Prezentacja Portal BIK: Zdążyć przed ustawodawcą – bezpośrednia wymiana danych z BIK

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

We wrześniu br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy zmieniającą część z przepisów Ustawy prawo bankowe oraz Ustawy o kredycie konsumenckim i wprowadzają jednocześnie w tych ustawach nowe obowiązki dla banków w zakresie aktualizacji danych w BIK. Warunkiem koniecznym, aby bank spółdzielczy mógł sprostać nowym wymaganiom ustawowym, jest przejście na indywidualny tryb dostarczania do BIK danych o zobowiązaniach swoich klientów, tzw. wsadów informacyjnych

Sławomir Ryszkowski, Zespół Projektowania Rozwiązań, BIK

Witold Krajewski, Departament Produktów Bankowych, BIK

Dlaczego wymiana danych z BIK jest ważna

Jedynym z podstawowych filarów działalności Biura Informacji Kredytowej S.A. jest współdzielenie ze swoimi klientami i partnerami różnego typu informacji związanych z polskim rynkiem kredytów i pożyczek, głównie dotyczących zobowiązań konsumentów, ale także przedsiębiorców. Każdy z klientów może z BIK pobrać odpowiednie informacje w celu oceny wiarygodności, a także historii kredytowej swoich klientów, monitorowania ich zadłużenia oraz planowania nowych działań sprzedażowych. Współpraca ta opiera się na zasadzie wzajemności, tzn. każdy uczestnik wymiany, oprócz pobierania danych na swoje potrzeby, musi je także do BIK regularnie dostarczać w postaci wsadów informacyjnych oraz dbać o ich jakość.

Obecnie dostępne rozwiązania BIK wpierające przekazywanie wsadów informacyjnych

Wymiana danych z BIK realizowana jest głównie w trybie automatycznym, tj. z wykorzystaniem łączy teleinformatycznych, ale także poprzez nośniki danych przekazywane usługą kurierską. Ostatnia metoda, w obliczu wspomnianych zmian prawych, stanie się właściwie bezużyteczna z uwagi na ramy czasowe dla przekazywanych aktualizacji danych oraz duży udział pracy manualnej w całym procesie. Sposób ten pozostanie jedynie do obsługi sytuacji awaryjnych.

Od kilku lat BIK udostępnia swoim klientom rozwiązywania do wymiany danych za pomocą łączy teleinformatycznych w sposób bezpieczny, integralny i poufny. Są to:

BIK SFTP

Jest to rozwiązanie umożliwiające przekazywanie i odbieranie różnego rodzaju plików, nie tylko wsadów informacyjnych, za pomocą ogólnodostępnych narzędzi obsługujących protokół SFTP. Pliki te użytkownik musi samodzielnie zaszyfrować i podpisać kluczami PGP. Zaletą BIK SFTP jest możliwość integracji rozwiązania z systemem banku, co ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI