Prezentacja VSoft S.A.: Czego potrzebuje nowoczesny bank spółdzielczy?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.05.foto.023.a.400xBanki spółdzielcze od wielu lat stanowią alternatywę dla dużych komercyjnych banków i cieszą się zaufaniem wśród lokalnych społeczności. Z roku na rok rośnie liczba inwestycji finansowanych z ich środków, powiększa się również grono klientów prowadzących ROR-y i konta oszczędnościowe w BS-ach1. Czego potrzebuje bank spółdzielczy, aby utrzymać się na fali wzrostowej i jeszcze śmielej konkurować z największymi bankami? Między innymi na to pytanie odpowiada Przemysław Frąk, dyrektor sprzedaży w firmie VSoft.

Nawet najwierniejsi klienci, nie mówiąc już o tych, którzy dopiero testują nowego dostawcę usług bankowych, zwracają uwagę na wiele czynników. Silnymi stronami banków spółdzielczych są m.in. znajomość lokalnego otoczenia biznesowego, szybkość podejmowania decyzji w placówce, elastyczność i indywidualne podejście do klienta. Ciąży natomiast wizerunek instytucji nienadążającej za rozwojem technologicznym2. Prawda oczywiście jest różna i wśród banków spółdzielczych panuje duże zróżnicowanie pod względem nowoczesności. Jednym ze sposobów na jej osiągnięcie i utrzymanie jest zaplecze informatyczne.

VSoft od lat wspiera największe polskie banki, tworząc i wdrażając rozwiązania informatyczne do obsługi procesu kredytowania, windykacji, sprawozdawczości czy monitoringu sytuacji biznesowej współpracujących z bankiem podmiotów. Wiemy, jak ważne jest dopasowanie infrastruktury informatycznej do rzeczywistych aktualnych potrzeb i planów rozwojowych instytucji. Dlatego dla banków spółdzielczych przygotowaliśmy szytą na miarę propozycję systemu oceny ryzyka kredytowego.

SYSTEM OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO

W systemie został zamodelowany proces oceny ryzyka zgodny z polityką banków spółdzielczych i ich indywidualnym podejściem do klientów, uwzględniający dodatkowe elementy wchodzące w skład oceny kredytowej.

Przy użyciu danych z KRD oraz BIK rozwiązanie dostarcza trzy moduły:

  • scoring aplikacyjny i behawioralny,
  • rating,
  • monitoring i windykacja

Zapewniamy realizację procesu oceny ryzyka (analizy kredytowej) metodą scoringową lub ratingową, ustalenie warunków kredytowania oraz przygotowanie decyzji kredytowej (raportu kredytowego), proces uwzględniający wytyczne przyjęte w polityce kredytowej banku lub grupy banków spółdzielczych. Dodatkowo rozszerzyliśmy nasz system o moduł monitoringu i windykacji.

Całość rozwiązania oparta jest na naszych trzech produktach – VSoft Credit, VSoft Collection i VSoft Early Warning, sprawdzonych i od wielu lat wdrażanych w wielu bankach.

Wspieramy obsługę sprzedaży oraz monitoringu produktów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI