Prezentacja: Współpraca banków z BIK w roku 2011

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Rok 2011 okazał się okresem dynamicznego rozwoju współpracy pomiędzy sektorem bankowym a Biurem Informacji Kredytowej. Liczba zapytań o informacje kredytowe skierowane do BIK wyniosła ponad 44,7 mln szt. i była o 8,9 pro c. wyższa niż w roku 2010.

Tomasz Klepacki

W tabeli 1 zestawiono podstawowe dane dotyczące liczby wygenerowanych przez Biuro rodzajów Raportów BIK KI w kolejnych latach 2006-2011. W ubiegłym roku udostępnionych zostało w sumie 44,3 mln wszystkich rodzajów raportów, czyli o prawie 3,7 mln szt. (tj. o 9,0 proc.) więcej niż rok wcześniej. Uwzględniając nadciągnięcie drugiej fali kryzysu, należy uznać to za bardzo dobry wynik.

Liczba raportów kredytowych równa była 16,4 mln i praktycznie utrzymała się na poziomie roku 2010, co potwierdzają dane zaprezentowane w tabeli 2, które przedstawiają dynamikę sprzedaży rok do roku. Uwzględniając informacje podane w tabelach 1 oraz 2 i analizując liczbę raportów kredytowych udostępnianych corocznie przez BIK, można założyć, iż produkt ten ma w przyszłości już raczej niewielki potencjał wzrostowy. Wynika to głównie z faktu przystąpienia do systemu informacji kredytowej BIK KI praktycznie wszystkich banków prowadzących działalność na terenie Polski (pozostały jedynie nieliczne wyjątki o niewielkiej skali działalności bankowej) oraz specyfiki raportu kredytowego jako produktu służącego do oceny ryzyka kredytowego klienta w ramach procesu podejmowania decyzji kredytowej. Z danych dotyczących struktury wygenerowanych przez BIK raportów, które zostały zaprezentowane w tabeli 3, widać, że udział raportów kredytowych w sumarycznej liczbie raportów co roku ulega systematycznemu zmniejszeniu na rzecz zwiększania pozycji raportów monitorujących i zarządzanie.

 

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI