Prezentacja: Największy dostawca usług data center dla sektora finansowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Rozmowa z Maciejem Krzyżanowskim, prezesem zarządu ATM S.A.

Jaki był cel podziału ATM S.A. na dwie niezależne spółki?

– Celem podziału było znaczne uprosz – czenie struktury grupy kapitałowej, tak aby dwa najważniejsze obszary działalności, tj. telekomunikacja i informatyka, były obsługiwane przez dwie niezależne od siebie spółki gieł – dowe. Akcjonariuszom ułatwi to ocenę prowadzonych działalności i wycenę ich wartości oraz pozwoli wybrać tę działalność, w którą mają zamiar inwestować. Klienci natomiast będą mogli korzystać z usług firmy wyspecjalizowanej w danym obszarze.

Nasz rozmówca, prezes zarządu ATM S.A., jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, tam też uzyskał tytuł doktora fizyki cząstek elementarnych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, wcześniej był dyrektorem Pionu Usług Telekomunikacyjnych w ATM S.A., p.o. dyrektorem ds. sieci w TDC Internet Polska oraz członkiem zarządu w Internet Data Systems S.A. Jako prezes zarządu odpowiada w ATM S.A. za sprzedaż, działania operacyjne oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i operatorów telekomunikacyjnych.

Udało się to wszystko osiągnąć?

– Proces podziału trwał ponad rok i zo – stał pomyślnie zakończony. Obecnie na GPW w Warszawie notowane są dwie spółki: ATM S.A., która prowadzi działalność telekomunikacyjną ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych w oparciu o centra da – nych, oraz ATM Systemy Informatyczne S.A., specjalizująca się w usługach IT, czyli integracji systemów teleinformatycznych oraz świadczeniu usług outsourcingowych w modelu chmury obliczeniowej (cloud computing). Wbrew pozorom to są dwie zupełnie różne działalności i zerwanie połączeń kapitałowych z pewnością przyniesie korzyści obu firmom.

Czy obie spółki są faktycznie niezależne od siebie?

– Tak. Spółki posiadają oddzielne zarządy, pracowników, kontrakty, perspektywy rozwoju, a także coraz bardziej odmienne akcjonariaty. Obecnie łączy je tylko 20-letnia historia sukcesów na polskim rynku teleinformatycznym i – jeszcze przez jakiś czas – podobna nazwa.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI