Prezentacji: Bankowy Rejestr

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.04.foto.034.a.400xNiespełna ćwierć wieku temu, w roku 1993, na każdą złotówkę kredytu udzielonego przez banki przypadało ponad 30 groszy kredytów nieregularnych. Piętnaście lat później, w dobie największego kryzysu, jakość portfela kredytowego polskich banków była już kilkukrotnie wyższa - zobowiązania przeterminowane powyżej 60 dni stanowiły zaledwie 7-8 proc. wartości wszystkich udzielonych kredytów. Tak dobry wynik można było uzyskać jedynie dzięki nadzwyczaj sprawnie działającym mechanizmom oceny zdolności kredytowej. Niezwykle ważnym elementem weryfikacji klienta jest System BANKOWY REJESTR, prowadzony przez Związek Banków Polskich.

Jerzy Majka

Rosnąca popularność kredytów udzielanych on-line, coraz powszechniejsza współpraca sektora bankowego z pośrednikami i doradcami finansowymi z firm zewnętrznych czy nieograniczona inwencja cyberprzestępców – wszystkie te elementy sprawiają, że ocena zdolności kredytowej klienta musi bazować na wielu wyspecjalizowanych instrumentach, pozwalających zweryfikować określony aspekt wiarygodności finansowej potencjalnego kredytobiorcy. Cechą nie mniej istotną od bezpieczeństwa jest również szybkość podjęcia decyzji kredytowej; zbyt długie oczekiwanie może bowiem przesądzić o… wyborze konkurencyjnej placówki przez klienta. Z tego powodu procedura oceny zdolności kredytowej powinna segmentować wnioski na każdym etapie – nie przepuszczając dalej tych, których weryfikacja w fazie wstępnej wykaże brak zdolności kredytowej lub wyjątkowo niski poziom wiarygodności płatniczej.

Korzyści dla banku i klienta

Do takich właśnie systemów ułatwiających preselekcję wniosków kredytowych należy BANKOWY REJESTR. W prowadzonej przez ZBP bazie danych znajdują się informacje o klientach – zarówno indywidualnych, biznesowych, jak również rolnikach – posiadających zobowiązania wobec banków przeterminowane o co najmniej 60 dni. Do BANKOWEGO REJESTRU trafi każdy dłużnik, którego łączna kwota zaległości wobec sektora bankowego wynosi 500 zł w przypadku przedsiębiorców i 200 zł w przypadku konsumentów. W zasobach systemu znajduje się już ponad 2,2 mln tego rodzaju rekordów – możemy zatem mówić o kompleksowej bazie danych na temat szczególnie ryzykownych kredytobiorców. Warto podkreślić, że kryteria przyjęte w systemie odpowiadają określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków zasadom klasyfikacji przeterminowanych należności jako wątpliwych (opóźnienie w spłacie od 3 do 6 miesięcy) bądź utraconych (przeterminowane powyżej 6 miesięcy). Z tej właśnie przyczyny odnalezienie danych wnioskodawcy w systemie BANKOWY REJESTR może być samoistną podstawą dla wydania odmownej decyzji kredytowej, bez konieczności dalszej weryfikacji

Dla banków korzystanie z bazy ZBP oznacza przede wszystkim znaczące usprawnienie procesu oceny zdolności kredytowej klienta. Możliwość odrzucenia już na etapie preselekcji wniosków składanych przez osoby o niskiej wiarygodnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI