Prezentacja: Ucz się na błędach cudzych, nie tylko swoich

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wieloch.alina.02.150x191Ryzyko operacyjne to najbardziej nienamacalny rodzaj ryzyka w działalności każdego przedsiębiorcy, nie tylko podmiotów działających w sektorze finansowym. Każdy, kto mówi i pisze o nim, najwięcej miejsca poświęca stratom związanym z nim. Szczególnie wtedy, gdy na rynku mamy do czynienia z jakimiś spektakularnymi wydarzeniami pokazującymi, jak zmaterializowało się to hipotetyczne ryzyko w postaci konkretnych milionowych strat.

Alina Wieloch
Manager Wydziału ds. Zarządzania Ryzykiem Niefinansowym Departament Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym ING Banku Śląskiego S.A.

Takie spektakularne wydarzenia, jak upadek Lehman Brothers czy obecne problemy banku Dexia przemawiają do naszej wyobraźni znacznie bardziej niż nawet najlepiej przygotowywane teoretyczne scenariusze. Do niedawna termin ryzyko operacyjne kojarzony było z przypadkiem bankructwa banku Barringsa w 1995 r., gdy makler Nick Leeson, poprzez prowadzenie nielegalnych transakcji doprowadził do straty 1,3 mld dolarów. Ten wstrząs dla świata finansów pokazał, że istnieją inne rodzaje ryzyka niż te dobrze opisane, choćby to eksplorowane i zarządzane ryzyko kredytowe i rynkowe. Wymusił przy tym poszerzenie analitycznej i poznawczej perspektywy speców z zakresu zarządzania ryzykiem.

Nowy rozdział

Rozpoczął się nowy rozdział w historii światowych finansów, coraz częściej zaczęły pojawiać się kolejne pomysły, jak praktycznie podejść to tego niezbadanego obszaru. O odpowiedź w tym zakresie i zdefiniowanie ryzyka operacyjnego oraz jego aspekty pokusił się Komitet Bazylejski, a wyniki prac są nam znane – to najlepsze praktyki rynkowe w zakresie zarządzania tymże ryzykiem w sektorze bankowym, jak również definicje poziomu kapitału koniecznego do utrzymywania przez banki, na wypadek gdyby do zmaterializowania się ryzyka miało dojść.

W swych teoretycznych rozważaniach Komitet Bazylejski położył ogromny nacisk na praktyczne zastosowanie aspektów mierzalnych w obszarze ryzyka operacyjnego, a wynikających z konieczności zbierania informacji o stratach i badaniach ich rozkładu. Dlatego dzisiejsze nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem operacyjnym obejmuje w szczególności zarządzanie zdarzeniami i wynikającymi z nich stratami operacyjnymi. Co ważne – nie chodzi tylko o takie zdarzenia i straty, które miały miejsce w badanej instytucji finansowej, równie ważna jest wiedza o tym, co dzieje się u konkurencji, a nawet szerzej – w całym sektorze.

Na polskim rynku funkcjonuje nowatorskie i unikalne rozwiązanie pozwalające na pozyskanie tej niezmiernie ważnej, a jednocześnie trudno dostępnej informacji – mam tu na myśli system ZORO. Został stworzony głównie w celu zaspokojenia potrzeby zbierania informacji o zdarzeniach zewnętrznych, po to, by wykorzystać dane do analizy statystycznej, tworzenia i testowania scenariuszy, jak również budowania modeli dla zaawansowanych metod pomiaru ryzyka operacyjnego (AMA). System ZORO jest żywy i wciąż rozwijany, by jak najbardziej optymalnie spełniać wymagania jego uczestników. Wprowadzone w tym kwartale zmiany w jego funkcjonalności: dodanie do wszystkich zdarzeń tzw. czynnika skalującego, obowiązek aktualizacji zdarzeń historycznych, a także dokonany ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI