Prezentacja: Pieniądze na wyciągnięcie ręki

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Ponad 600 mln zł preferencyjnego finansowania w ramach programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) trafiło już do polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Liderem wykorzystania programu jest środowisko bankowe.

Zadaniem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji jest zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich firm, promowanie wszelkich form innowacji, przyspieszenie tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz promowanie rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jego budżet to ponad 3,6 mld euro, z tego 1,13 mln stanowi najważniejszy komponent programowy – „Instrumenty Finansowe dla MŚP”; zaś on sam niejako uzupełnia inne programy UE.

Tomasz Kozłowski, menedżer ds. rozwoju Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

EFI jest wyspecjalizowaną instytucją UE, która zapewnia instrumenty gwarancyjne oraz kapitał podwyższonego ryzyka dla MŚP. Nasze działania skupiają się przede wszystkim na wspieraniu mikrofinansowania i finansowania we wczesnej fazie, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku i najlepszymi praktykami.

W naszym kraju za program odpowiadają Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zaś jego promocją i pomocą rynkowi w sięgnięciu po instrumenty finansowe CIP zajmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy przy Związku Banków Polskich.

Według danych Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i KPK CIP do końca czerwca 2012 r. z instrumentów poręczeniowych CIP w 19 krajach europejskich skorzystało prawie 176 tys. MŚP, zatrudniających prawie 700 tys. osób. Firmom udzielono ponad 200 tys. pożyczek na łączną kwotę ponad 10 mld euro. Pożyczki te wygenerują inwestycje o łącznej wartości ponad 17 mld euro. Średnia kwota kredytu, jakiego udzielano przedsiębiorcom wyniosła 65 tys. euro (w przypadku mikrofirm – 11 tys.).

W Polsce, po 18 miesiącach aktywności oferty CIP, udzielono 3636 pożyczek 3365 mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na kwotę 613,6 mln zł. Ponad połowę polskich beneficjentów stanowiły start-up-y, a średnia wartość pożyczki w naszym kraju wyniosła 160 tys. zł. Instrumenty finansowe CIP udostępniane są przedsiębiorcom w sieci Pośredników Finansowych CIP, w której funkcjonuje sześć instytucji finansowych oferujących 16 instrumentów zwrotnych.

Ewa Swędrowska-Dziankowska, zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki

Polska w ramach wdrażania CIP postawiła m.in. na sieć instytucji wsparcia biznesu, do których należą krajowe punkty kontaktowe. Celem było ułatwienie sięgnięcia naszym przedsiębiorcom po środki z tego dodatkowego, wspólnotowego źródła wsparcia. Na cał...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI