Prezentacja: Raporty BIK KI : Rekordowe półrocze

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Zacieśnia się współpraca banków spółdzielczych z Biurem Informacji Kredytowej. Coraz chętniej i częściej - doceniając ich użyteczność - korzystają one z produktów oferowanych przez BIK. Najlepszym dowodem na to jest systematyczny wzrost liczby pobranych przez BS raportów bankowych BIK KI, czyli podstawowej grupy produktów Biura.

Tomasz Klepacki

W pierwszym półroczu br. pobrano ich ponad 220 tys. i przekroczono okrągłą liczbę 100 000 raportów kwartalnie. Oznacza to, że banki spółdzielcze (określenie „banki spółdzielcze” oznacza zarówno banki spółdzielcze, jak i banki je zrzeszające) dostrzegły możliwości i korzyści w zakresie minimalizacji ryzyka kredytowego, jakie daje im informacja dostarczana przez Biuro Informacji Kredytowej.

W tabeli 1 zaprezentowano porównanie liczby oraz tempa wzrostu liczby pobranych przez BS raportów BIK w poszczególnych kwartałach 2009 oraz w kwartałach I półrocza 2010 r.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że banki spółdzielcze w okresie kolejnych sześciu kwartałów ponad podwoiły ilości pobieranych z Biura Informacji Kredytowej raportów (z 53 894 szt. do 121 370 – wzrost o 125,2 proc.), przy czym, co też jest istotne, z kwartału na kwartał liczba raportów systematycznie wzrastała. Dla lepszego zobrazowania przytoczonych w tabeli 1 informacji na wykresie 1 pokazano liczbę, a na wykresie 2 procentowe tempo wzrostu liczby raportów BIK KI w poszczególnych kwartałach.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z raportów BIK KI przez sektor banków spółdzielczych w kolejnych miesiącach pierwszego półrocza br. zebrane zostały w tabeli 2.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI