korzystnie wpłynąć na konkurencję pomiędzy operatorami” – powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK.

Brak negatywnych skutków transakcji wynika ze specyfiki rynku

W ocenie urzędu, brak negatywnych skutków transakcji wynika ze specyfiki rynku. Do 2020 roku w Polsce większość pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej wykorzystywanej do świadczenia usług telefonii mobilnej należała do czterech największych operatorów. Posiadanie na wyłączność własnych masztów, zwiększających zasięg, było ważnym elementem przewagi konkurencyjnej, dlatego operatorzy nie mieli interesu, aby udostępniać je innym przedsiębiorcom. Pierwszym poważnym odstępstwem od tego modelu było utworzenie przez T-Mobile i Orange wspólnego przedsiębiorcy, który zarządza aktywami sieciowymi obu tych operatorów.

Ułatwienie dostępu do infrastruktury innym operatorom

Według UOKiK przejęcie przez Cellnex Poland masztów użytkowanych dotąd głównie przez Polkomtel nie tylko nie ograniczy konkurencji, ale może doprowadzić do ułatwienia dostępu do infrastruktury innym operatorom, bowiem Cellnex Poland, nie będący operatorem a zarządcą infrastruktury, ma interes ekonomiczny w udostępnieniu masztów wielu podmiotom jednocześnie. W efekcie transakcja może korzystnie wpłynąć na konkurencję pomiędzy operatorami, a także – potencjalnie – ułatwić rozwój mniejszym operatorom, którzy będą mogli skorzystać z infrastruktury dostępnej dla nich na rynku, zamiast rozwijać własną, jak to miało miejsce dotychczas.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel zawarły w lutym warunkową umowę sprzedaży 99,99 proc. udziałów Polkomtela Infrastruktura (NetCo) na rzecz Cellnex Polska, spółki zależnej hiszpańskiej firmy Cellnex Telecom, za kwotę ok. 7,07 mld zł.

Polkomtel Infrastruktura to spółka zależna Grupy Polsat odpowiedzialna za część technicznej infrastruktury sieciowej. Jest właścicielem pasywnych i aktywnych warstw mobilnej infrastruktury Grupy Polsat, składających się z około 7 tys. lokalizacji, około 37 tys. różnych systemów on-air (w tym około 1 tys. systemów obsługujących 5G) oraz sieci transmisyjnej.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunków zawieszających, w tym m.in. uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Cellnex spodziewa się finalizacji transakcji w czwartym kwartale 2021 roku. 

Źródło: PAP BIZNES