Prezentacja: Oszustwa finansowe? Można im przeciwdziałać

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.09.foto.020.250xZarządzanie ryzykiem operacyjnym oraz procesem oceny ryzyka kredytowego w taki sposób, by przeciwdziałać wyłudzeniom, jest niezmiernie ważne. Biuro Informacji Kredytowej posiada wiele rozwiązań, które mogą być wykorzystywane do tego celu.

Małgorzata Andrysiak
Andrzej Fengler

Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe mają coraz więcej narzędzi przeciwdziałania wyłudzeniom. Są to przede wszystkim systemy informacji Biura Informacji Kredytowej, w których są gromadzone, przetwarzane i udostępniane informacje o charakterze antyfraudowym lub takie, które mogą być wykorzystywane w podobnych celach. Wśród produktów i usług przeciwdziałania oszustwom finansowym, które oferuje BIK należy wymienić przede wszystkim: „Błędy identyfikacji”, „Raport Uzupełniający Ostrzeżenia Aplikacyjne” (w skrócie OA), „Przeszukanie Bazy Informacji – Weryfikacja” (w skrócie BIOW), „Przeszukanie Bazy Referencyjnej Rachunków Bankowych” (w skrócie BRRB), „Przeszukanie Bazy Systemu Dokumenty Zastrzeżone” (Baza DZ). Każdy ze wspomnianych produktów i usług może być wykorzystywany przez instytucje współpracujące z BIK, zarówno odrębnie, jak i w pakiecie usług o charakterze antyfraudowym. Warto podkreślić, że efektywne działania zmierzające do ograniczania ryzyka operacyjnego przez banki i SKOK- i powinny być kompleksowe i oparte na możliwie największej ilości informacji wskazujących na potencjalne zagrożenie wyłudzeniem.

Wykorzystywanie narzędzi BIK

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI