Prezentacja: Rozwój kompetencji pracowników banków spółdzielczych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Sukces kazdej organizacji, w tym równiez banku spółdzielczego, w duzej mierze zalezy od umiejetnosci i wiedzy pracowników. Trzeba je nieustajaco rozwijac, aby umozliwic bankowi sprawne funkcjonowanie w zachodzacym na naszych oczach procesie zwiekszania roli sektora bankowego w zyciu społeczno-gospodarczym, któremu towarzysza procesy intensywnych zmian w bankowosci, przejawiajace sie m.in. konsolidacja, internacjonalizacja, wzbogacaniem oferty czy wreszcie zwiekszaniem stopnia informatyzacji działalnosci bankowej.

DR MACIEJ BRZOZOWSKI – Kierownik Studium menedzerskiego dla pracowników sektora bankowosci
spółdzielczej, UEP

Szczególna role w procesie doskonalenia kompetencji ma do spełnienia kadra kierownicza banków spółdzielczych. Z jednej strony menedzerowie banków musza ciagle pozyskiwac nowa wiedze, a z drugiej strony oczekuje sie od nich, aby potra-  li zarzadzac rozwojem kompetencji podległych im pracowników.

Menedzerowie banków spółdzielczych w pierwszej kolejnosci powinni zidenty kowac spójna wizje rozwoju kompetencji w zarzadzanej przez nich jednostce (moze to byc cały bank, ale równiez oddział lub mniejsza jednostka organizacyjna), zabezpieczyc srodki na rozwój tych kompetencji oraz tworzyc swoista kulture uczenia sie. Dobór konkretnych działan rozwojowych (np. szkolenia wewnetrzne lub zewnetrzne, rotacja stanowisk, coaching, mentoring, studia podyplomowe) powinien byc natomiast dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych oraz mozliwosci oferowanych przez konkretny bank.

Wybierajac odpowiednie działania rozwojowe dla siebie samego oraz dla swoich pracowników, menedzer banku spółdzielczego powinien uwzglednic dwa kluczowe zagadnienia, tj. cykl uczenia sie oraz tzw. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI