Prezentacja: SGB Gotówkowy – nowe możliwości dla nadwyżek banków spółdzielczych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Z Anną Żelazną, dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej w Union Investment Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. rozmawia Bohdan Szafrański.

Czy fundusze dedykowane mogą być odpowiedzią na dzisiejsze potrzeby banków spółdzielczych w obecnej sytuacji makroekonomicznej?

Sytuacja makroekonomiczna obecnie i w najbliższej przyszłości już nie jest i nie będzie taka sama, jak była jeszcze kilka lat temu. Musimy to zrozumieć i nauczyć się zarządzać w nowej rzeczywistości. Banki spółdzielcze powinny wychodzić z ofertą poza produkty typowo bankowe. Powinny odpowiadać na potrzeby klientów, stając się punktami finansowej obsługi klienta, a więc oferując: fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, factoring, leasing itp. Zauważyły to już w połowie minionego wieku niemieckie banki spółdzielcze, zakładając Union Investment (UI), który od kilku dziesięcioleci z sukcesem konkuruje z innymi towarzystwami funduszy inwestycyjnych. Dziś struktura dochodów niemieckich banków spółdzielczych kształtuje się następująco: 50 proc. to dochody ze sprzedaży produktów bankowych, 25 proc. z dystrybucji funduszy Union Investment i 25 proc. z dystrybucji ubezpieczeń oraz innych. Ale to wynik konsekwentnej pracy przez wiele lat. W Polsce pierwszymi funduszami były Pioneer i Korona należąca do BGŻ. Prawie dwie dekady temu Union Investment wszedł na nasz rynek, kupując TFI Korona. Dzięki temu dziś korzystamy z know-how niemieckiej spółki matki. Z gromadzonego przez nas doświadczenia postanowił skorzystać SGB-Bank. Dzięki współpracy z Union Investment powstał fundusz pod nazwą SGB Gotówkowy. Jest to fundusz o niskim ryzyku. Powstał on w wyniku zapotrzebowania banków spółdzielczych. Obecnie wielu przedsiębiorców ograniczyło inwestycje i z tego powodu akcja kredytowa w bankach nie jest bardzo rozwinięta, dlatego też banki muszą inwestować przynajmniej część nadwyżek, by zapewnić sobie dochody. Jeśli banki nie wkładają zebranych depozytów w akcję kredytową, to muszą je gdzieś lokować. Banki z grupy SGB, zgodnie z umową zrzeszeniową, lokowały swoje nadwyżki w banku zrzeszającym. Jednak sytuacja banku zrzeszającego nie jest inna, bo on również działa na tym samym rynku. Dlatego powstał pomysł, by stworzyć bankom spółdzielczym możliwość lokowania części środków również w inne instrumenty, nie tylko w lokaty w zrzeszeniu. Pamiętać jednak należy, że banki muszą szczególnie dbać o bezpieczeństwo powierzonych im środków, dlatego nie powinny korzystać z instrumentów obarczonych dużym ryzykiem.

Czy dedykowany fundusz pieniężny może być narzędziem do zarządzania nadwyżkami finansowymi i płynnością banków spółdzielczych?

Anna Żelazna od ponad pięciu lat jest dyrektorem Departamentu Bankowości Spółdzielczej w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI