Prezentacja: Preferencyjne linie kredytowe

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.09.foto.049.a.400xNa inwestycje w rolnictwie, rybactwie śródlądowym, przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, a także na wznowienie produkcji rolnej po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, można otrzymać preferencyjny kredyt, w którego spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W 2015 r. ruszyło sześć takich linii kredytowych.

W pięciu z nich pomoc ARiMR polega na spłacaniu za rolników części należnego bankom oprocentowania, natomiast w jednej linii kredytowej Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu.

Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania

Kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR) – umożliwia finansowanie między innymi: zakupu, budowy i modernizacji budynków, zakładania sadów, zakupu lub budowy infrastruktury technicznej, zakupu maszyn, urządzeń i wyposażenia do produkcji rolnej oraz zakupu gruntów rolnych (do 10% poniesionych nakładów). Linia ta adresowana jest także do podmiotów inwestujących w rybactwo śródlądowe, które mogą przeznaczyć kredyt na przykład na budowę lub modernizację budynków, budowli i obiektów stawowych, zakup wyposażenia do odłowu ryb oraz zakup urządzeń lub maszyn do utrzymania obiektów stawowych i prowadzenia produkcji.

Kredyt na zakup użytków rolnych (linia Z) – można go przeznaczyć wyłącznie na zakup użytków rolnych, w celu utworzenia lub urządzenia gospodarstwa rolnego. Dopłaty do oprocentowania tego kredytu stosowane są na zasadach pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów (linia PR) – zakres jego wykorzystania jest bardzo szeroki. Kredyt taki można bowiem przeznaczyć np. na budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli do przetwórstwa i magazynowania produktów, zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania lub magazynowania produktów oraz ich przygotowania do sprzedaży, zakup środków transportu usprawniających przebieg procesu technologicznego lub gospodarki magazynowej. Ponadto, kredyt może zostać przeznaczony na zakup udziałów lub akcji spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, a także zakup udziałów spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania. Pomoc na zakup akcji lub udziałów jest stosowana w formule de minimis.

Dwie kolejne linie kredytowe przeznaczone są na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02). Kredyt z linii K01 przeznaczony jest na odtworzenie zniszczonych ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI