Prezes BIK o akcji kredytowej banków spółdzielczych

Prezes BIK o akcji kredytowej banków spółdzielczych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O tendencjach w finansowaniu klientów prywatnych i biznesowych przez bankowość spółdzielczą w czasie kryzysu mówił dr Mariusz Cholewa, prezes Biura Informacji Kredytowej podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Bankowości Spółdzielczej.

Dr Mariusz Cholewa prezes BIK nie widzi niepokojących trendów w sektorze banków spółdzielczych, które wymagają natychmiastowego rozwiązania  już dziś.

Sektor banków spółdzielczych zyskuje udział w rynku kredytowym. Ma 3,6 procent w rynku detalicznym, w MŚP 19 procent, w kredytach rolniczych 59 procent.

Jednak jakość portfela kredytowego spada, podobnie jak akcja kredytowa, ale udział NPL nie przekracza 5 procent.

Sprzedaż to 122, 5 tys kredytów gotówkowych co stanowi wartościowo 5 procent udziału w rynku. Prezes Mariusz Cholewa mówi:

– To kwestia otwarta, czy w dobie kryzysu procentowy wzrost udziału w akcji kredytowej to jest korzystna tendencja.

Średnia kwota udzielonego kredytu wzrosła do 19 700,00 PLN, a dynamika tego wzrostu jest większa niż w bankach komercyjnych.

Średnie oceny scoringowe są znacząco lepsze niż w sektorze komercyjnym, gdzie banki komercyjne koncentrują się na lepszych klientach.

Nowa produkcja kredytów nie generuje pogorszenia jakości portfela banków spółdzielczych. Jednak nie dotyczy to kredytów wysokokwotowych.

Mierząc rok do roku, jakość portfela w bankach spółdzielczych poprawia się, ale wakacje kredytowe dla MŚP zamieniają ten obraz.

Udział banków spółdzielczych w segmencie kredytów mikro i kredytów rolniczych wrósł pomimo spadku wartości nominalnej kredytów.

Dane na 17 stycznia wskazują, że kredyty przeterminowane nie rosną.

Źródło: aleBank.pl