Prezentacja: Przeglądarka Zapytań Pakietowych BIK – narzędzie do monitorowania ryzyka

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Dane z BIK zgodnie z Prawem bankowym są wykorzystywane zarówno do tego, aby ocenić ryzyka związane z klientem ubiegającym się o nowy kredyt, jak również, aby w banku można było zrobić analizę zachowań klientów, dokonać segmentacji portfela kredytowego itp. Informacje z BIK są wykorzystywane przez banki do coraz bardziej zaawansowanych analiz.

Piotr Ratajczak,
Przemysław Grochólski
Biuro Informacji Kredytowej S.A.

W ubiegłym roku – po raz pierwszy w historii BIK – banki pobrały więcej raportów monitorujących w trybie off-line niż raportów kredytowych on-line, które są związane ze złożeniem wniosku kredytowego przez klienta. Banki przywiązują coraz większą wagę do bieżącego monitorowania i przewidywania negatywnych tendencji w zachowaniach klientów.

BIK wychodzi naprzeciw potrzebom i rozszerza ofertę dla banków spółdzielczych, które są bardzo ważnym graczem na polskim rynku bankowym, a dodatkowo pełnią szczególną rolę w rozwoju regionów i społeczności lokalnych.

BIK oferuje bankom spółdzielczym usługi pakietowe

BIK dostarcza nowe rozwiązania technologiczne i produktowe, a także modyfikuje usługi dla spółdzielców, korzystając z doświadczeń z bankami komercyjnymi. Jednym z takich usług jest oferta dotycząca monitorowania oraz zarządzania swoimi klientami. Przedstawiciele regionalni BIK już ją prezentują i rozpoczynają testowanie w zainteresowanych bankach spółdzielczych tak, aby skonstruować jak najbardziej odpowiedni produkt finalny.

Banki spółdzielcze, podobnie jak banki komercyjne, chcą korzystać z monitoringu w trybie off-line, czyli z raportów monitorujących w dużych pakietach zapytań do BIK. Teraz pracownicy banków spółdzielczych monitorują pojedynczych, wybranych klientów. Udostępnienie pakietowych raportów monitorujących pozwoli uzyskać pełniejszy obraz sytuacji, a także możliwość szerszej i bardziej wnikliwej analizy portfeli klientów. Usprawni to zarządzanie istniejącym portfelem kredytowym banku i w rezultacie posłuży bardziej efektywnemu zarządzaniu ryzykiem kredytowym.

Monitoring grup klientów banków spółdzielczych

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że ponad połowa klientów kredytowanych przez banki spółdzielcze ma również czynne zobowiązania w innych bankach.

W ostatnich dwóch półroczach można zaobserwować wzrost udziału klientów lojalnych, tj. mających czynne zobowiązanie kredytowe wyłącznie w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI