Prezentacja: Podniesienie bezpieczeństwa bankowości spółdzielczej Włączenie do Systemu BANKOWY REJESTR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Następstwa spowolnienia gospodarczego wywołują potrzebę jeszcze większej troski o rzetelność i przejrzystość klientów oraz ich zachowań w całym obrocie gospodarczym.

Dariusz Kozłowski

Wykorzystanie danych niezbędnych do nowoczesnego zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w okresie spadku zdolności płatniczej i rosnącej liczby kredytów nieregularnych jest warunkiem koniecznym do bezpiecznego funkcjonowania banku – niezależnie od jego wielkości i skali jego aktywności kredytowej. Już pierwsze analizy skutków kryzysu pokazują, że wygrywają te banki, które szybko potrafią przebudować swoje modele biznesowe, dostosować je do oczekiwań klientów i oferować nowe bezpieczne produkty w atrakcyjnych cenach. Z satysfakcją należy odnotować duże osiągnięcia w tym zakresie sektora bankowości spółdzielczej.

Ostrożności nigdy za wiele

Wszystkie te działania muszą być jednak dostosowane do zwiększonych wymogów nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem oraz w zakresie bezpieczeństwa systemu bankowego. Według Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego szczególnie baczną uwagę powinno się zwrócić na zjawisko nadmiernego zadłużenia klientów w latach ubiegłych oraz obecne i przyszłe tego skutki dla sektora bankowego. Skala tego problemu może być z dużą dokładnością analizowana dzięki zasobom znajdującym się w bazach Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej SA oraz Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA. Tę dokładność gwarantuje reprezentatywna próba 80 mln rachunków kredytowych należących do ponad 25 mln osób. Dodatkowo informacja ta wzbogacona jest o dane pochodzące z innych sektorów gospodarki udostępnianych bankom przez BIG InfoMonitor.

Obserwujemy dynamiczne zmiany na rynku kredytowym i brak lojalności klientów w stosunku do ich banków macierzystych. Niektórzy konsumenci próbują zadłużać się w kilku różnych bankach, by w ten sposób rolować istniejące już zadłużenie. Dlatego też kompletność i jakość danych wykorzystywanych przez banki do oceny zdolności kredytowej ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI