Prezentacja AMRON: Sektor spółdzielczy w AMRON

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.09.foto.032.a.267xOrganizowane przez Związek Banków Polskich we współpracy z bankami zrzeszającymi (Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bankiem S.A.) doroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest okazją z jednej strony do dokonania przez Centrum AMRON podsumowania aktywności sektora spółdzielczego w Systemie AMRON, a z drugiej - do bezpośrednich spotkań i rozmów dotyczących odbioru Systemu AMRON przez banki spółdzielcze i sposobów na bardziej efektywne korzystanie z możliwości Systemu.

Dr Jacek Furga,
prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Po raz pierwszy Centrum AMRON pojawiło się bowiem ze swoim własnym stoiskiem informacyjnym na Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej we wrześniu 2009 r. i od tej pory korzystamy z tej możliwości każdego roku. Również w tym roku w trakcie forum przedstawiciele Centrum AMRON – od pracowników Help-Desk po prezesa włącznie – będą gotowi do spotkań z przedstawicielami banków spółdzielczych. Jak pokazują doświadczenia poprzednich lat, jest o czym rozmawiać. Średnio w poprzednich latach podczas każdego z forum mieliśmy okazję rozmawiać z reprezentantami 70-80 banków spółdzielczych

Jest o czym rozmawiać, bowiem po raz pierwszy we wstępie do Rekomendacji J i piśmie przewodnim przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podkreślił, że wymogi tej rekomendacji odnoszą się bezpośrednio do banków uniwersalnych, banków spółdzielczych oraz banków hipotecznych. Uchwalona przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 września 2012 r. Rekomendacja J, dotycząca zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach, weszła w życie 1 października 2013 r

Zdecydowana część banków reprezentowanych na Forum Liderów – co oczywiste, biorąc pod uwagę nazwę spotkania – uczestniczy już w Systemie AMRON za pośrednictwem zrzeszeń. Poniżej porównujemy udział banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS oraz SGB w AMRON.

W tabeli porównujemy również dane dotyczące Krakowskiego Banku Spółdzielczego, który jako jedyny uczestniczy w Systemie AMRON indywidualnie. Skala zasilania przez KBS odpowiada skali akcji kredytowej tego banku, warto jednak podkreślić jego systematyczność, bowiem regularnie co miesiąc zasila bazę AMRON danymi o nieruchomościach (w pięcioletniej historii współpracy odnotowaliśmy tylko dwa miesiące z zerowym wynikiem w obszarze wprowadzania danych!).

Prócz systematyczności chciałbym podkreślić również wszechstronne korzystanie przez sektor spółdzielczy z dostępnych w Systemie AMRON funkcjonalności – banki spółdzielcze jako nieliczne w gronie banków korzystających z AMRON chętnie sięgają po raporty statystyczne i analityczne. Od 12 marca br. w Systemie AMRON dostępna jest funkcjonalność dodawania zdjęć nieruchomości – banki spółdzielcze jako pierwsze rozpoczęły zasilanie bazy zdjęciami.

 

Z bezpośrednich rozmów z przedstawicielami banków spółdzielczych, jak również ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI