Prezentacja: Oceny dla bankowości powróciły do poziomu z 2010 roku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2015.01.foto.019.b.400xNiespełna dwóch na trzech badanych (63 proc.) uważa, że miniony rok był dobry lub bardzo dobry dla bankowości, co trzeci uważa go za przeciętny (32 proc.), jeden na dwudziestu ocenia go negatywnie (5 proc.).

Paweł Minkina

Za największe czynnik rozwoju bankowości w minionym roku uznano tempo wzrostu gospodarczego (47 proc.). W dalszej kolejności bankowcy wskazywali na fuzje i przejęcia banków (41 proc.)

Korzystny rok dla branży bankowej

W całym 2014 r. wzrastała aktywność klientów na rynku bankowym. Średnioroczna wartość wskaźnika PENGAB wzrosła w porównaniu z 2013 r. o 9 pkt. z 17,3 do 26,3 ( 1.). W ostatnich 12 miesiącach poprawiła się także ocena sytuacji ekonomicznej banków – wzrosła z 19,7 do 27 pkt. Ostatni miesiąc 2014 r. charakteryzował się kilkunastoprocentowym wzrostem oceny depozytów osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw. W przypadku rynku kredytowego grudniowy pomiar wskazuje na stabilizację w obszarze bieżącej oceny kredytowej. Chociaż zwraca uwagę stosunkowo duży spadek prognozy kredytów osób indywidualnych, to główny wskaźnik stale znajduje się na wysokim poziomie 40 pkt. Blisko połowa bankowców uważa miniony rok za lepszy od 2013 r., co jest wynikiem o 15 pkt. proc. wyższym od pomiaru sprzed 12 miesięcy. – Wynik ten szczególnie cieszy, zważywszy na fakt, że za najważniejszy czynnik rozwoju bankowości w 2014 r. uznano tempo wzrostu gospodarczego. Ponad 40 proc. ankietowanych bankowców wskazało na przyrost produktów oszczędnościowych wśród konsumentów – w środowisku niskich stóp procentowych wynik ten należy uznać za dobry – uważa Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Zdaniem twórcy badania, dr. Marcina Idzika z TNS Polska, utrwaliły się pozytywne tendencje na niemal wszystkich monitorowanych rynkach. – Był to rok wymagający, a większe nadzieje pokładano w szybszej i trwalszej poprawie koniunktury ogólnogospodarczej – zauważył. – Indeks oceny aktywności klientów na rynku depozytów wzrósł podczas ubiegłego roku o 12,8 pkt. do poziomu 24,25 pkt., na rynku kredytowym wzrost wyniósł 9 pkt. do 41,8 pkt. Kluczowe dla minionego roku jest jednak upowszechnienie pozytywnych tendencji na poszczególnych rynkach.

 

Ożywienie na rynku depozytów

W grudniu 2014 r. na rynku kredytów gospodarstw domowych zaobserwowano, wraz z nieznacznym spadkiem wartości wskaźnika ocen, wyraźne pogorszenie prognoz na najbliższy kwartał – wartość wskaźnika wyprzedzającego dla tego rynku jest niższa o 13 pkt. proc. niż w listopadzie. Przewidywane pogorszenie dotyczy przede wszystkim kredytów konsumpcyjnych – saldo prognoz jest o 18 pkt. proc. niższe niż w listopadzie ( 2.). Grudzień w opinii przedstawicieli środowiska bankowego jest miesiącem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI