Prezentacja: Rentowność wyższa od lokat

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.05.2012.foto.092.250xZ Anną Żelazną dyrektor d.s. bankowości spółdzielczej rozmawia Maciej Małek

Ostatnie lata upływają pod znakiem wyraźnego ożywienia współpracy Union Investement TFI S.A. z bankami spółdzielczymi. Przyczyny tego trendu, którego bezpośrednim efektem jest czerpanie stabilnych zysków przez banki spółdzielcze, ale przecież nie tylko, zainspirowały nas do bliższego przyjrzenia się funduszom zarządzanym przez Union Investement, gdyż jawią się one efektywnymi narzędziami lokowania nadwyżek finansowych.

Pani Dyrektor, co sprawia, że Wasza oferta cieszy się zaufaniem banków spółdzielczych?

To raczej pytanie do naszych klientów, ale spróbuję odpowiedzieć. Jesteśmy partnerem znanym dobrze na polskim rynku, na którym obecni jesteśmy od siedemnastu lat. Nasz atut stanowi kompetentny i stabilny zespół zarządzających, skoro zaś o stabilizacji mowa, to fundusze, które oferujemy cechuje ta właśnie zaleta. Dzięki temu unikamy efemeryd, które bywają gwiazdami jednego sezonu. Słowem, oferujemy pewność inwestowania i zaufanie we wzajemnych relacjach, co potwierdzają zresztą uzyskane nagrody i wyróżnienia, czy pierwsze miejsca w specjalistycznych, niezależnych rankingach.

Poproszę o konkrety…

W rankingu Rzeczpospolitej nasz okręt flagowy subfundusz UniWIBID okazał się najefektywniej zarządzanym produktem na rynku wśród funduszy pieniężnych. Nie ma w tym względzie mowy o przypadku, gdyż ocenie poddano inwestycje w okresie od września 2006 do września 2011 r., przy czym ocenę ryzyka mierzono wskaźnikiem information ratio, uwzględniającym stopę zwrotu, ryzyko oraz odchylenie od benchmarku, gdzie wyniki powyżej 0,3 określa się jako bardzo dobre. Rankingi przemawiają do wyobraźni, ale klienci kierują się innymi kryteriami…

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI