Prezentacja: Usługa BIK Tracing – rozwiązanie z korzyścią dla banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Biuro Informacji Kredytowej uruchomiło nową ustugę BIK Tracing, skierowaną do banków i SKOK-ów, zaprojektowaną z myślą o wsparciu wszystkich tych komórek organizacyjnych, gdzie istotne jest skuteczne nawiązanie kontaktu z klientem. Są to przede wszystkim obszary windykacji i monitoringu należności, w których dotarcie do wierzyciela jest jednym z kluczowych elementów determinujących skuteczność podejmowanych dziatah.

Tomasz Wituszyński,
Departament Rynku Bankowego Biura Informacji Kredytowej

Co to jest BIK Tracing?

BIK Tracing to usługa skierowana do subskrybentów Systemu Informacji BIK Klient Indywidualny. Jej innowacyjność polega na przygotowaniu i usystematyzowaniu danych kontaktowych klientów banków w celu ich natychmiastowego zastosowania w bieżących i kolejnych czynnościach bankowych. Usługa po stronie BIK odbywa się w zautomatyzowany sposób. Biuro, w odpowiedzi na zapytanie banku zawierające dane identyfikacyjne kredytobiorców, dostarcza zoptymalizowany produkt finalny w postaci danych tzw. oczyszczonych, przefiltrowanych oraz poddanych procesowi porządkowania. Usługa BIK Tracing wykorzystuje unikalny potencjał bogatych zasobów informacyjnych Biura w celu zaspokojenia potrzeb banków w zakresie posiadania aktualnych i wiarygodnych danych kontaktowych ich klientów.

Zasoby adresowe bazy BIK

W zasobach Systemu Informacji BIK Klient Indywidualny znajduje się ponad 107 min adresów i około 7 min numerów telefonów zgromadzonych w drodze okresowych wsadów pochodzących od banków – subskrybentów. Ponadto adresy przekazywane są wśród innych danych składających się na zapytania kierowane do systemu BIK przez uczestników systemu wymiany informacji o zobowiązaniach osób fizycznych.

Tak olbrzymi zbiór adresów stanowi unikalną w skali kraju bazę referencyjną, która może być wykorzystywana w codziennej pracy banków.

Jakość i czyszczenie danych adresowych

Truizmem jest stwierdzenie, że każda usługa informatyczna jest tak dobra, jak dobre i przydatne są dane udostępniane w jej ramach. Kluczem do zaakceptowania nowej usługi oferowanej przez BIK jest zatem, prócz wolumenu danych, jakość zapisanych w bazie Biura adresów. Ta jest w ostatecznym rachunku tak dobra, jak dane przekazywane do BIK przez współpracujące banki dwoma wymienionymi powyżej drogami. Pomimo że dane wsadowe i dane w zapyta¬niach kredytowych podlegają określonym regułom walidacji, to informacje gromadzone w bankach oraz struktura adresów w Polsce zawierają wiele niedoskonałości. W efekcie wszelkie próby weryfikacji tego zbioru informacji nie mogą być w 100 proc. skuteczne i zawsze istnieje pewien margines dowolności, który powodować może negatywne skutki dla jakości tego zbioru. Dlatego w trakcie przygotowań do uruchomienia nowej usługi, BIK zdecydował się na wdrożenie, zaprojektowanych wspólnie z wyspecjalizowaną firmą zewnętrzną, mechanizmów czyszczących. Kolejne etapy, którym poddawane są dane w tzw. procesie czyszczenia, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI